Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘#Underhåll’ Category

Jag visste att denna dagen skulle komma. Det har liksom eskalerat  senaste dagarna. Blivit svårare och svårare att hitta något att skriva om och idag är det totalt tomt … Fyra ynkliga dagar kvar av utmaningen att skriva ett inlägg om dagen i 100 dagar. Aldrig att jag kastar in handduken när målsnöret är så nära.

Vad har vi gjort idag då. Nej ingen mast klättringar idag, det räckte med den igår. Idag har vi varit väldigt mycket mer vattennära. Skrovsida ett har tvättats. Grundligt. Sida två får bli i morgon. Det är lite spännande, en hänger över pontonen på jollen och tvättar skrovet på stora båten. Den andra ansvarar för att jollen håller lagom avstånd från stora båten. Många muskler som får arbeta. Vi känner oss ganska så mörbultade och fasar för morgondagen när sida två skall tvättas.

Bild? Ingen av oss hade någon hand ledig för kameran så ni får fantisera. Istället får ni en bild från Ibiza där arkitekten verkligen fått släppa loss.


IN ENGLISH

I knew this day would come. It has escalated the recent days. Become harder and harder to find something to write about and today it is totally empty … Only four days left of the challenge to write a post a day for 100 days. I will NOT throw in the towel when the finish line is so close.

What have we done today then. No, no mast climbs today, it was enough of it yesterday. Today we have been very much more water close. The first hull side has been washed. Thoroughly. Side two will be tomorrow. It’s a little exciting, one is hanging over the pontoon on the dinghy and washes the hull of the big boat. The second is responsible for the dinghy keeps the right distance from the big boat. Many muscles are in use. We feel quite bruised and dread tomorrow when the second side will be washed.

Picture? None of us had any hand free for the camera so I leave it to you to fantasize. Instead, you get a picture from Ibiza where the architect really has been given free hands.

Read Full Post »

Vi har ända sedan vi köpte båten 2006 jobbat på att bli så självförsörjande som möjligt vad gäller el. Vi har monterad LED lampor överallt i båten, vi har skaffat så energisnåla pumpar som mjöligt, vi har byggt om kylningen till kyl o frys, monterat solpaneler och skaffat vindgenerator.

Nu när solen står tillräckligt högt för att vi skall få rätt vinkel på solstrålarna och dagarna har ca 12 timmar dagsljus och vi på eftermiddagarna har en sjöbris som fläktar ganska ordentligt så har vi mer el än vad vi kan använda. Batterierna är laddade till 100%. Det är helt underbart. Allt detta gör att det räcker med att köra dieselgeneratorn ca 30 minuter på morgonen så att kaffebryggaren inte tömmer batteribanken totalt.

Men vi har glömt en viktig detalj. Varmvatten. Varmvattenberedaren värmer vattnet antingen när huvudmotorn är igång eller när vi har 220V, dvs landström eller dieselgenerator. Tyvärr så räcker inte de 30 minuterna på morgonen till att värma upp 40 liter kallt vatten.

Lyxproblem kanske, men det känns så dumt att koka vatten att diska i och duschen blir så otroligt mycket skönare med lite varmt vatten. Havsvattnet är knappt 20 gr och det påverkar vattnet i vattentanken som är i kölen och alltså får samma temp som det omgivande vattnet.

För att få varmvatten får vi se till att köra dieselgeneratorn lite längre, och då passar vi på att titta på film och köra tvättmaskinen. Och vattnet i varmvattentanken hann bli varmt! Tur att vi tänkte lite fel, så att vi utan dåligt samvete kan titta på film lite då och då.

 

 

DSC_0111

 

IN ENGLISH

We have, since we bought the boat in 2006 worked to become as self-sufficient as possible in terms of electricity. We have mounted LED lamps everywhere in the boat, we have acquired so energy efficient pumps as possible, we have re-built the cooling system for the refrigerator, installed solar panels and wind generator.

Now when the sun is high enough for us to get the right angle of the sun rays and the days have about 12 hours of daylight and in the afternoons and we have a sea breeze that can bee quite strong we have more power than we can use. The batteries are charged to 100%. It is absolutely wonderful. All this means that it is enough to run the diesel generator is about 30 minutes in the morning so that the coffee machine is not draining the battery bank totally.

But we have forgotten one important detail. Hot water. The water heater heats the water either when the main engine is running or when we have 220V, ie shore power or diesel generator. Unfortunately, it is not enough with 30 minutes in the morning with diesel gen to heat 40 litres of cold water.

Luxury problem, perhaps, but it feels so stupid to boil water to wash the dishes and the shower gets so much more comfortable with a little warm water. The sea water is still less than 20 degrees, and it affects the water in the water tank that is in the keel and thus has the same temperature as the surrounding water.

So to get hot water we make sure to run the diesel generator a little longer every now and then. Giving us the opportunity to watch movies and run the washing machine. So tonight we have had movie night and laundry. And the water in the hot water tank is hot!

Read Full Post »

Vi behövde ha något så simpelt som nya tändhattar och tändkabel till vår utombordare. Efter 5 års flitigt användande så började motorn protestera lite grand. Ville inte varva ur med den påföljd att motorn inte fick jollen i planing som normalt sett inte är några som helst problem.

Problemet uppdagades när vi skulle gå i land på Sardinien. Där fanns inte tillstymmelse till affär av något slag, så vi sa att det fixar vi på Ibiza.
Nähä då. Skeppshandeln i marinan hade visserligen tändstift, men det vi behövde. Nix pix. Lite snopna kände vi oss men sa att vi ska ju till Cartagena och de har ju en stor marina med uppläggningsplatser och massor av båtar. Där hittar vi. Första skeppshandeln. Nix. Men han var vänlig nog att tala om var det fanns en annan skeppshandel. Bara 5-10 min promenad. Lungt. Vi behöver röra på oss. Men resultatet var nedslående. De visste inte ens vad det var vi ville ha. Trots att vi visade upp den gamla!! Men återigen fick vi veta att “gå till vår granne, 100 m uppåt gatan. Han har!” Vi hittade och killen som hjälpte oss skakade på huvudet. Nej inget sådant fanns i hans butik. Nu började vi bli lite lätt frustrerade. Det absolut simplaste till en utombordare. Standard 1A i reservdelsligan.
Killen var hygglig och ringde till någon som han trodde kunde hjälpa oss och jo då han hade. Vi fick addressen och det var bara 20 minuter att gå. Som tur var så skulle vi åt det hållet iallafall för att bunkra lite mat igen. Vi knatade iväg, fick en härlig promenad och fick se mer av vackra Cartagena. Hittade MC-affären!! han hade och vi var lyckliga.
När vi kom tillbaka till båten hade vi gått ca 7 km. Det kändes i benen som inte är så vanan vid att gå så långt. Speciellt inte efter de senaste 2 veckornas långa seglingar och ankarliggande.

Jonas har monterat nya tändstift, tändhattar och tändkablar. Men vi måste få motorn i vattnet monterad på jollen innan vi kan testa. Så det får bli i Portimao om någon vecka.

 

 

IMG_5587

Vår räddare i nöden! En MC-butik
Our savior! An MC Shop!!! 

IMG_5586 IMG_5592

IMG_5590 IMG_5594

Lite av varje från vår promenad.  A mix of sights from our walk.

IN ENGLISH

We needed to have something as simple as new caps and ignition lead to our outboard. After 5 years of heavy use the engin started to protest a bit. It did not want to stress out with the result that the engine didn’t get the dinghy onto plane mode that normally are not any problems.

The problem came to light when we would go ashore in Sardinia. There was not any shops at all in the bay, so we said it’ll do in Ibiza.
Nope. Ship Trading in the marina had spark plugs, but what we needed. Nope. A little crestfallen, we felt us but said we’re going to Cartagena and they’ve got a large marina with storage sites and lots of boats. There we find the spare parts. The first ship Chandler shop. Nope. But he was kind enough to tell us where to find an other chandlery. Just 5-10 minutes walk. No problems. We need to get some exersice. But the result was disappointing. They did not even know what it was that we were looking for. Although we showed up the old !! But again we were told to "go to our neighbour, 100 meters up the street. We found the shop and the guy who helped us shook his head. No, no such thing was in his shop. Now we started to get a little frustrated. The absolute simplest spare part for an outboard motor.

The guy was very nice and called someone he thought could help us and yes finally one that got the spare parts. We got the address and it was only 20 minutes to go. Luckily, we were heading in that direction anyway to stock some food. We walked away, got a lovely walk and got to see more of the beautiful Cartagena. Found motorcycle shop !!
When we got back to the boat, we had walked about 7 km. It really feel it in our legs. We are not used to walk that far anymore. Especially after the last two weeks long sailing and at anchor.

Jonas has installed new spark plugs, plug caps and ignition cables. But we have to get the motor into the water and mounted on the dinghy before we can test. that will be on the next anchorage.

Read Full Post »

I går kväll såg vi att ett av stödbenen på vardera solpanelen som hänger på mantåget hade mist kontakten med relingen. Antagligen vinden som lyft panelerna något. Jag gick upp på däck för att fixa. Inga större problem med första panelen, men på andra panelen så var benet väldigt löst. Normalt så är det motstånd när man försöker ändra vinkel på benet. Jaja, det är väl muttern som behöver dras åt. Så jag började skruva och rätt som det är så säger det plask plask PLUMS!  Neeeejjjjj. Jag skruvade loss bulten istället för att dra åt den. Mutter och bult plaskade i vattnet och naturligtvis plumsade även benet i. Nej, jag ska inte upprepa alla fula ord. Jonas rusade upp på däck och trodde nog att hela panelen åkt i vattnet. Men så illa var det inte. Jonas tittade lite bekymrat på mig och sa, “du det är bara 16 gr i vattnet och vi har ett ganska stort område att söka av efter benet.” Snabbt som en vessla förflyttade jag mig ner till navigationsbordet och skrev ner GPS koordinaterna. Så minskade vi let-området betydligt.

idag på förmiddagen var det så dags. Jollen lastades med ankare o boj och Freediver utrustningen. Jonas krängde på sig våtdräkten, cyklop och fenor, gick sakta ner i vattnet och jag hoppad ner i jollen utrustad med en GPS för att hitta positonen.
Man kan väl säga som så att, det finns andra saker jag är bättre på. Jonas hittade benet innan jag ens fått koll på positionen. Han fuskade och simmade längs ankarkättingen och fick syn på benet. Jag var inte ens i närheten. Men jag förflyttade mig relativt snabbt. Petade ankaret och bojen så att området var utmärkt. Jag kör tillbaka till båten för att hämta batteriet till Freedivern så att Jonas slapp fridyka till 8-9 m djup när det var så kallt i vattnet. Jag hann inte mer än upp på båten så ropar Jonas och viftar med det saknade benet. Enormt att vi lyckades hitta det.

Men han har viss vana. I Oktober 2010 tappade vi ett benpar till ett arbetsbord i vattnet. Bordet var helt nytt och Jonas höll på att montera det. Här har du den historien.

 

IMG_5509  IMG_5508

 

IN ENGLISH

Last night we saw that one of the support legs on each solar panel hanging on the lifelines had lost contact with the rail. Probably the wind lifting the panels slightly. I went up on deck to fix. No major problems with the first panel, but on the second panel the leg was very loose. Normally, it is A resistance when you try to change the angle of the leg. Well, it is just the bolt and nut that need to be tightened. So I started turn the bolt and all of a sudden there were a splash splash PLOP! Noooooo!!!!. I unscrewed the bolt instead of tightening it. Nut and bolt splashed in the water and of course also the leg plopped into the water.

No, I will not repeat all the bad words that came out of my mouth.. Jonas rushed up on deck and thought that the whole panel gone in the water. But no, it wasn’t that bad. Jonas looked a little worried at me and said, "it’s only 16 C in the water and we have a fairly large area to search for the leg." Quick as a weasel I moved myself down to the chart table and wrote down the GPS coordinates. With them we reduced search-area significantly.
This morning it was time to be Lef Retrievers. The dinghy was loaded with anchor, a buoy and and the Freediver equipment. Jonas squeezed him self into a wetsuit, mask and fins, steped slowly into the water and I went into the dinghy equipped with a GPS to find the position.
You could say that there are other things I am better at. Jonas found the leg before I even got close to the position. He cheated and swam along the anchor chain and saw the leg. I was not even close. But I was moving fairly quickly. Poked anchor and buoy so the area was marked. I run back to the boat to get the battery to the Freediver so that Jonas didn’t have to free dive to 8-9 m deep when it was so cold in the water. I hade just entered the boat when Jonas was shouting and waving. Hi had found and retrieved the leg! Amazing, I can still not really get it.
But he has some practice in searching for legs. In October 2010, we lost a pair of legs to a working table in the water in Portimao. The table was completely new and Jonas were dismantling it. Here you have the story. That post is in Swedish, but you can always try to translate with Google Translate.

Read Full Post »

Sedan vi kom hit till Licata, Sicilien, i september, har vi haft ett ganska besvärligt jobb framför oss. Att montera ner motorn till furlern, sänka ner förstagsprofilen och inspektera infästning och wire dels uppe i masttoppen och dels längst nere som också är dold när allt är monterat. Det nervösa med det hela är att vi absolut inte får lov att tappa något i vattnet, för då får vi inte ihop det hela igen. Ni vet ju hur det är, om det är något som absolut inte får hända så händer det. Men denna gång hade vi tur. Inget åkte i vattnet.

Själva motorn och inrullningsenheten är stor, klumpig och tung, men med rep som fästs så att vi kan avlasta och använda att hissa med så går det bra att få loss det hela.

IMG_5402 IMG_5403
Fick bättre vinkel mot grannbåtens inrullnings-motor. Här är vår

 

IMG_5370

Här är el-motorn bortmonterad och bara själva växelhuset är kvar.

IMG_5371

Oljigt och geggigt när hela inrullningsmeknismen är borta.

 

Dags för Jonas att åka upp i masten och kontrollera wiren och infästningar. Han passade på att kolla de andra vanten också och fotograferade alla.

IMG_5368 IMG_5375

Växelhuset fick nytt fett och kugghjul, lager och axlar kontrollerades noga innan allt monterades ihop igen.

Det är konstigt att det är så mycket enklare att demontera än montera.
När vi skulle hissa upp aluminiumprofilen för att kunna montera motor och växelhus, ville det inte riktigt som vi ville.

IMG_5382

Profilen skulle ju uppåt, inte böja sig. Tillbaka ett steg, flytta upp svirveln nästan till toppen och fästa tampen igen i profilen. Så gick det bättre.

Jonas frågade mig några timmar senare om jag hade hört när han provkört motorn. Jag tittade förvånat på honom, “Har du provkört?” Alltså är den mycket tyst och fin nu och fungerar som den skall.

 

IN ENGLISH

Since we came here to Licata, Sicily, in September, we have had a quite difficult job ahead of us. To dismount the furler, lower down the aluminium profile and inspect the wire attachment both up in the top of the mast as at the lower end which is also hidden when everything is mounted. The nervous part of it all was that we are absolutely not allowed to drop anything in the water, because then we can’t mount it again. You know how it is, if it’s something that absolutely must not happen it happens. But this time we were lucky. Nothing went into the water.

The motor itself and the furler are large, bulky and heavy, but with ropes attached so that we can relieve the pressure and use to hoist with we managed to disconnect everything.

 

IMG_5402 IMG_5403
Got a better angle to the neighboring boat reefing engine. Here is our

IMG_5370

Here the electric motor is dismounted and only the gear housing is still there.

IMG_5371

Oily and gooey when the whole inrullningsmeknismen is gone.

 

Jonas went up the mast and check the wire and fixings. He took the opportunity to check out the other wires aswell and photographed all.

IMG_5368 IMG_5375

The gearbox got new grease and gears, shafts and bearings checked carefully before everything was assembled again.

It is strange that it is so much easier to remove than mount.
When we’d hoist up the aluminium profile to mount the engine and gearbox, wanted it not quite as we wanted.

IMG_5382

The profile was supposed to go up, not to bend. OK, take one step back, move up the swivel almost to the top and attach the rope back into the profile. then it worked.

Jonas asked me a few hours later if I had heard when he tested the engine. I looked at him with surprise, ”Have you tested it?” So it is very quiet and nice and now works as it should.

Read Full Post »

Idag har det varit segelrenovering på schemat. Vi tog storseglet med oss till båtklubbs lokalen för stt kunna breda ut seglet på golvet. Det blev lite trång då det var ett par där före oss för stt laga sitt segel.

Det var området längs akterliket och underliket som behövde förstärkas. Stormen utanför Portugals västkust i våras slet på seglen. Vi har fått tag på självhäftande segelduk som vi har klippt till och monterat. Allt liggandes och krypandes på knä. Det märks och känns att man inte är tjugo längre. Men det blev bra!

    
   

Today we have been crawling around on the floor enhancing the aft leech area and the foot are on our main sail. Oh my good I am not 20 any moore and definately not built for exercises like this. But now the sail is as good as new.

Read Full Post »

Fick i går kväll för mig att börja städa i skåpen i förpiken. I första skåpet låg ett 3 år gammalt dåligt samvete. Raskt beslöt jag mig för att NU ÄR DET DAGS! Tyget till dynorna i salongen plockades fram och jag började mäta och fundera och klia mig i huvudet och undrade hur jag hade tänkt mig det hela, om jag nu tänkt överhuvudtaget.
För att jag skall få tyget att räcka till alla dynorna i salongen måste jag komplettera med något annat tyg att ha på baksidan av dynorna. Tur att vi redan bestämt oss för att åka till Ikea i morgon.

Men för att inte göra misstagen i det fina tyget, så offrar jag några gamla lakan och syr provfodral i. Kan då använda lakanstyget som mönster.

Jag lär vara sysselsatt ett tag iallafall.

Dynprojekt 

Det nya tyget? Nä nä det får ni vänta på ett tag. 

 

Inlägg 2/100

 

IN ENGLISH

Last night I started started to go through the cupboards in the fore cabin. Very soon I discovered a 3 year old forgotten project. I changed project from cleaning to sewing. New cloth to the sofa in the saloon will be reality!
I realize that I didn’t hade the project really clear for me when I bought the fabrics at the market in Aghios Nikolaus, Crete some years ago. It is very tight to get it to last to all cushions. So I start to make a pattern out of old sheets.

Then on Ikea tomorrow I really hope to find some cfabrics to have on the back of the cushions.

Picture of the fabrics, No no, not yet. The after picture will come when it is ready.

 

Post 2/100

Read Full Post »

Older Posts »