En serie av händelser

Strax innan jul, när jag plockad fram juldekorationerna upptäckte jag att det stod massvis (ca 20 l) vatten i stuvfacket under golvet. Min kära hushållsassistent var bara en hårsmån från att drunkna (hemska tanke). Vi öppnade facket som var bredvid och även där en massa vatten. Vi började klia oss i huvudet, var i hela fridens dar kommer vattnet ifrån??? Så vi tömde facken och några dagar senare var det vatten i det första facket igen. Det var på tok för mycket för att det skulle kunna vara kondens pga kallt vatten och varm båt. Kunde det vara kondens från kylen? Läcker kylarnas kylsystem kylvatten? Vi vände upp och ner på hela utrymmet runt salongsbordet. Nix alla slangar som skulle kunna läcka var torra.

Så skulle jag baka julbröd. Ner i ett annat stuvfack i golvet under vasken, och där var lika mycket vatten som i det första facket. Som tur var hade jag förpackat mjölet väl så det var inte skadat. Vi tömmer facket och torkar torrt. Någon dag senare, massor av vatten igen. Med massor menar jag då ca 10 l.

Ytterligare någon dag senare så skulle köket julstädas. Jag ligger på alla fyra och skurar durken. Får då se att en panel under spisen har fått en fuktskada längst ner mot durken. Så konstigt. Öppnar upp facket under spisen och jo, visst är där lite fuktigt men inte så att vi skulle fått fukt i panelen. Skrovet och slangarna som går där är inte snustorra men heller inte blöta. OK, kondens säger vi och stänger facket efter att ha torkat torrt.

Så igår, var jag nere i fack nr 1 igen. Herre jissis 25-30 liter vatten. Jo det är ett stort fack. Kollade under vasken och där stod ca 15 liter. Vi fattade ingenting. Ut med tvättmaskinen så att vi kunde få ut kylskåpet för att kolla om det kom kondens från värmerören när vi körde dieselvärmaren. Lite fuktigt under kylen men det torkades upp, efter en stund så är det lite fuktigt igen. Hmmmm då är det kondens från värmaren. Men värmeröret var inte fuktigt, avloppsslangen torr. Så kom jag på facket under spisen. Vi öppnade upp och jo det stod vatten i hörnan där panelen var fuktigt. Några färskvattenslangar som gick där var lite fuktiga. Jonas torkade torrt. Skruvade några varv på slangklämmorna. Vi lät allt stå öppet under några timmar för att enkelt kunna kontrollera. Nix inget mer vatten. I morse ny kontroll fortfarande snustorrt. Jippie! problemet är löst. Det var dessa små slangar som transporterar färskvatten till vasken i förpiken som läckte. Men icke mer, peppar peppar.

Så en serie av händelser, julpynta-brödbak-julstädning gjorde att vi blev uppmärksammade på problemet.
Vi blev även uppmärksammade på att dessa fyra stuvutrymmen är i serie, och alltså kan distribuera vatten mellan sig. Så var det med de vatten täta stuvfacken…..

IMG_4578

Tvättmaskin o kyl bortmonterade / Whaser and fridge de-mounted

IMG_4579

Kylens utrymme och mot vaskskåpet / the fridge space towards the zink compartment.

IN ENGLISH

Just before Christmas, when I was searching for the Christmas decorations I discovered that there were tons (about 20 litres) of water in the locker under the saloon table in the floor. My dear Food Processor were just a hair’s breadth away from drowning (terrible thought). We opened the compartment next to the first and a lot of water there as well.

We started scratching our heads, where on earth did the water comes from??? So we emptied the bins and a few days later there was water in the first compartment. There was far too much to be condensation because of cold water and warm boat. Could there be condensation from the fridge? Was the fridges cooling system leaking water? We turned the entire space around the saloon table up-side-down. Nope, the hoses that could be able to leak was dry.

A couple of days later it was time to make some Christmas bread. Down into an other locker where I had all the flour stowed, and there was nearly as much water as in the first compartment. Luckily I had packed the flour well so it was not damaged. We empty it from water and wiped dry. Some days later, lots of water again. With lots, I mean about 10 l.

Further days later the kitchen floor to be cleaned. I’m on all fours and scrubs the floor. When I discovered that panel under the stove had a water damage close to the floor. How strange. Opened up the compartment under the stove, and yes, it is a little bit humid, but not so much. The hull and the tubing that goes there is not bone dry but not wet. OK, condensation, we said, and closed the compartment after wiping dry.
So yesterday, I was down in compartment No. 1 again. Oh My God! 25-30 litres of water! Well it is a large compartment. Checked under the sink and there was about 15 litres. We were totally confused. Out with the washing machine so we could get the refrigerator out to check if there was condensation from the heating pipes when we run the diesel heater. Bit humid under the fridge but we wiped it dry and after a while it is a bit humid again. Hmm then it is condensed by the heater. But the heating pipes were not wet, and the drain hose was also dry. Then I remembered the compartment under the stove. We opened it up and yes it was water standing in the corner where the panel was humid. Some fresh water hoses that run through that area was a little damp. Jonas wiped it dry and twisted a few turns on the hose clamps.

We let everything be open for a few hours to be able to make easy controls. Nope, no more water. This morning , a new check still bone dry. Yippee! the problem is solved. It was these small tubes that transports fresh water to the sink in the forepeak that was leaking. But no more, knock on wood.
Then a series of events, decorate-bread-Christmas cleaning made us aware of the problem.
We were also made aware that these four storage compartments are in series, and thus can distribute water between them. So much for the watertight compartments… ..

Annons

7 kommentarer

 1. Hej på er tuffa seglare.
  Ja, då blev det som det brukar bli. Man får ont i magen när man tänker på allt som kan orsaka läckor. Kölen lös? genomföringar trasiga? Eller andra stora dyra saker.
  Vi har haft oförklarigt mycket vatten flera gånger i vår båt och efter ett bökigt letande så har vi al,lltid kommit fram till att det varit läckande slangar. bara å dra åt slangklämmorna , så är allt klart

  Hälsningar från ett behagligt Las Palmas, på Gran Canaria
  Sune & Ulla

 2. Sååå krångligt med vatten! I morse när jag gick förbi våra husbåtsgrannar låg en båt halvsjunken på snedden. Tydligen har ett vattenrör läckt under golvet. Inte kul! De har räddat den från att sjunka nu, men det är stora skador tror jag…

 3. Men så konstigt att dina kommentarer hamnar som skräp??? Har aldrig hänt tidigare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s