Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Italien’ Category

Fick en post i mitt flöde på FaceBook, en kompis som gått med i Friskis o Svettis Tränings- och hälsogrupp. Hon vill ha pepptalk under de 30 dagarna programmet pågår. Självklart ställer man upp och peppar. Samtidigt inser jag att det där skulle jag med behöva. Ett inrutat träningsschema  där jag inte kan hoppa över en dag därför att jag har nog liiite ont i lilltån. Något som får mig att verkligen ta tag i detta med att träna och minska i vikt. Kostmässigt ligger jag hyfsat bra till, försöker hålla LCHF så mycket det bara går. Men kroppen behöver röra sig.

Efter gårdagens 9 timmar krypandes på golvet varvat med några minuter vid ett tillskärningsbord protesterar i princip alla muskler. Kan bara beropå att de inte är vana att röra sig.

Men är man lat av naturen är det så himla svårt att ändra sig. Varje vår är det att; “så snart det blir badvarmt i vattnet så börjar jag simma igen”. Det gör jag visserligen, men jag skulle behöva simma lite mer. Varje höst när vi kommer till vintermarinan; “Nu ska jag minsann promenera varje morgon före frukost”. Ha! få mig ur sängen före frukost för att i mörker och kyla ge mig ut och promenera? Funkar dåligt.

Men vad jag inte är dålig på, det är att hitta på undanflykter …

 

Traning

 

IN ENGLISH

Got a post in my feed on FaceBook, a friend who joined a Training and Health Group. She wants pep talk during the 30 days of the program. Of cours she will get all the sheers she wants.
At the same time I realize that I need to start training as well. A structured practice schedule where I can not skip a day because I have just a tiny little bit of pain in the little toe. Something that makes me really make me take this work out and lose weight seriously. Diet wise, I doing pretty well, trying to keep LCHF as much as possible. But the body needs to be exercised.

After yesterday’s 9 hours crawling on the floor interspersed with a few minutes at a cutting table virtually every muscle in my body is protesting. Can only depend on that they are not accustomed to be used.

But if you’re, as me,  lazy by nature, it is so awfully difficult to change. Every spring it is like; "As soon as it becomes swim temperature in the water I will begin to swim again." I do indeed, but I ought to swim a bit more. Every autumn, when we come to winter marina; "Now I will certainly walk every morning before breakfast." Ha! getting me out of bed before breakfast into the darkness and cold to go out and walk? Don’t think so.

But what I am not bad at, it is to find excuses …

Read Full Post »

Sedan vi kom hit till Licata, Sicilien, i september, har vi haft ett ganska besvärligt jobb framför oss. Att montera ner motorn till furlern, sänka ner förstagsprofilen och inspektera infästning och wire dels uppe i masttoppen och dels längst nere som också är dold när allt är monterat. Det nervösa med det hela är att vi absolut inte får lov att tappa något i vattnet, för då får vi inte ihop det hela igen. Ni vet ju hur det är, om det är något som absolut inte får hända så händer det. Men denna gång hade vi tur. Inget åkte i vattnet.

Själva motorn och inrullningsenheten är stor, klumpig och tung, men med rep som fästs så att vi kan avlasta och använda att hissa med så går det bra att få loss det hela.

IMG_5402 IMG_5403
Fick bättre vinkel mot grannbåtens inrullnings-motor. Här är vår

 

IMG_5370

Här är el-motorn bortmonterad och bara själva växelhuset är kvar.

IMG_5371

Oljigt och geggigt när hela inrullningsmeknismen är borta.

 

Dags för Jonas att åka upp i masten och kontrollera wiren och infästningar. Han passade på att kolla de andra vanten också och fotograferade alla.

IMG_5368 IMG_5375

Växelhuset fick nytt fett och kugghjul, lager och axlar kontrollerades noga innan allt monterades ihop igen.

Det är konstigt att det är så mycket enklare att demontera än montera.
När vi skulle hissa upp aluminiumprofilen för att kunna montera motor och växelhus, ville det inte riktigt som vi ville.

IMG_5382

Profilen skulle ju uppåt, inte böja sig. Tillbaka ett steg, flytta upp svirveln nästan till toppen och fästa tampen igen i profilen. Så gick det bättre.

Jonas frågade mig några timmar senare om jag hade hört när han provkört motorn. Jag tittade förvånat på honom, “Har du provkört?” Alltså är den mycket tyst och fin nu och fungerar som den skall.

 

IN ENGLISH

Since we came here to Licata, Sicily, in September, we have had a quite difficult job ahead of us. To dismount the furler, lower down the aluminium profile and inspect the wire attachment both up in the top of the mast as at the lower end which is also hidden when everything is mounted. The nervous part of it all was that we are absolutely not allowed to drop anything in the water, because then we can’t mount it again. You know how it is, if it’s something that absolutely must not happen it happens. But this time we were lucky. Nothing went into the water.

The motor itself and the furler are large, bulky and heavy, but with ropes attached so that we can relieve the pressure and use to hoist with we managed to disconnect everything.

 

IMG_5402 IMG_5403
Got a better angle to the neighboring boat reefing engine. Here is our

IMG_5370

Here the electric motor is dismounted and only the gear housing is still there.

IMG_5371

Oily and gooey when the whole inrullningsmeknismen is gone.

 

Jonas went up the mast and check the wire and fixings. He took the opportunity to check out the other wires aswell and photographed all.

IMG_5368 IMG_5375

The gearbox got new grease and gears, shafts and bearings checked carefully before everything was assembled again.

It is strange that it is so much easier to remove than mount.
When we’d hoist up the aluminium profile to mount the engine and gearbox, wanted it not quite as we wanted.

IMG_5382

The profile was supposed to go up, not to bend. OK, take one step back, move up the swivel almost to the top and attach the rope back into the profile. then it worked.

Jonas asked me a few hours later if I had heard when he tested the engine. I looked at him with surprise, ”Have you tested it?” So it is very quiet and nice and now works as it should.

Read Full Post »

Ni som följt oss ett tag vet att vi är barnsligt förtjusta i lokala marknader. Att vi då inte förrän nu kommit iväg till den lokala marknaden här i Licata är märkligt. Kan bero på att den är en bra bit från marinan och att informationen om de lokala bussarna är ytterst bristfällig. Taxi finns inte här.

Men idag så blev det en tjejträff, vi var 4 st som tågade iväg mot bussstationen med siktet inställt på marknaden. Men vi behövde inte gå så långt. En av marinakillarna kom i sin golfbil och skjutsade oss nästan ända fram till busshållplatsen. Inte ända fram för då hade han behövt köra runt halva stan för att komma tillbaka till marinan igen, pga enkelriktade vägar. Efter ett tag kom bussen, vi betalar 1 € per person och fortsätter prata på engelska med varandra. En italiensk dam lyssnar intresserat och frågar tillslut om vi är tyskar. “Nej” svarar jag. “Vi är två svenskar en finska och en argentinska” tanten tystnade och tittade lite imponerat på oss. Vi var tvugna att byta buss, och hon såg att min biljett var riven. Hon blev lite upprörd, jag fattade ingenting, och sa till chauffören att ge mig en hel biljett så att jag skulle slippa betala en gång till. Busschaffisen som tydligen är van vid upprörda italienska damer, svarade lungt att han ringer den andra chaffisen och berättar om oss. Han gjorde det också, för Harriet frågade den nya chauffören. Att jag skulle betala en gång till var inte aktuellt. Men å andras sidan hade han krävt mig på 1 € till så hade jag snällt betalat.

Nåväl efter ett tag var vi framme. en ganska stor marknad som är längs bakgatorna i ett bostadsområde. Där fanns kläder, kläder, kläder, skor, och lite mer kläder och förståss stånden med alla de de prylarna som du inte visste att du behövde. Inte så mycket frukt och grönt som jag räknat med, men några stånd som sålde ost, oliver och soltorkade tomater. Frukt o Grönt såldes från små bilar längs gatan strax innan marknaden. Kul hade vi och vi var tillbaka hemma igen strax efter lunch.

Ett kul inslag på marknaden var de ambulerande kaffe o läsk försäljaren och fikabröds vagnen. Självklart att de som jobbar på marknaden behöver kaffe och något i magen.

Skorna som såldes var imponerande. Klackar på säkert 15 cm och massvis med bling-bling. De häftigast fick jag inte fotografera, tyvärr. Barnkläderna var svåra att slita sig ifrån. Tur att jag inte har några barnbarn att handla till än.

 

 

 

IN ENGLISH

Those of you who HAVE followed us for a while know that we are childishly fond of local markets. That we not until now been off to the local market here in Licata’s strange. May be because it is a good distance from the marina and information about the local buses is extremely poor. Taxis does not exist here.

But today became a girls-day-out, it was four of us that had decided to go to the market today. We marched off to the bus station with the market as a goal. But we did not go far. One of the marine guys came in his golf cart and drove us almost all the way to the bus stop. Not right up to it then he had to drive around half the town to get back to the marina again, due to one-way roads. After a while the bus came, we payed € 1 per person and continued to chat in English with each other. An Italian lady listen with interest and asks after a while if we are Germans. "No," I replied. "We are two Swedes, one Finnish and one Argentine" the lady paused and looked a little impressed at us. We had to change buses, and she saw that my ticket was torn. She was a little upset, I didn’t understand why ‘cause her sicilian was not easy to understand, and she told the driver to give me a new ticket so that I would not have to pay again. The driver, that apparently was accustomed to outraged Italian ladies, quietly replied that he would call the other driver to explain about us. And he did! Harriet asked the new driver if he had got a phone call. That I would pay again was not up to date. But on the other hand, if he had asked for another 1 €, I had kindly paid.

Well, after a while we were there. A fairly large market are along the backstreets of a residential area. There were clothes, clothes, clothes, shoes, and some more clothes and of course stalls with all the gadgets you never knew you needed. Not so much fruit and vegetables as I had expected, but a few stalls selling cheese, olives and sundried tomatoes. Fruit o Green was sold from small cars along the street just before the market.

A fun feature of the market was the mobile coffee and soda vendor and bakery cart. Ofcourse that those working on the market have to have a coffee and something to eat.

The shoes sold were impressive. Heels on around 15 cm (7-8 inches)  and lots of bling-bling. The hottest I was not allowed  shoot, unfortunately. Children’s clothes were so nice and it was hard to not but anything. Luckily I do not have any grandchildren to shop for.

Read Full Post »

Idag visar termometern på +25 gr. Vindstilla och knallblå himmel. Finns hopp om att sommaren är på väg.

Våra båtgrannar en bit bort har varit i sitt hemland, Tyskland tror jag, under vinter och kom tillbaka idag. De jobbar förfullt på däck iklädda bikini o badbyxor! Vi andra har inte kommit riktigt så långt i sommarklädseln än.

Lunchen idag blev löksoppa! Jo, jag vet. Löksoppa ska man äta när det är kallt. Men jag blev sugen. Avstod dock från att ostgratinera den.

Annars är det ganska lungt idag. Jonas har visserligen varit uppe i masten, men mer om det när han här klar. Jag försöker lägga upp en ny blogg på ett webhotell. Går så där. Dvs inte alls. Bloggen som skall användas som hemsida till jobbet är gjord av sonen, på hans dator, men där kan jag inte kolla den innan sjösättning. Så ville ha upp den med en temporär adress så länge.
Har installerat FTP program men lyckas inte bli insläppt på webhotellet. Efter många supportmail fram och tillbaka kom de på att jag kanske hade läst lösenordet fel. “Första bokstaven är ett litet L, inte ett stort i”. så nu har jag antagligen lyckats bli spärrad pga för många felaktiga inloggningsförsök. Undrar om detta blir en “never-ending-story”.

Nej, dags att plocka av ett lager kläder eller byta till tunnare, känner jag och sedan är det sittbrunnen och symaskinen som gäller.

Må gott go’vänner!

IMG_5379  IMG_5368

 

IN ENGLISH

Today the thermometer has reached + 25 gr. Calm and clear blue sky. Could it be summer that is coming?
Our boat neighbour a bit down the pontoon have been in their home country, Germany I think, during the winter and came back today. They are doing some cleaning work on deck wearing a bikini swimwear! The rest of us have not come quite as far in the summer clothing yet.

Lunch today was onion soup! Yes I know. Onion soup should you eat when it’s cold. But I was longing for it … but I did not make it cheese gratinated.

Otherwise it’s pretty quiet today. Jonas has been up the mast, but more about that when he has finished the job.

I am try to create a new web site on a web hotel. Doesn’t work very well at all. The blog is to be used as the web site for my work and is made by our son, on his computer, but I can’t access it there or on my PC, so decided for a web hotel.
Installed a FTP program but the web hotel won’t accept my log in. After many support email back and forth, they came thought they found the solution. I had read the password wrong. "The first letter is a small L, not a capital i". so now I am probably blocked due to too many failed login attempts. Wonder if this will be a "never-ending-story".

No, time to pick a layer of clothing or switching to thinner, I feel, then it is the cockpit and the sewing machine for the rest of the day.

Read Full Post »

Idag har det varit segelrenovering på schemat. Vi tog storseglet med oss till båtklubbs lokalen för stt kunna breda ut seglet på golvet. Det blev lite trång då det var ett par där före oss för stt laga sitt segel.

Det var området längs akterliket och underliket som behövde förstärkas. Stormen utanför Portugals västkust i våras slet på seglen. Vi har fått tag på självhäftande segelduk som vi har klippt till och monterat. Allt liggandes och krypandes på knä. Det märks och känns att man inte är tjugo längre. Men det blev bra!

    
   

Today we have been crawling around on the floor enhancing the aft leech area and the foot are on our main sail. Oh my good I am not 20 any moore and definately not built for exercises like this. But now the sail is as good as new.

Read Full Post »

Ujujuj vad klockan ringde tidigt i morse. M&M skulle flyga tillbaka till Sverige och behövde vara på flygplatsen ca 2 tim före avgång. Vilket innebar avfärd från marinan kl 0600. Att vi gick över till sommartid gjorde inte saken lättare. Att enbart ha telefoner som väckarklockor kan vara spännande. -Ställer de om sig automatiskt eller inte??? Jo de gjorde de men nattsömnen blev lite orolig.

Bilresan i gryningen genom sydöstra delen av Siciliens berg var vacker med älvdans och orange rosa himmel. Etna visade stolt upp sig och sin snöklädda topp.

Väl framme på flygplatsen var avgångshallarna avstängda och M&M, tillsammans med övriga resenärer fick krångla sig in genom en enda dörr, som även var utgång. Allt tack vare Bryssel eländet. Tyvärr lyfte inte deras plan 1030 till Liege då alla trafik från Belgien var inställd. Man kunde landa där men inte flyga vidare. Klocksn 1500 km de iväg. Därvfick man för att man var uppe kl 0430 för att hinna i tid.

Jag vet detta är småpotatis jämfört med vad andra upplevt. Men ändå …

Jag o Jonas fick en underbar biltur tillbaka. Färgerna uppe i bergen är helt underbar med alla olika gröna o gula o bruna nyanser som bryts av av blommande körsbärsträd i olika rosa nyanser. Väl tillbaka på båten kröp vi upp i varsin hörna i sittbrunnen. Och somnade skönt i solen.

   
   

Read Full Post »

Ett måste när man besöker Sicilien är att göra ett besök i Tempeldalen i Agrigento på sydkusten. Från Licata har vi en knapp timmes bilfärd till detta fascinerande ställe.

vi har varit här tidigare, men det är alltid något nytt man upptäcker. Första besöket var i oktober och naturen var fortfarande sönderbränd efter sommarens värme. I januari var nästa besök, betydligt svalare och behagligare att ströva omkring och våren började vakna. Vi såg de första mandelblommorna och fåglarna började kvittra så smått. Italienarna som störvade omkring var klädda i ordentliga vinterkläder, dunjackor och varma stövlar. Medan vi gick omkring i en tjock tröja och en scarf och gympadojjor. Vi tittade lika förvånat på italienarna som de tittade förfärat på oss.

Idag när vi besökte tillsammans med M&M lös solen visserligen med sin frånvaro men det gjorde inte så mycket.
Fåglarna kvittrade och mandelblommorna hade förvandlats till ämnen till mandlar, det är fortfarande ett tag kvar innan de är mogna. Mimosan blommar för fullt och jag fick lära mig att mimosan inte är en buske utan träd!

Vi gick även förbi några marmorstatyer, som visserligen stod där även förra gången men nu tog jag mig tid att titta ordentligt. Vilket fantastiskt arbete man gjort med marmorn för ca 2500 år sedan. Varje veck i togan är noga återbildad. Handen som fortfarande finns kvar på den ena statyn är så noga utmejslad att du ser senor och blodkärl och en ring modellen hade på fingret. Statyerna är huvudlösa och det ser ut som, tycker jag, att de gjort kropparna så att man skulle kunna sätta dit vilket huvud som helst.

En fika är ett måste och man hittar alltid spännande saker. Denna gång en baguett med pommes frites!! Tjejen bakom disken såg mitt diskreta försök att ta ett kort, skrattade och sa “fotografera dessa oxå” det är …. men där försvann min italienska. Jag tror att det någon form av potatis men inte pommes. Nej jag valde en med kokt skinka och ost. Ja, jag vet att jag är lite konventionell. Ibland.

IMG_5322IMG_5323

Det var nog sista besöket för oss här i Tempeldalen men vi rekommenderar alla som besöker Sicilien att även besöka Tempeldalen. Det är värt att hyra en bil och köra till Agrigento.

 

IMG_5315 IMG_5319

IMG_5317IMG_5320

 

 

 

IN ENGLISH

 

A must when visiting Sicily is a visit to the Valley of the Temples in Agrigento on the south coast. From Licata, we have an hour drive to this fascinating place.

We’ve been here before, but there is always something new to discover. The first visit was in October, and nature was still barren after the summer’s heat. In January, our next visit, much cooler and more pleasant to roam and spring started to wake up. We saw the first almond flowers and the birds had began to chirp. The Italians who strolled around were wearing proper winter clothes, down jackets, and warm boots. While we were walking around in a thick sweater and a scarf and sneakers. We looked equally surprised at the Italians as they looked confused at us.

Today when we visited along with M & M the sun was not present, but it did not matter much.
The birds chirped and the almond flowers had turned into son-become-almonds, it is still a while to go before they are ripe. Mimosa in full bloom and I was taught that the mimosa is a bush not a tree!

We also walked past some marble statues, which was there even last time but now I took the time to look properly at them. What a fantastic job that was done with marble about 2500 years ago. Each folds of the toga is carefully presented. The hand that still remains on one of the statue is carved so carefully that you can see the tendons and blood vessels and a ring the model had on his finger. The statues are headless, and it looks like, I think, that they made the bodies so that they could attach any head the liked on the body. Some sort of old fashion Photoshop  Ler

We stopped for a coffee and something to eat. and you always find exiting things. This time a sandwich with french fries!
I tried to be discrete taking the photo but the girl behind the counter saw me and said “Ohh you must take a photo of this as well.”, and presented a sandwich with some kind of potatoes, but not french frieds. My Italian wasn’t good enough to understand all she said. No, I did not order any of these. I ordered a panini with cooked ham and cheese. Yes Í know I am a bit boring sometimes.

 

IMG_5322IMG_5323

 

It was probably the last visit for us here in the Valley of the Temples but we would recommend anyone visiting Sicily to also visit the Valley of the Temples. It’s worth hiring a car and drive to Agrigento.

Read Full Post »

Långfredag, årets längsta och tristaste dag, iallafall när jag var barn. Inget fick man göra. I år  valde vi att inte titta på påskprosessionerna utan ordnade en påskfest för våra närmsta vänner o grannar. Vi blev 12 personer. Som målade ägg, tog oss till Blåkulla o tillbaka och åte en mycket trevlig middag som vi med gemensamma insatser ordnade.

Vi var ett väldigt internationellt gäng, Finlad, Sverige, Argentina och Brasilien. Alla bidrog med något typiskt från sitt land.

Argentinska Empenadas, svensk inlagd sill och matjes och finsk gubbaröra . Öl o snaps och naturligtvis snapsvisor.

Grillat nötkött på Brasilianskt vis, grillat lamm a la Argentina och potatisgratäng a la Sverige.

Efterrättsbordet blev enormt!

1 stort påskägg, en Budapesttårta, en Cheese cake, Chokladmousse och jordgubbar med vidpgrädde.

Det blev total matkoma och det planerade besöket upp i stan ställdes in.

Att solen sken och vi hade vindstilla gjorde inte saken sämre.  

Yes, it is eastern, but this year we don’t salubrate it as we use to do. I haven’t even decorated the boat.

But we are having a nice time despite that. Today we had a wonderful lunch with 10 frirnds at the BBQ area. We had all got different tasks and it was really fun. Jonas was the grand master of the event and the only thing I had to so was to make a sallad and a potato gratin.

It all started with some frizzante and then we painted eggs. It is a Swedish (maybe) scandinavian tradition to paint the eastern eggs.  Lots of laughters and then it was time for the ladies to take the broom to Blakulla. Harriet and Gustav had arranged with brooms for us.

Herring and hardbread and Argentinian empenadas as starters. The BBQ was lit and we got some nice beef, in Brasilian style, some lamb Argentinian style. Oh was that good!

The dessert table was really nice, one cheese cake, one Budapest cake, a chocolate mousse and Strawberrys with whipped cream.

The rest of the afternoon and evening was spent just doing nothing. We were to stuffed gor fven thinking of going up town to see the processions.

Read Full Post »

Mellan Catania och Enna här på Sicilien finns en, i mina ögon, stor Factory Outlet. Det är ett stort shopingcentra med ca 200 utförsäljningsaffärer för i princip alla klädes/mode märken du kan tänka dig. Gant, Puma, Guccu, Dolce & Gabbana, Armani, Villeroy Boch, Adidas, Lindt, Michael Kors mfl mfl. Man känner sig ganska lyxig när man vandrar ut och in i alla dessa butiker, som man på Fina Gatan inte hade blivit insläppt i.

Några av oss gjorde riktigt fina klipp, t ex Levis jeavs för 46 Euro/par. Nike träningsskor för 29,  osv. Trötta men nöjda med dagen åkte vi hemmåt. Tir att vi redan tidigare bestämt oss för en middag på stan.

Påskfirandet har redan börjat och vi höll på att hamna mitt i en stor procession till Jungfru Marias ära. På vägen tillbaka till båten var det en procession med Jesus på väg till Golgata som vi precis missade.

Kommer nog att bli mycket av detta hela helgen.


Read Full Post »

Våra goda vänner M&M är på besök över påsken. Vi lovade att hämta dem på flygplatsen och samtidigt tänkte vi fylla på förrådet av sill och knäckebröd på IKEA. Innan vi hämtade upp dem. För hur kul är det att komma till Sicilien och börja med att åka till IKEA? 

Men omvärlden ville annorlunda. På den enda vägen ut från Licata till motorvägen blev det tvärstopp. Ingenting hände på ca 30 min. Sedan kom några bilar från motsatt håll och strax efteråt kunde vi köra några hundra meter. Stopp igen ungefär lika länge. Så fick vi äntligen köra. Men bara personbilar. Efter ett tag kom vi fram till orsaken. Två lastbilar hade i princip frontalkrockat med varandra. Jag satt beredd med kameran, men kunde inte ta något foto. Det såg för läskigt ut, visste inte heller om det satt någon i den demolerade förarhytten. 

Vi lyckades komma fram till flygplatsen ca 5 min innan våra vänners plan landade. Rusar iväg mot ankomsthallen. Men så blev det stopp! Endast personer med antingen arbetstillstånd eller boarding pass kom in i byggnaden. Med största sannolikhet en konsekvens av Bryssel. 

Träffar en trevlig svensk kille utanför dörren och han får lite tips på vad man inte ska missa när man kör runt på ön. Hoppas att han o flickvännen får en härlig semester.

Båra vänner kommer och vi åker till IKEA och sedan hem. Tyvärr gjorde dagens väder, kraftig vind och ösregn, att det inte blev så många fler aktiviteter. Men för min del, tyckte jag att det var trevligt att bara sitta o prata. Vi har ju inte setts på ett tag

IN ENGLISH

Our good friends M & M is on a visit over Easter. We promised to pick them up at the airport and while we thought we replenish the stock of herring and crisp bread at IKEA. Before we picked them up. ‘Cause how fun it is to get to Sicily and begin to go to IKEA?

But the outside world wanted different. On the only way out from Licata to the highway ot became a halt. Nothing happened in about 30 minutes. Then came a few cars from the opposite direction and shortly afterwards we could run a few hundred meters. Stop again about as long. So we finally got to run. But only passenger cars. After a while we came to the cause. Two trucks had virtually head-on collision with each other. I was ready with the camera, but could not take any photo. It looked really awful, did not notice if there was someone left in the demolished cab.

We managed to arrive at the airport about 5 minutes before our friends’ plane landed. Rushing off to the arrival hall. But that did stop! Only people with either a work permit or boarding pass came into the building. Most likely a consequence of Brussels.

Met a nice Swedish guy outside the arrival hall and he wanted some tips on what not to miss while driving around the island. Hope he and his girlfriend gets a great holiday.

Our friends arrived and we went to IKEA and then home. Unfortunately, the today’s weather wasn’t very pleasant, strong winds and heavy rain, there were not so many more activities thst could take part. But for my point of viue, I thought it was nice to just sit o talk. We have not seen each other  for a while.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »