Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Vardagsliv’ Category

Är inte så bra. Speciellt inte när det är kylvatten till dieselgeneratorn o/e motorn som inte flödar som det ska.

Det var i morse när vi skulle göra kaffe, som dieselgeneratorn bara stannade. Tvär dog. Ve o fasa inget kaffe! Men det löste sig med en portabel melittatratt och vatten kokt på spisen.

Så var det då dags att fixa generatorn. Jonas började med att kolla vattenfilter och sjövattenintag. Fullt av sjögräs och någon konstig brun sörja. Han tog upp filtret, fick diskhandske av mig samt en tom ölburk att tömma sjövatten intaget. Där fanns en halv manet!! Igen! Förra gången sjövattenintaget kloggade igen av maneter var i Grundsund 2008. Lika lite kul då som nu. Nåväl filtret rensades, impellrn byttes men inte sjutton ville generatorn starta. Efter ett tag upptäckte Jonas arr kabeln till solenoiden var av. Han fixade kabeln. Men generatorn ville fortfarande inte starta. Nu började det bli lite jobbigt. Jonas monterade om den felande kabeln igen. Och nu äntligen brummade drn igång. Puh en mängd orosstenar föll från våra axlar. Inte kul om dieselgeneratorn kastat in handduken.

Kvällen tillbringades med S/Y Sibyllaes besättning Micke och Jitka. En trevlig kväll med ”möe mad och god mad” och mycket seglarsnack.

Nu återstår bara köket… Pust

Read Full Post »

Vi har ända sedan vi köpte båten 2006 jobbat på att bli så självförsörjande som möjligt vad gäller el. Vi har monterad LED lampor överallt i båten, vi har skaffat så energisnåla pumpar som mjöligt, vi har byggt om kylningen till kyl o frys, monterat solpaneler och skaffat vindgenerator.

Nu när solen står tillräckligt högt för att vi skall få rätt vinkel på solstrålarna och dagarna har ca 12 timmar dagsljus och vi på eftermiddagarna har en sjöbris som fläktar ganska ordentligt så har vi mer el än vad vi kan använda. Batterierna är laddade till 100%. Det är helt underbart. Allt detta gör att det räcker med att köra dieselgeneratorn ca 30 minuter på morgonen så att kaffebryggaren inte tömmer batteribanken totalt.

Men vi har glömt en viktig detalj. Varmvatten. Varmvattenberedaren värmer vattnet antingen när huvudmotorn är igång eller när vi har 220V, dvs landström eller dieselgenerator. Tyvärr så räcker inte de 30 minuterna på morgonen till att värma upp 40 liter kallt vatten.

Lyxproblem kanske, men det känns så dumt att koka vatten att diska i och duschen blir så otroligt mycket skönare med lite varmt vatten. Havsvattnet är knappt 20 gr och det påverkar vattnet i vattentanken som är i kölen och alltså får samma temp som det omgivande vattnet.

För att få varmvatten får vi se till att köra dieselgeneratorn lite längre, och då passar vi på att titta på film och köra tvättmaskinen. Och vattnet i varmvattentanken hann bli varmt! Tur att vi tänkte lite fel, så att vi utan dåligt samvete kan titta på film lite då och då.

 

 

DSC_0111

 

IN ENGLISH

We have, since we bought the boat in 2006 worked to become as self-sufficient as possible in terms of electricity. We have mounted LED lamps everywhere in the boat, we have acquired so energy efficient pumps as possible, we have re-built the cooling system for the refrigerator, installed solar panels and wind generator.

Now when the sun is high enough for us to get the right angle of the sun rays and the days have about 12 hours of daylight and in the afternoons and we have a sea breeze that can bee quite strong we have more power than we can use. The batteries are charged to 100%. It is absolutely wonderful. All this means that it is enough to run the diesel generator is about 30 minutes in the morning so that the coffee machine is not draining the battery bank totally.

But we have forgotten one important detail. Hot water. The water heater heats the water either when the main engine is running or when we have 220V, ie shore power or diesel generator. Unfortunately, it is not enough with 30 minutes in the morning with diesel gen to heat 40 litres of cold water.

Luxury problem, perhaps, but it feels so stupid to boil water to wash the dishes and the shower gets so much more comfortable with a little warm water. The sea water is still less than 20 degrees, and it affects the water in the water tank that is in the keel and thus has the same temperature as the surrounding water.

So to get hot water we make sure to run the diesel generator a little longer every now and then. Giving us the opportunity to watch movies and run the washing machine. So tonight we have had movie night and laundry. And the water in the hot water tank is hot!

Read Full Post »

Sitter och kollar på Facebook, så plingar det till att jag fått ett Messenger meddelande. På franska! från en brasiliansk tjej. Vi “pratar” en stund, på franska. Blir lite smått impad av mig själv att jag sitter och skriver på franska. Har nog inte skrivit på det språket sedan jag slutade gymnasiet för många år sedan.

Går tillbaka till Facebook och slås av att jag inte har så många poster på svenska, där är holländska, franska, italienska, portugisika, ryska (Ukraina), danska, engelska och ibland på  hebreiska. Måste ju erkänna att funktionen Översätt är guldvärd även om man får ha en stor portion fantasi för att förstå översättningarna ibland.

T.ex härförleden (vilket ord …) postade våra holländska vänner något om ankring och en fransman så mycket förstod jag av holländskan men jag klickade på översätt för att förstå vad det egentligen handlade om. Tja inte för att jag blev så mycket klokare men fick ett gott skratt iallafall:

Svårt att tro, du är lätt att förankra i Syracusa, kommer det att finnas en a… Hål av en fransman som hans ankare nästan kastar i vårt badkar. Hela viken är nästan tom. Vad har vi gjort? Ankare på och gå härifrån. I Augusta (nästa stad (min anm.)) är nu i en underbar bay. Bara..”

Jaja, jag säger som jag brukar. Använd bara översättningsprogram från ett språk du behärskar till ett språk du kan lite grand om och använd det bara för din egen förståelse.

Bildresultat för ordbok

 

IN ENGLISH

I am checking out my Facebook, and suddenly I got a notification that I had received a Messenger message. In French! from a Brazilian girl. We "talked" for a while, in French. Becomes a little bit impressed by myself, writing in French! Don’t think I have written in that language since I finished high school many years ago.

Going back to Facebook and suddenly realized that I have so many international acquaintances is Dutch, French, Italian, Danish, Portuguese, Russian (Ukraine), English, and sometimes in Hebrew. Must admit that the function Translate is worth gold even if you must have a great deal of imagination to understand the translations sometimes.

a while ago posted our Dutch friends something about anchoring and a Frenchman so much I understood of the Dutch but I clicked on Translate to understand what it was all about. Well not that I became so much wiser but got a good laugh anyway:

"Hard to believe, you are easy to anchor in Syracuse, there will be an a … hole of a Frenchman as his anchor almost throwing in our bathtub. The entire bay is almost empty. What have we done? Anchors and go from here. In Augusta (next town (my note.)) Is now in a wonderful bay. Only.."  Hmmm must admit the translation to English was much more understandable then to Swedish …

Well, I say what I usually do: Only use translation software to a one language you speak, and use it only for your own understanding.

Read Full Post »

Portugal, Algarve. Abstinensen var total! Ett år utan Boursin vitlöksost var för länge.

Ungefär 3 minuter och två personer var det så här mycket kvar


En precis lagom mogen camembert gick ner den med.


Ett glas rött till det hela och njutningen är total.


Att diskot spelar bra bakgrundsmusik är inte heller fel.

Vi har det nog ganska bra just nu …

IN ENGLISH

Abstinence was complete! A year without Boursin garlic cheese was too long time.

Approximately 3 minutes and two people, it was this much left


A just right ripe camembert went down as quick.

A glass of red to it all, and your enjoyment is complete.
The disco plays great background music making life quite nice. I think that we have a pretty nice life at the moment.

Read Full Post »

Att vara i tid. Att inte låta någon vänta. Att hålla en avtalad tid. Det är nog något typiskt nordeuropeiskt. Och när man själv håller en tid blir man lite smått irriterad på de som inte gör det.

Vi har i ca en veckas tid jagat killen som ansvarar för båtplatserna i den lilla marinan inne vid centrum. Vi behöver en plats att lägga jollen på när vi ska handla,  äta på lokal, träffa vänner, osv. Speciellt nu när de har stängt den enda pontonen som vi yachtisar hittills har kunnat använda inne i stan. 

Killen är helt hopplös att få tag på, han har ett eget litet hus, som han kommer till på morgonen och öppnar upp yttre dörren. Men sen går han nog därifrån kvickare än fort. 3 ggr/dag i 3 dagar innan vi hade tur. Idag hade vi bestämt kl 10 för att lämna in ansökan om båtplats. Vi var där i god tid. Han dök upp 20 över. Kunde iofs varit värre. Föreslog för mannen att vi kanske skulle ändra oss. Dvs att inte komma i tid. Vår väntan skulle bli lite kortare. Mannen tyckte inte min idè var speciellt bra. …

Strandpromenaden där vi satt är välbesökt på förmiddagarna. Många som, joggar, power walkar eller cyklar. Görstår dem för det är härlig miljö och bilfritt. Kommunen uppmuntrar till både cykling och promenader. Man har runt nästan hela stan gjort gångbanor och cykel banor. 


Klart o tydligt utmärkt vem som skall vara var.

De stora turbåtarna fixade det sista innan dagens första tur


Den övre brukar ankra bakom oss och sedan kör se skytteltrafik in till stranden med gäster, parasoll och fika.

Den undre, seglar kusten fram o tillbaka och har med sig jollar som de använder för att ta sina gäster till div grottor.

IN ENGLISH

Being on time. To not let anyone wait. Keeping an appointment. It’s probably something typical northern European. And when you yourself are in time you get a little bit annoyed at those who do not.

We have for about a week’s time chasing the guy responsible for moorings in the little marina at the center. We need a place to put the dinghy when to shop, eat out, meet friends, and so on. Especially now that they have closed the only pontoon we Yacht  used to have Access to.

The guy is totally hopeless to get hold of, he has his own little house, he comes to the morning and opens the outer door. But then he disappears quicker than fast. 3 times / day for 3 days before we were lucky to catch him. Today we had an appointment at 10 to submit applications for mooring. We were there in good time. He showed up 20 over. Well it could have been worse. Suggested to the husband that we might change our minds. That is to not be in time. Our wait was going to be a little shorter. The husband did’t approve to my idea …

The boardwalk where we sat is popular in the mornings. Many who jog, power walk or bicycles. I do understand them it’s lovely surrounding and no cars. The municipality encourages both cycling and walking. This  has been around almost the whole town walkways and bicycle paths.

Clearly  indicated who should be where.

The large tour boats prepairs the last before the first turn


The top usually anchor behind us, and th drive to see the shuttle to the beach with guests, umbrellas and refreshments.
The lower, sailing the coast back and forward and has brought with them big dinghies, that they use to take their guests to various caves.

Read Full Post »

Vilken dag vi haft idag. Full med möten och roliga händelser men varför allt på en gång??

Jollen har gått i skytteltrafik mellan båten och centrum hela dagen. Men trots härliga o positiva händelser så är jag helt slut…

Tack Per o Kerstin, Marina o Micke, Concha och sist men inte minst Lena o Gunnar för en otroligt dag 

God Natt och Sov Gott
IN ENGLISH

What a day we had today. Full of meetings and fun events but why all at once ??

The dinghy has been shuttling between the boat and the center all day. But despite the lovely o positive events, I am exhausted …

Thanks Per o Kerstin, Marina and Micke, Concha and last but not least, Lena and Gunnar for an incredible day

Good night and sleep tight

Read Full Post »

I går kväll såg vi att ett av stödbenen på vardera solpanelen som hänger på mantåget hade mist kontakten med relingen. Antagligen vinden som lyft panelerna något. Jag gick upp på däck för att fixa. Inga större problem med första panelen, men på andra panelen så var benet väldigt löst. Normalt så är det motstånd när man försöker ändra vinkel på benet. Jaja, det är väl muttern som behöver dras åt. Så jag började skruva och rätt som det är så säger det plask plask PLUMS!  Neeeejjjjj. Jag skruvade loss bulten istället för att dra åt den. Mutter och bult plaskade i vattnet och naturligtvis plumsade även benet i. Nej, jag ska inte upprepa alla fula ord. Jonas rusade upp på däck och trodde nog att hela panelen åkt i vattnet. Men så illa var det inte. Jonas tittade lite bekymrat på mig och sa, “du det är bara 16 gr i vattnet och vi har ett ganska stort område att söka av efter benet.” Snabbt som en vessla förflyttade jag mig ner till navigationsbordet och skrev ner GPS koordinaterna. Så minskade vi let-området betydligt.

idag på förmiddagen var det så dags. Jollen lastades med ankare o boj och Freediver utrustningen. Jonas krängde på sig våtdräkten, cyklop och fenor, gick sakta ner i vattnet och jag hoppad ner i jollen utrustad med en GPS för att hitta positonen.
Man kan väl säga som så att, det finns andra saker jag är bättre på. Jonas hittade benet innan jag ens fått koll på positionen. Han fuskade och simmade längs ankarkättingen och fick syn på benet. Jag var inte ens i närheten. Men jag förflyttade mig relativt snabbt. Petade ankaret och bojen så att området var utmärkt. Jag kör tillbaka till båten för att hämta batteriet till Freedivern så att Jonas slapp fridyka till 8-9 m djup när det var så kallt i vattnet. Jag hann inte mer än upp på båten så ropar Jonas och viftar med det saknade benet. Enormt att vi lyckades hitta det.

Men han har viss vana. I Oktober 2010 tappade vi ett benpar till ett arbetsbord i vattnet. Bordet var helt nytt och Jonas höll på att montera det. Här har du den historien.

 

IMG_5509  IMG_5508

 

IN ENGLISH

Last night we saw that one of the support legs on each solar panel hanging on the lifelines had lost contact with the rail. Probably the wind lifting the panels slightly. I went up on deck to fix. No major problems with the first panel, but on the second panel the leg was very loose. Normally, it is A resistance when you try to change the angle of the leg. Well, it is just the bolt and nut that need to be tightened. So I started turn the bolt and all of a sudden there were a splash splash PLOP! Noooooo!!!!. I unscrewed the bolt instead of tightening it. Nut and bolt splashed in the water and of course also the leg plopped into the water.

No, I will not repeat all the bad words that came out of my mouth.. Jonas rushed up on deck and thought that the whole panel gone in the water. But no, it wasn’t that bad. Jonas looked a little worried at me and said, "it’s only 16 C in the water and we have a fairly large area to search for the leg." Quick as a weasel I moved myself down to the chart table and wrote down the GPS coordinates. With them we reduced search-area significantly.
This morning it was time to be Lef Retrievers. The dinghy was loaded with anchor, a buoy and and the Freediver equipment. Jonas squeezed him self into a wetsuit, mask and fins, steped slowly into the water and I went into the dinghy equipped with a GPS to find the position.
You could say that there are other things I am better at. Jonas found the leg before I even got close to the position. He cheated and swam along the anchor chain and saw the leg. I was not even close. But I was moving fairly quickly. Poked anchor and buoy so the area was marked. I run back to the boat to get the battery to the Freediver so that Jonas didn’t have to free dive to 8-9 m deep when it was so cold in the water. I hade just entered the boat when Jonas was shouting and waving. Hi had found and retrieved the leg! Amazing, I can still not really get it.
But he has some practice in searching for legs. In October 2010, we lost a pair of legs to a working table in the water in Portimao. The table was completely new and Jonas were dismantling it. Here you have the story. That post is in Swedish, but you can always try to translate with Google Translate.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »