Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Italien’ Category

Fick i går kväll för mig att börja städa i skåpen i förpiken. I första skåpet låg ett 3 år gammalt dåligt samvete. Raskt beslöt jag mig för att NU ÄR DET DAGS! Tyget till dynorna i salongen plockades fram och jag började mäta och fundera och klia mig i huvudet och undrade hur jag hade tänkt mig det hela, om jag nu tänkt överhuvudtaget.
För att jag skall få tyget att räcka till alla dynorna i salongen måste jag komplettera med något annat tyg att ha på baksidan av dynorna. Tur att vi redan bestämt oss för att åka till Ikea i morgon.

Men för att inte göra misstagen i det fina tyget, så offrar jag några gamla lakan och syr provfodral i. Kan då använda lakanstyget som mönster.

Jag lär vara sysselsatt ett tag iallafall.

Dynprojekt 

Det nya tyget? Nä nä det får ni vänta på ett tag. 

 

Inlägg 2/100

 

IN ENGLISH

Last night I started started to go through the cupboards in the fore cabin. Very soon I discovered a 3 year old forgotten project. I changed project from cleaning to sewing. New cloth to the sofa in the saloon will be reality!
I realize that I didn’t hade the project really clear for me when I bought the fabrics at the market in Aghios Nikolaus, Crete some years ago. It is very tight to get it to last to all cushions. So I start to make a pattern out of old sheets.

Then on Ikea tomorrow I really hope to find some cfabrics to have on the back of the cushions.

Picture of the fabrics, No no, not yet. The after picture will come when it is ready.

 

Post 2/100

Read Full Post »

Så var det dags igen. För tredje året irad skall jag försöka blogga eller twittra eller både och en gång om dagen i 100 dagar. Första året har jag för mig att jag fixade 75 dagar förra året var förutsättningarna egentligen jättebra, då vi seglade norrut längs öarna i Östra Karibien och sedan över Atlanten. Men tekniken var inte riktigt med oss. Under en vecka hade vi jättedålig kontakt med internet och att köra bloggandet via satellit bara för att slutföra uppdraget kändes inte riktigt ekonomiskt motiverat. Så jag hoppade av. Men skam den som ger sig. Tredje gången gillt heter det ju.

Förra året var det 400 bloggare som gjorde 10.000 blogginlägg, 7000 Twitterinlägg och 3000 Facebook inlägg. Sök på #blogg100 så får du fram oss som är med.

Vill du också vara med: http://bisonblog.se/2016/02/blogg100-femte-aret-i-rad/

Vill du läsa mer om 2015 års Blogg100: http://bisonblog.se/2015/06/sa-gick-blogg100-2015/

 

Blogg100 logotype

 

IN ENGLISH

It is time again. For the third year in a row, I will try to blog or tweet or both, once a day for 100 days. This is a swedish challenge for bloggers.

The first year, if I recall right I managed 75 days. Last year the conditions were really great when we sailed north along the islands of the Eastern Caribbean and then across the Atlantic. But the technology was not really with us. For a week we had very poor internet and blogging via satellite just to complete the mission did not feel economically justified. So I dropped out. But third time lucky they say.

Last year it was 400 bloggers who made 10,000 blog posts, 7000Twitter posts  and 3000 Facebook posts. Search # blogg100 and you will find many that participate. I guess most of the blogs are in swedish since it is a swedish challenge.

Read Full Post »

Det är konstigt att det i vissa länder är så svårt att hitta kryddor man behöver. T.ex hel vit- eller svartpeppar, som väl är den vanligast använda kryddan world wide.

Kardemumma, är en annan besvärlig krydda. Men den fick jag förklaring på häromdagen. Jag satt och läste igenom mina recept för Vetebullar/Semlor/Kanelbullar för att baka något gott. Gemensamt för dem alla var kardemumma. Jag suckade djupt för att få till 1 msk med grovmald kardemumma så har jag ca 1 timmes jobb framför mig. Här får man nämnligen bara tag på kardemumma som är kvar i sina frökapslar. Kapslarna vill man inte ha så då gäller det att pillra ut kärnorna. I Sverige, som för övrigt är en av världens största konsumenter av grön kardemumma, får vi kryddan praktiskt serverad hel, grovkrossad eller finmald. Bara att välja!
Google är en bra kompis, kan allt som inte jag kan. Där hittade jag en fin instruktion på en engelsk blog.

http://penandfork.com/recipes/cooking-tips/fresh-ground-cardamom/

Nu hade jag ju ingen gammal kaffekvarn att använda, men stavmixern funkade bra den med.

Och står ni nu där i affären och kan välja mellan Svart och Grön kardemumma. Grön till bakning och kaffekrydda och den svarta till marinader, grytor och liknande.

IMG_4296

 

IN ENGLISH

It is strange that it is so hard to find the spices you need, in some countries. For instans, Whole white- or black pepper, which I think is the most commonly used spice worldwide.

Cardamom, another troublesome spice. But I got an explanation the other day. I was reading through my recipes Wheat buns / Semla / Cinnamon buns to bake something nice. Common to them all was the cardamom. I sighed deeply, to get 1 tablespoon of coarse ground cardamom, I have about 1 hour of work in front of me. Here in Italy and in many other countries, you can only find cardamom capsuls. The capsules are not anything you want in your food so you have to fiddle out the seeds. In Sweden, which incidentally is one of the world’s largest consumers of green cardamom, we can find it practically served whole, roughly crushed or finely ground. Just to choose!

Google is a good friend. It knows everything I don’t! There I found a nice instruction on an English blog.

http://penandfork.com/recipes/cooking-tips/fresh-ground-cardamom/

Now I had of course no old coffee grinder to use, but the hand blender worked well.

And if you stand in the Supermarket having the choise of black or Green Cardamom, you just have to know what you are going to do:  Green to baking and coffee spice and black to marinades, stews and stuff like that.

Read Full Post »

DSC_0001_01

Riktigt så här mycket hade det inte växt i vår vattenlinje sedan i september, men tillräckligt mycket för att Jonas ansågs sig tvingad att ta på våtdräkten och dykutrustningen för att gå ner i det 16 gradiga vattnet här i marinan. Om det bara var för att doppa sig, så hade väl 16 grader varit OK, men nu behövde han vara nere i vattnet i åtminstonde 20 minuter. Han var ganska så frusen när han kom upp på båten igen. (Ibland är jag glad att jag inte kan dyka)

Det är både positivt och negativt med att vi har lugnt vatten inne i marinan. Fördelen är att båten knappt rör sig. Inte ens när det blåser får vi några vågor där vi ligger. Nackdelen är då att vattnet blir vädligt stillastående. Med många båtar på samma ställe så blir ju vattnet ganska så näringsrikt. Så att man måste ner och tvätta bottnen emellanåt är inte så konstigt.

 

IN ENGLISH

It hadn’t really grown this much at our water line since September, but enough for Jonas to considered himself obliged to take the wetsuit and scuba gear to go down in the 16 degree water here in the marina. If only it were for a short swim, then would 16 degrees have been OK, but now he needed to be down in the water for at least 20 minutes. He was quite frozen as he came up on the boat again. (Sometimes I’m glad I can not dive)

There are both positive and negative that we have calm water within the marina. The advantage is that the boat is hardly moving. Not even when the wind blows we get any waves we are located. The disadvantage is that the water becomes very stagnant. With many boats in one place the water becomes quite nutritious. So that one has to be down and wash the underwater hull every now and then is not very surprising.

Read Full Post »

Jag har sagt det förut och säger det igen. Jag är så imponerad av våra förfäder och deras byggnadskonst! Jag är minst lika imponerad av arkeologer som lyckas pussla ihop en massa småbitar till en enhet. Fast i detta fallet är inte bitarna så små. Nej stenblock och bitar av kolonner på flera ton.

Vissa ställen ser ut som om man tömt en låda med lego.

DSC_0114

Av just denna  högen har man förstått att det är delar av Zeus Tempel. Jo det finns mycket mer, bl a har man lyckats pussla ihop en giganterna som höll upp taket på templet. .

DSC_0070 DSC_0074 DSC_0073

En hörna av Castor o Pollux tempel. Som iofs är en rekonstruktion gjord i början av 1800-talet.

DSC_0053

Herakles tempel är även det en rekonstruktion

DSC_0084

Det mest bevarade templet är Concordia som brann 460 BC och sedan återuppbyggdes av Romarna. Vilket innebär att det måste vara byggt någongång 500 BC. För inte bygger man ett sådant här ställe i handvändning.

DSC_0099

Strax invid Concordia finns det några gamla olivträd. 4-500 år gamla

DSC_0297

Även om vissa byggnader då är rekonstruerade så är rekonstruktionerna gjorda av material de hittat i området.

Den ursprungliga försvarsmuren gjordes om till gravkamrar för några tusen år sedan. Dorierna har jag för mig att det var. Någon mer än jag som tänker på Familjen Flinta?

DSC_0318

 

Romarna var här och lämnad lite spår. Dessa två statyer hittades för bara något år sedan.

DSC_0309DSC_0310

Också mitt uppe i allt som är flera tusen år gammalt. En villa, Villa Aurora, byggd på 1920-talet av den dåvarande chefs arkeologen. Den är just nu under renovering.

DSC_0358

 

Det är väldigt svårt att göra rättvisa åt detta fantastiska ställe, att försöka beskriva de olika templen med all dess historia och till vem/vilka det varit dedicerade är ett stort arbete och mycket att skriva. Det är många som skrivit om det och som är bättre på historiska fakta än vad jag är. Om ni Googlar på Valle dei Templi så får ni många bra träffar. Wikipedia har mycket material oxå.

 

IN ENGLISH

I have said it before and say it again. I am so impressed by our ancestors and their architecture! I am equally impressed by archaeologists who manage to piece together a lot of pieces to something real. Though in this case the pieces are not that small. No, it is boulders and pieces of columns of several tons.

Some places look as if they emptied a box of Lego.

DSC_0114

For this pile has understood that there are parts of the Zeus Temple. Well there is much more, including’ve managed to piece together the giants that held up the roof of the temple. .

DSC_0070 DSC_0074 DSC_0073

 

A corner of Castor o Pollux temple. That is a reconstruction made in the early 1800s.

DSC_0053

Heracles temple is also a reconstruction

DSC_0084

The best preserved temple of Concordia which burned 460 BC and then rebuilt by the Romans. Which means that it must be built sometime 500 BC. Do not build a place like this in jiffy.

DSC_0099

Just beside the Concordia there are some old olive trees. 5-600 years old!!

DSC_0297

Although some buildings that are reconstructed they are at least reconstructed with materials from the site.

The original defensive wall was converted into burial chambers a few thousand years ago. Dorierna I think it was. Any more than me thinking of The Flintstones?

DSC_0318

The Romans were here and left some traces. These two statues found just a few years ago.

DSC_0309  DSC_0310

And then in the middle of ancient remains of buildings, a villa, Villa Aurora, built in the 1920s by the then chief archaeologist. It is currently under renovation.

DSC_0358

It’s very difficult to do justice to this amazing place, trying to describe the various temples with all its history and to whom / which it has been dedicated is a lot of work and a lot of writing. There are many who have written about it and that is better on historical facts than I am. If you Google “Valle dei Templi”  you will get a lot of hits. Wikipedia has a lot of material as well..

Read Full Post »

DSC_2098

Ungefär en timmes bilresa från Licata ligger en liten oansenlig by Piazza Armerina som har blivit vida känd tack vare att man hittade en romersk villa några km utanför byn. Villan är full av helt fantastisk mosaik.

Villan byggdes i början av 400-talet e.Kr och då ovanpå en tidigare villa och var bebodd ända fram till 1200 talet då villan begravdes i ett jordskred. Men trots att några pelare fortfarande stack upp ur jorden lyckades villan falla i glömska till början av 1900-talet då man hittade lite mosaik och några kolonner. 1929 började den första utgrävningen och 1950-1960 gjordes den senaste, då täckte man samtidigt ruinen och mosaikerna med ett tak.

Arkeologerna tror att denna villa var ägd av antingen en medlem i Senaten eller av någon i den Kejserliga familjen. Eller i vartfall någon från den absoluta eliten i det Romerska Väldet.

Bilder med bild texter ser ni nedanför den engelska versionen.

 

IN ENGLISH

Just about a one-hour drive from Licata we found the Villa Romana di Casale just outside the small town Piazza Armerina. I had heard a lot of it and every one said it was an astonishing site and that the villa was filled with mosaics. I was a bit suspicious about this so my expectations wasn’t very high. But they could have been and I would have been amazed anyhow. The villa was built in the begining of the 4th century AD and is one of the UNESCO World Heritage Sites in Italy.

This villa was buried due to a landslide in the 12th century. Parts of the villa has always been visible but for some reason it forgotten. In the beginning of 19th century some pillars and mosaic was found and the first excavation was made 1929. In 1950-60 the villa got the cover it has today.

The archaeologists believes, that due to the fine quality and the amount of mosaic, the villa was a centre place in one of the agricultural areas and owned by either a member of the senatorial class or someone from the imperial family. At least someone from the absolute upper class of the Roman Empire.

IMG_1372 DSC_0230 

Även väggmålningar finns kvar   Titta på detaljerna!
Even wall paintings was left   Look at the details!

 

IMG_1398DSC_2120

  DSC_0222DSC_2152

Inomhusbassäng / Indoor pool

DSC_0249DSC_0253

Gången är säkert 50 m lång dekorerad med djur och jaktmotiv från Afrika. / The hall way is about 50 m long, decorated with hunting motives and wild animals from Africa

 DSC_0256 

Vem sa att bikinin var ett modernt påfund?

Who said that bikini was a modern idea?

Read Full Post »

Under 5 veckor nu i höst har det en gång i veckan varit föredrag om Licatas historia av en historieproffessor från orten. tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara men när man anordnade en rundtur så hängde jag på. Vi blev bussade runt i Licata med omnejd och fick besöka ställen som en normal turist inte kommer till.

 

Licata har varit bebott sedan långt före kristus födelse. Man har grävt ut och hittat platser som visat sig vara ca 4000 år gamla. Jag blir lite känslosam när jag är på en sådan plats. Kan nästan se människorna som bodde här på den tiden framför mig. Tänker att här där jag står nu har en kvinna, kanske i min ålder, gått för 4000 år sedan för att hämta vatten eller gå och tvätta eller…..  Livet får verkligen en annan dimension.

Den mest intressanta platsen vi besökte var en gammal minoisk helig plats/kyrka/gravplats. En ganska liten kulle där man hittade äggformade urholkningar på utsidan. Det visade sig vara gravar. Minoerna begravde sina avlidna i fosterställning, där av formen på graven.

Så kom killen med nycklarna till gallergrinden och vi kom in i själva grottan/kyrkan/heliga rummet eller vad man skall kalla det.

DSC_0161

Pelarna är “nya” dvs något 1000-tal år yngre än själva grottan. Man kan fortfarande se en del av väggmålningarna.

DSC_0156

Vi trodde först att de lackat ytan för att skydda den, men hela målningen är täckt av detta lackaktiga skydd, men det är bara denna delen som man håller ren från damm o smuts. Ser ni gubben?

När man undersökte grottan så hittade man grafitti/klotter på en av pelarna och på en av väggarna. De är skrivna på tre olika språk och har antagligen kommit dit efter år 0.

DSC_0151 DSC_0153 DSC_0163

En av dem är skriven på grekiska, en på kartageniska (vad nu det är för språk?) och den tredje var nog latin, dvs vad Romarna talade. Ganska häftigt eller hur?

Vi klev på bussen igen och åkte vidare upp till fortet som ligger på berget ovanför Licata. Man kan inte köra buss hela vägen, utan de sista 50-100 metrarna rakt upp måste man gå. Jag hade varit där upp en gång redan och tyckte inte det var värt promenaden så jag tog en liten promenad på kyrkogården istället som ligger så vackert på bergssluttningen med en fantastisk utsikt ut över vattnet. Katolska gravplatser ser så helt annorlunda ut än våra. De begraver sina anhöriga i kistor ovan jord. Eller i mausoleum som kan vara ganska så stora och påkostade. Det blev inte så mycket fotograferat. de som var och besökte gravarna hade synpunkter på fotografering. Men när vi kom till ett mausoleum som de höll på att renovera kunde jag inte hålla mig. Kristallkrona i taket och underbara barockmålningar.

DSC_0137 DSC_0138

 

Nästa stopp var vid en strand där Licatas allra första hamn var anlagd en bit upp i en flod. “Il Proffessore” pekade men jag fattade nog inte riktigt vad han menade. Kunde inte så något i allafall.

Men i bukten utanför var det år 236 e.Kr ett stort slag mellan Romare och Kartagener. Ca 170 båtar var inblandade. De flesta sjönk.

En helt underbar förmiddag med massor av information, fabler och fakta!

Ett litet tips till er som funderar på att åka hit. Gå till biblioteker och låna böcker om Sicilien och dess historia. Ni kommer att få ut så ofantligt mycket mer. Det som står i reseguider är inte tillräckligt

 

IN ENGLISH

Once a week the 5 last weeks a history teacher has held seminars for us about Licata’s history. Unfortunately I have not been able to participate in all of them but I did participate in the excurtion that tooks around the whole of Licata and to some nearby northerly surroundings.

Licata has been inhabitated since very very long and has remains that could be dated to several hundred years BC. It is so fascinating when you come to sites where they have done excarvations and been able to find remains that are thousands year old. Many times my thoughts are that maybe someone like me has been standing right where I am doing her every day work. Life gets an other perspective…..

the most interesting place we visited was an old Minoan church or Holy place.

Just before the entrance they hade found a lot of egg-shaped holes in the cliff. “Il proffesore” told us that it was grave chambers. The dead person was placed in fetal position in the grave. That’s why it is shaped like an egg.

DSC_0164

We entered the old cave that has been used as a church or similar some 4000 years ago.

DSC_0161

There is still frescos from that time on the walls. We thought that they had put varnish on the surface, but no, it is original a very glossy and hard surface. The area around is just dirty.

DSC_0156

On one of the pillar they have found grafitti dated som thousand years back. Written in three different languages.

DSC_0151 DSC_0153 DSC_0163

We continued with the bus to Licatas fortress. The way up is too steep for the bus so the last 50 meters has to be by foot. It is very very steep and since I had been up there I took a look at the wonderful grave yard instead. the catholic grave yards are amazing. I couldn’t take a lot of pictures due to all the visitors. they didn’t like the camera.

Some of the graves are coffins direct on the ground and others are like small houses with an alter and crucifix and closed shelfs for the coffins. they were very nice decorated both inside and out side. I guess you can call them mausoleums. One of them was getting a face lift so I dared to take the camera out.

DSC_0137 DSC_0138

and what a view from up there

DSC_0136

 

We also went to the original Licata Harbour, used for some 3-4000 years ago. Il Proffesore pointed the place but I couldn’t see it. But he told us that out side there where a big battle between romans and cartgenians in 256 AC. with 170 ships involved.

DSC_0181

Read Full Post »

Den här månaden har varit fylld med upplevelser. En massa utflykter, fester med de övriga seglarna, en Möhippa, historielektioner och lektioner i italienska, besök av sönerna med flickvän och sist men inte minst en underbar jul.

Det vill säga en hel massa att vidarebefordra till er. Men för att inte inlägget skall bli allt för långt, kommer det i små portioner de närmsta dagarna.

Så låt oss börja från början.

Första gången vi hyrde en bil här i Licata hade vi den i en vecka. En intensiv vecka med utflykter både nära och lite längre bort.

Första trippen var upp i bergen som ligger som en fond bakom staden Licata. När vi var ca 300 möh möttes vi av ett underbart scenario som är nästan hopplöst att fånga på kort. En vidsträckt utsikt över lägre bergstoppar, slätter och dalar. Det mesta var uppodlat, sädesfält, fruktodlingar, vingårdar, olivlundar

DSC_0002

De flesta vinodlingarna var redan skördade, men vi hittade iallafall en med alla druvorna kvar.

DSC_0008

Hoppas att vinodlaren var nöjd med skörden. Vi tyckte iallafall att det var massor av druvor. Tyvärr var odlingen bakom ett staket, så vi kunde inte provsmaka druvorna.

Vi tog en annan väg tillbaka till Licata och körde på en relativt ny och fin väg. Ganska så väl underhållen. Så blev vi omdirigerade ner på en mindre och betydligt skraltigare väg som slingrade sig fram mellan åkrarna och hela tiden i närheten av den fina vägen. Så långt bort i fjärran ser jag plötsligt varför vägen var stängd. En hel sektion mellan två bropelare hade rasat! Efter ytterligare några km så kom vi fram till en ny avstängingsskylt. Men denna gång blev vi inte omdirigerade. Vi stod där och tittade dumt på varandra, vad gör vi nu? Så kommer det en bil uppifrån den lilla skogen på en otroligt brant väg. Aha det är där vi ska köra. Vägen var av hårt packad lera. Hade det regnat hade vi nog inte kommit upp utan snökedjor på bilen. Väl över den lilla kullen kom vi ut på vägen igen.

DSC_0013

Jag tittar bakåt och ser varför vägen var avstängd. Det fanns ingen väg…..

DSC_0012

I högra delen av fotot ser ni kanten på vägen.

Efter någon halvtimme var vi tryggt tillbaka i Licata.

 

IN ENGLISH

This month has been filled with nice happenings. A lot of seightseeing, parties with other sailors, a Hen Party, history lessons, family re-union and a marvellous Christmas.

To keep this blog post reasonable short, I will divide it into several posts, that will be posted one a day.

So lets start from the beginning

The first time we rented a car, we had it for a week, and drove around in the neighbourhood and to some places a bit further away.

The first trip was up into the mountains that is in the fond of the Licata City. We came some 300 m (900 feet) above sea level and found a beautiful nature scenario with mountains, fields, wine yards. valleys, we were astounded. I don’t think that we had any thoughts about how it would look up there but this was more than any expectations.

DSC_0002 

Most of the grapes were already harvested,

DSC_0008

Hope the wine yard is pleased with this years outcome. It looks like an lot of grapes. Unfortunately behind a fence so we couldn’t taste them.

Driving back to Licata we took an other way. A beautiful sort of highway road. After just a few km/miles we were re-directed down from the nice road into a smaller, less maintained road that became smaller and smaller. We could see the new road all the way, suddenly I saw why we were re-directed. A whole section had collapsed….. After a while even this smaller road was closed. We looked at each other and wonder were to go. We couldn’t see any other road. Well there were a small muddy thing leading up a very steep slope. Could it be that way? It was. So glad that it didn’t rain, in that case snow chains would had been required.

DSC_0013

this is the “backside” of the hill.

DSC_0012

and here is the reason for why the road was closed. It was gone. You can see the edge in the right part of the photo.

After a while we were back in Licata. Safe and Sound.

Read Full Post »

Sicilien som är Medelhavets största ö har en mycket lång historia och varit befolkad otroligt länge.

Enligt Thukydides, en grekisk historiker född ca 460 fKr död omkr 400 fKr, så är Siciliens ursprungsbefolkning sikaner, elymer och sikeler och de levde på ön fram till ca 750 f.Kr De hade delat upp ön emellan sig i tre delar.

 

Sicily is the largest island in the Mediterranean. It has a very long history and has been inhabited incredibly long.

According to Thucydides, the Greek historian born about 460 BC dead approx 400 BC, the first inhabitants of Sicily was the Sicani, Elymians and Sicels, they lived on the island until about 750 BC and had the island divided between them in three parts.

Tribes_of_Sicily_by_11th_century_BC

Efter dem är det många som varit intresserade av ön. Här har Karthago och Grekland varit kolonisatörer (i ca 500 år) och Sicilien blev då en del av Magna Graecia (Storgrekland). Sedan kom Romarna och jagade iväg grekerna och ön var under Romerskt styre i ca 650 år.
Så var det då dags för Vandalerna att jaga bort Romarna. Vandalerna var jobbiga för Romarna för de bråkade med dem lite överallt. Här kan du läsa mer om Vandalerna.

Saracener (idag Syrien) och Bysantiner (idag ungefär Turkiet) regerade här 535 – 1072 e.Kr

 

After them, many has been interested in the island. Carthage and Greece was the  colonists for about 500 years and Sicily then became part of Magna Graecia. Then the Romans came and chased the Greeks away and the island was under Roman control for some 650 years.
Then it was time for the Vandals to chase away the Romans. The Vandals were troublesome for the Romans since they bother them everywhere. Here you can read more about the Vandals.

Saracens (today Syria) and Byzantines (today Turkey) ruled here 535-1072 AC

image

År 1072 e.Kr var det Normandernas tur. I Cefalú på Siciliens norra sida byggdes den fina katedralen av en Normandisk kung. Denna period kallas Kungariket Sicilien landet kallades Bägge Sicilen och består ända in på 1800-talet.   In 1072 AC it was the Normans turn. In Cefalu on Sicily’s north side a lovely cathedral was built by the Norman king. This period is called the Kingdom of Sicily country called Two Sicilies and composed well into the 1800s.

 

Kungariket Sicilien 1154

År 1861 blev Sicilien införlivat i den Italienska nationalstaten. Men om man till en Sicilianare säger att han är italienare så protesteras det vilt. De är Sicilianare och inget annat.

Under 1500-talet var det en kyrk-boom här på ön, eller iallafall här i Licata, alla kyrkor vi såg eller besökte häromdagen var byggda under den perioden.

I marinmuseet som vi besökte daterades det äldsta ankarna som de hittat, till 2000 år f.Kr! Innebär då att detta ankare använts av Sicanierna eller deras förfäder för 4000 år sedan. Ett hisnande tidsperspektiv.

Så vad kan Sicilien var känt för mer än sin långa historia? Maffian förståss. Costa Nostra som är ursprunget startade här på Sicilien i mitten av 1800-talet. Nu är man kanske inte så stolt över detta och det är inget man pratar om.

Vi i Sverige har faktiskt en ganska stark anknytning till Sicilien. Iallafall den 13 december varje då vi firar Sankta Lucia. Lucia föddes i Syrakusa och dog martyrdöden bara 21 år gammal. Det sägs att hon som mycket ung avlade ett kyskhetslöfte, men hon berättade inte om detta för någon. Hennes far dog och några år senare skulle hennes mamma gifta bort henne. Lucia bad till Gud att han skulle hjälpa henne. Strax efteråt blev hennes mamma sjuk i en blödarsjuka som ingen kunde bota. Lucia vallfärdade med sin mamma till Catania och helgonet Agatas grav. Där skall Agata ha uppenbarat sig för Lucia och frågat varför hon bad Agata göra något hon kan göra själv. “Din tro botar din mamma”. Mamman blev frisk och lovade att inte gifta bort sin dotter. Friaren blev dock förgrymmad och anmälde henne till kejsare Diocletianus som förföljde kristna. Lucia blev fängslad och torterad och dömdes till att bli glädje flicka (hora)!? Hon gav sig dock inte frivilligt och när hon fördes i oxspann till bordellen frös spannet fast och gick inte att rubba. Man hällde kokande olja över henne, man stack ett svärd genom hennes hals, men hon överlevde ända tills någon kom för att ge henne den sista smörjelsen. Hon blev sedemera upphöjd till både martyr och helgon i både den Romersk-Katolska och den Ortodoxa kyrkan.
Varför vi i Sverige firar henne med levande ljus i håret och en bricka med bullar är därför att det sägs att hon gick med mat till fångarna i de mörka fängelsehålorna och för att kunna bära så mycket mat som möjligt satte hon ljuset på huvudet för att kunna se bättre och få båda händerna fria.

 

In 1861 Sicily was incorporated into the Italian national state. If you call a Sicilian an Italian, the Sicilian will very clearly tell you that he is a Sicilian.

During  approx 1520-1560s there was a church-boom here on the island, or at least here in Licata, all the churches we saw or visited the other day were built during that period.
In the Marine Museum we visited, the oldest anchor that they had found was dated  to 2000 BC! Then means that this anchor was used by the Sicanians or their ancestors 4,000 years ago. A breath taking perspective.

So what can Sicily be known for more than its long history? Well the Mafia course. Costa Nostra is the origin started here in Sicily in the mid-1800s. Now, they might not be so proud of this and it’s not something you talk about.

Sweden has a fairly strong connection to Sicily. Anyway at December 13 every time we celebrate St. Lucia.
Lucia was born in Syracuse and died a martyr’s death, only 21 years old. It is said that when she was very young, made a vow of chastity, but she did not tell this to anyone. Her father died a few years later, her mother wanted Lucia to be married. Lucia prayed to God that he would help her. Shortly afterwards her mother went ill with a bleeding disorder that no one could cure. Lucia pilgrimage with her mother to Catania, and the Saint Agatha’s tomb. Where Agatha should  have appeared to Lucia and asked why she asked Agata do anything she could do by her self. "Your faith will cure your mother." The mother became healthy and promised not to force her daughter into a marriage. The prospective spouse, however, became furious and reported her to the Emperor Diocletian who persecuted Christians. Lucia was imprisoned and tortured, and sentenced to be prostitute (whore)!! She didn’t give up voluntarily, and when she was brought in team of oxen to the brothel, the span froze fixed and could not be moved. They poured boiling oil over her, stuck a sword through her neck, but she survived until someone came to give her the last rites. She was later promoted to both martyr and saint in both the Roman Catholic and the Orthodox Church.
Why we in Sweden celebrate her with candles in her hair and a tray of buns is why it is said that she went with the food to the prisoners in the dark dungeons and to be able to carry as much food as possible, she put the light on her head get a better view and have both hands free.

Sankta LuciaBildresultat för sankta lucia sverige

Den fortfarande aktiva vulkanen Etna ligger på ostkusten och på dess sluttningar är det gott om diverse odlingar. Vingårdar och frukt och grönsaksodlingar. Rött vin från Etnas sluttningar är ett mycket trevligt vin, men vi återkommer om det.
Etna är ca 3000 m hög och på vintrarna blir hon snötäckt.
 

The still active Mount Etna is on the east coast of the island and on its slopes there are plenty of diverse cultures. Vineyards and fruit and vegetable gardens. Red wine from Etna is a very nice wine, this we will write about later.
Etna is about 3000 m high and in the winters, she becomes snow-covered.

Bildresultat för etna sicilien

Huvudstaden Palermo i nordväst är även öns största stad. Vi får se om vi kommer dit igen. Kanske att vi ger staden en chans till.

Planeringen för vinterns rundturer är i full gång och jag garanterar, det kommer att bli mycket att skriva om.

 

The capital Palermo in the northwest is also the island’s largest city. We’ll see if we get there again. Maybe we give the city an other chance.

 

Planning for our winter tours are in full swing and I guarantee, there will be much to write about.

Read Full Post »

Vi blev inbjudna att följa med på en promenad runt Licata som hölls av två arkeologstudenter från Licata. Klart man hängde på, alltid kul att få någon som guidar och berättar lite mer än vad man läsa sig till.

Det blev väldigt många kyrkobesök, och då var vi ändå inte inne i alla som de berättade om eller som vi gick förbi. Jönköping som väl är Sveriges kyrkotätaste stad ligger långt efter. Här är det minst två kyrkor per kvarter.

Den första vi kom in i Capella de Christo Negro var så vacker. Kyrkorummet vi kom in i var som om det var gjort av Wedgewood porslin. Ni vet det där ljusblå och vita engelska porslinet.

We were invited to a seightseeing tour around the old Licata and to some of the most interesting churches here in Licata. The guides were two students from the Archeological school.

We visited many churches, and saw even more. All of them was not open for the public, but we were given very interesting stories.

The first church was Capella de Christo Negro. Well the church room we entered was so beautiful, decorated in light blue and white. Almost as the English Wedgewood porcelain.

DSC_0114

DSC_0115
Med var ju inte den delen av kyrkan vi skulle titta på. Guiderna tog oss raskt in i ett litet kapell där vi fullkomligt överfölls av utsmyckningar i guld och tunga målningar. Barock är mycket. But that wasn’t the part that we should visit. The guides took us to a smaller chapel. Entering was like stepping several hundred years back in time. Heavy baroque style that was so astonishing

DSC_0117

DSC_0120
Alla väggarna var av trä och original sedan 1500-talet då barocken var populär. Man bara satt och tittade och förundrades. Så fastnade blicken på altaret. En svart Jesusfigur?!?!?. Jo men kapellet hetter ju faktiskt Svarta Kristus Kapell. När turkarna kom och invaderad ön, brände de så mycket de kunde av de kristna symbolerna. De släpade ut det här korset med Jesus på och tände eld på hela härligheten. Allt brann utom Jesusstatyn. Den blev bara svart. Några präster var snabbt framme och tog hand om den och kallade det hela ett mirakel. De polerade upp statyn och när turkarna gav sig av igen återfick Jesus statyn sin plats i Altaret. The walls and the ceiling was wooden. The geometrical pattern in the ceiling was fascinating! And all the gold and paintings on the walls. After a while, I noticed the alter. With a black Jesus on the cross. We were told that when the Turks invaded Licata they burned all Christian symbols. This altar was dragged out from the church and put on fire. Everything except the statue caught fire. The statue just became black, the inhabitants and the priests of Licata took care of the statue, polished it and declared it as a miracle that it didn’t cought fire. And since then the black Jesus is a big attraction in the church.
Nästa stopp var marinmuseet som är inhyst i det gamla fängelset.

De hade inte så många artefakter men intressanta och “ny hittade”! 2013 så hittade man detta ankaret som dateras till ca 2000 fKr. Man kallar det för ett gravitationsankare. Man lär ha haft en lång stång, hävarm, med en stor och tung sten fastbunden i ena änden av stången och en lite mindre sten fastbunden i andra änden av stången, på så sätt kunde man både lägga och ta upp ankaret utan allt för stort arbete. Om jag nu fattade det hela rätt…..

Next stop was the old prison, that now a days is a Marin Archeological Museum. Not that many artefacts yet, but they are finding more and more in the waters just outsida Licata.
In 2013 they found the first anchor, they dated it to 2000 BC! meaning it is 4000 years since it was used an manufactured. It gives some perspective…..
DSC_0124
Nästa är lite nyare, från 1000-talet fKr. The next is a bit newer, just 3000 years old
DSC_0125
Vi promenerade vidare och tittade på några andra kyrkor och sedan var det dags att ta bussen upp till fortet. The walk continued among some other churches and then it was time for the bus up to the fortress.
IMG_4115
Japp högst upp på berget. Jag var väldigt glad att vi inte skulle gå upp. Men den sista stigningen fick vi ta till fots. Dit gick inte bussen. Vi hade klart väder och en fantastisk utsikt över både kyrkogård, marina, hav och slätten runt staden. Thats right, all the way up to the top. I was very pleased that we did not have to walk the whole way. It was enough with the last 2-300 meters up wards. But the view was worth the effort. We hade a magnificent view over the grave yard, marina, the sea and the area around Licata.
DSC_0132 DSC_0133
DSC_0141 DSC_0142
tillbaka ner till stan blev per fot

och vi stannade till vid de gamla kyrko-grottorna.

back downtown we walked and we made a stop at the old church caves.
DSC_0149
På planen framför grottorna var det en kyrka men den bombades sönder och samman under WW2 och när man rensade upp bland bråten hittade man dessa grottor. Ganska nyligen när man skulle börja undersöka dem lite närmare, hittade man en gammal gravkammare under golvet, men den var tom. På väggarna finns det fortfarande spår efter gamla målningar Just infront of those caves it used to be a church, but it was bombed away during WW2 and never re-built. It was an other church just above this place.
Pretty recently they found a catacomb under the floor. Empty. And when they started to restore the old walls, they found some paintings
DSC_0152 DSC_0153
Ett besök nere i de gamla skydds tunnlarna blev det också och för de som vågade, ett besök till den gamla underjordiska färskvatten källan. Jag avstod, man skulle igenom en trång passage och det avstod jag gärna från. The tour finished off with a visit in the old refuge tunnels and a visit to the old fresh water well. To see the well you hade to pass through a narrow passage so I rested my case.
DSC_0158 DSC_0160
Hela turen tog ca 4 timmar, och det var 4 mycket intressanta timmar. The sightseeing took 4 hours and it was well spent 4 hours. Very interesting.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »