Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Vardagsliv’ Category

Portugal, Algarve. Abstinensen var total! Ett år utan Boursin vitlöksost var för länge.

Ungefär 3 minuter och två personer var det så här mycket kvar


En precis lagom mogen camembert gick ner den med.


Ett glas rött till det hela och njutningen är total.


Att diskot spelar bra bakgrundsmusik är inte heller fel.

Vi har det nog ganska bra just nu …

IN ENGLISH

Abstinence was complete! A year without Boursin garlic cheese was too long time.

Approximately 3 minutes and two people, it was this much left


A just right ripe camembert went down as quick.

A glass of red to it all, and your enjoyment is complete.
The disco plays great background music making life quite nice. I think that we have a pretty nice life at the moment.

Read Full Post »

Att vara i tid. Att inte låta någon vänta. Att hålla en avtalad tid. Det är nog något typiskt nordeuropeiskt. Och när man själv håller en tid blir man lite smått irriterad på de som inte gör det.

Vi har i ca en veckas tid jagat killen som ansvarar för båtplatserna i den lilla marinan inne vid centrum. Vi behöver en plats att lägga jollen på när vi ska handla,  äta på lokal, träffa vänner, osv. Speciellt nu när de har stängt den enda pontonen som vi yachtisar hittills har kunnat använda inne i stan. 

Killen är helt hopplös att få tag på, han har ett eget litet hus, som han kommer till på morgonen och öppnar upp yttre dörren. Men sen går han nog därifrån kvickare än fort. 3 ggr/dag i 3 dagar innan vi hade tur. Idag hade vi bestämt kl 10 för att lämna in ansökan om båtplats. Vi var där i god tid. Han dök upp 20 över. Kunde iofs varit värre. Föreslog för mannen att vi kanske skulle ändra oss. Dvs att inte komma i tid. Vår väntan skulle bli lite kortare. Mannen tyckte inte min idè var speciellt bra. …

Strandpromenaden där vi satt är välbesökt på förmiddagarna. Många som, joggar, power walkar eller cyklar. Görstår dem för det är härlig miljö och bilfritt. Kommunen uppmuntrar till både cykling och promenader. Man har runt nästan hela stan gjort gångbanor och cykel banor. 


Klart o tydligt utmärkt vem som skall vara var.

De stora turbåtarna fixade det sista innan dagens första tur


Den övre brukar ankra bakom oss och sedan kör se skytteltrafik in till stranden med gäster, parasoll och fika.

Den undre, seglar kusten fram o tillbaka och har med sig jollar som de använder för att ta sina gäster till div grottor.

IN ENGLISH

Being on time. To not let anyone wait. Keeping an appointment. It’s probably something typical northern European. And when you yourself are in time you get a little bit annoyed at those who do not.

We have for about a week’s time chasing the guy responsible for moorings in the little marina at the center. We need a place to put the dinghy when to shop, eat out, meet friends, and so on. Especially now that they have closed the only pontoon we Yacht  used to have Access to.

The guy is totally hopeless to get hold of, he has his own little house, he comes to the morning and opens the outer door. But then he disappears quicker than fast. 3 times / day for 3 days before we were lucky to catch him. Today we had an appointment at 10 to submit applications for mooring. We were there in good time. He showed up 20 over. Well it could have been worse. Suggested to the husband that we might change our minds. That is to not be in time. Our wait was going to be a little shorter. The husband did’t approve to my idea …

The boardwalk where we sat is popular in the mornings. Many who jog, power walk or bicycles. I do understand them it’s lovely surrounding and no cars. The municipality encourages both cycling and walking. This  has been around almost the whole town walkways and bicycle paths.

Clearly  indicated who should be where.

The large tour boats prepairs the last before the first turn


The top usually anchor behind us, and th drive to see the shuttle to the beach with guests, umbrellas and refreshments.
The lower, sailing the coast back and forward and has brought with them big dinghies, that they use to take their guests to various caves.

Read Full Post »

Vilken dag vi haft idag. Full med möten och roliga händelser men varför allt på en gång??

Jollen har gått i skytteltrafik mellan båten och centrum hela dagen. Men trots härliga o positiva händelser så är jag helt slut…

Tack Per o Kerstin, Marina o Micke, Concha och sist men inte minst Lena o Gunnar för en otroligt dag 

God Natt och Sov Gott
IN ENGLISH

What a day we had today. Full of meetings and fun events but why all at once ??

The dinghy has been shuttling between the boat and the center all day. But despite the lovely o positive events, I am exhausted …

Thanks Per o Kerstin, Marina and Micke, Concha and last but not least, Lena and Gunnar for an incredible day

Good night and sleep tight

Read Full Post »

I går kväll såg vi att ett av stödbenen på vardera solpanelen som hänger på mantåget hade mist kontakten med relingen. Antagligen vinden som lyft panelerna något. Jag gick upp på däck för att fixa. Inga större problem med första panelen, men på andra panelen så var benet väldigt löst. Normalt så är det motstånd när man försöker ändra vinkel på benet. Jaja, det är väl muttern som behöver dras åt. Så jag började skruva och rätt som det är så säger det plask plask PLUMS!  Neeeejjjjj. Jag skruvade loss bulten istället för att dra åt den. Mutter och bult plaskade i vattnet och naturligtvis plumsade även benet i. Nej, jag ska inte upprepa alla fula ord. Jonas rusade upp på däck och trodde nog att hela panelen åkt i vattnet. Men så illa var det inte. Jonas tittade lite bekymrat på mig och sa, “du det är bara 16 gr i vattnet och vi har ett ganska stort område att söka av efter benet.” Snabbt som en vessla förflyttade jag mig ner till navigationsbordet och skrev ner GPS koordinaterna. Så minskade vi let-området betydligt.

idag på förmiddagen var det så dags. Jollen lastades med ankare o boj och Freediver utrustningen. Jonas krängde på sig våtdräkten, cyklop och fenor, gick sakta ner i vattnet och jag hoppad ner i jollen utrustad med en GPS för att hitta positonen.
Man kan väl säga som så att, det finns andra saker jag är bättre på. Jonas hittade benet innan jag ens fått koll på positionen. Han fuskade och simmade längs ankarkättingen och fick syn på benet. Jag var inte ens i närheten. Men jag förflyttade mig relativt snabbt. Petade ankaret och bojen så att området var utmärkt. Jag kör tillbaka till båten för att hämta batteriet till Freedivern så att Jonas slapp fridyka till 8-9 m djup när det var så kallt i vattnet. Jag hann inte mer än upp på båten så ropar Jonas och viftar med det saknade benet. Enormt att vi lyckades hitta det.

Men han har viss vana. I Oktober 2010 tappade vi ett benpar till ett arbetsbord i vattnet. Bordet var helt nytt och Jonas höll på att montera det. Här har du den historien.

 

IMG_5509  IMG_5508

 

IN ENGLISH

Last night we saw that one of the support legs on each solar panel hanging on the lifelines had lost contact with the rail. Probably the wind lifting the panels slightly. I went up on deck to fix. No major problems with the first panel, but on the second panel the leg was very loose. Normally, it is A resistance when you try to change the angle of the leg. Well, it is just the bolt and nut that need to be tightened. So I started turn the bolt and all of a sudden there were a splash splash PLOP! Noooooo!!!!. I unscrewed the bolt instead of tightening it. Nut and bolt splashed in the water and of course also the leg plopped into the water.

No, I will not repeat all the bad words that came out of my mouth.. Jonas rushed up on deck and thought that the whole panel gone in the water. But no, it wasn’t that bad. Jonas looked a little worried at me and said, "it’s only 16 C in the water and we have a fairly large area to search for the leg." Quick as a weasel I moved myself down to the chart table and wrote down the GPS coordinates. With them we reduced search-area significantly.
This morning it was time to be Lef Retrievers. The dinghy was loaded with anchor, a buoy and and the Freediver equipment. Jonas squeezed him self into a wetsuit, mask and fins, steped slowly into the water and I went into the dinghy equipped with a GPS to find the position.
You could say that there are other things I am better at. Jonas found the leg before I even got close to the position. He cheated and swam along the anchor chain and saw the leg. I was not even close. But I was moving fairly quickly. Poked anchor and buoy so the area was marked. I run back to the boat to get the battery to the Freediver so that Jonas didn’t have to free dive to 8-9 m deep when it was so cold in the water. I hade just entered the boat when Jonas was shouting and waving. Hi had found and retrieved the leg! Amazing, I can still not really get it.
But he has some practice in searching for legs. In October 2010, we lost a pair of legs to a working table in the water in Portimao. The table was completely new and Jonas were dismantling it. Here you have the story. That post is in Swedish, but you can always try to translate with Google Translate.

Read Full Post »

I går gjorde vi en raid i frysen och hittade ett paket med Gravad Lax. Som jag gravade strax innan påsk. Det blev matfrossa.

Gravad Lax med dillstuvad potatis och hovmästarsås till detta. Åh vad vi njöt. Vi brukar konversera med varandra under middagen men inte igår. Vi var fullt koncentrerade på att äta och njuta.

Att grava lax är enkelt även när man är utomlands och har svårt att hitta dill. Torkad dill går precis lika bra.
I Licata trodde vi att vi hittade dill. Men ett litet nackhår fick mig att provsmaka. Det var Fänkål. Fast det hade kanske blivit gott det med. Men när man så sällan får tag på lax att grava så vågar man inte chansa.

Även den dillstuvade potatisen blir helt OK på torkad dill.

Hovmästarsåsen där fuskar jag och använder IKEAS gravlax sås. Senapen som man får tag på utomlands är mycket mer åt dijon-senaps hållet. Dvs väldigt stark vinägersmak och det gör sig inte riktigt i hovmästar såsen.
Visserligen är IKEAS senap av det lite sötare, svenska typen. Men varför slösa god korvsenap när deras gravlaxsås är så himla god.

Bild? Nej det hann vi inte med. Så jag lånar en bild från allas.se

 

Bildresultat för gravad lax

 

IN ENGLISH

Yesterday we did a raid in the freezer and found a package with Marinated Salmon (Gravlax). That I pickled just before Easter.

Marinated Salmon with dill stewed potatoes and mustard sauce . Oh what we were enjoying our meal.

We usually talk with each other during the dinner but not yesterday. We were fully concentrated on eating and enjoying.
The gravlax is easy to make even when you are overseas and have difficulty finding dill. Dried dill is just as good.
In Licata we thought we found some dill. But a small hackles got me to taste it. It was Fennel. Maybe it had worked out to be a nice taste. But when one so seldom get salmon to marinate I don’t  take a chance.
Even dill stewed potatoes is quite OK on dried dill.
The Mustard and Dill sauce, there I cheated and used IKEA’s gravlax sauce. The mustard that you get abroad is much more to dijon-mustard side. That is a very strong vinegar taste and it does not really do into the Mustard and Dill sauce.
Admittedly, IKEA’s mustard is the sweeter, Swedish type. But why waste good sausage mustard when their Mustard and Dill sauce is so amazingly good.
Picture? No, we did not have time for that. So I borrough one from a swedish magazin instead, alllas.se.

Read Full Post »

För att slippa ha ett SIM kort i varje datorenhet på båten så har vi installerat en 4G-router som omvandlar till WiFi. Mycket praktiskt. Men vad som inte är så praktiskt är hur man byter SIM-kort. Man får koppla loss alla antennsladdar och elsladd, skruva bort bakstycket och sedan byta SIM-kort. Kortet måste dessutom vara av den stora varianten och hållaren är så trång att en adapter inte får plats. Suck.

Vi har tre SIM-kort som vi alternerar mellan, för art vara säkra på att alltid ha tillgång Gb så att vi kommer ut på nätet. Det hade varit väldigt praktiskt om man kunnat stoppa in aktuellt SIM-kort i iPhonen och kunnat ladda upp det. Men iPhone har minsta, nano, storleken på kortet. 

Bara liiiite frustrerande och ett evigt skruvande och kopplande och trixande.

Jag voterar för enhetliga standarder på SIM-kort och laddare!!!  

Read Full Post »

(mer…)

Read Full Post »

Så här i slutet av vintersäsongen är det alltid lite trist. Man skiljs från personer man trivts och umgåtts med hela vintern. Vi har alla olika planer och mål och det är sällan de sammanfaller.

Igår kväll blev vi bjudna på grillkväll av våra grannar. Vilken middag!

Jonas och Louis hjälptes åt med att tända och underhålla den stora vedeldade pizzaugnen som en stor skinka skulle tillagas i.

DSC_0153

DSC_0152

Skinka med vitlök, grovt salt och färskrosmarin

Till detta serverades en rotfruktblandning

DSC_0150

Det blev precis lika gott som det ser ut!

Till förrätt gjorde Theresa argentinska Empenadas.

DSC_0156 DSC_0155  DSC_0157DSC_0161

 

God mat, gott vin, goda vänner coh den första riktigt varma kvällen vad kan man mer begära?

 

Muy Gracias Theresa et Louis, para una noche muy agradable!

 

IN ENGLISH

At the end of the winter season, it is always a bit sad. Sad beacause you separate from the people you have socialized with the whole winter. We all have different plans and goals. It is a part of the life as sailors.

Last night our neighbourhs, Louis and Theresa invited us to a barbecue evening. What a dinner!
Jonas and Louis lit the fire in the large wood-fired pizza oven, and maintained it so it got really hot.

The big ham and and some roasted veggies went is .
DSC_0152  DSC_0150

DSC_0153

It was just as good as it looks!

As starters Theresa made some Argentine empenadas.

DSC_0156   DSC_0155 DSC_0157  DSC_0161

Good food, good wine, good friends and the first really warm evening what more can you ask for?

Muy Gracias Theresa et Louis, para una noche muy agradable!

Read Full Post »

Pratade med sonen igår och de skulle ha stekt lax till middag och Gud så sugen jag blev på lax.
Lax är en riktigt lyxvara söder om norra Frankrike. Man jublar när man kan köpa lax och blundar för att det kostar skjortan och lite till.
Här i Licata finns det ett köpcentra som ligger en bra bit från marinan. Man kan gå dit, men inte tillbaka. Då får det bli buss, eller om man har hyrt en bil så kör man dit. Taxi? Nix det finns inte här! Ja det är sant. Det finns inga taxibilar i Licata!!

Nåväl, vi hade hyrbil så det blev en tur till det andra köpcentrar. De hade som vanligt en stor lax liggande och det blev 4 st laxkotletter. Hade egentligen velat ha en sida, men då hade jag fått köpa en halv lax och filea själv. Nej laxkotlettler blev perfekt.

De tillagades på det absolut enklaste sättet. Stektes i stekpannan med smör och olivolja. Serverades med en vitvinssås med räkor och ris.

Räkor är ett eget kapitel, de säljs helt råa och sedan får man själv bestämma vad man vill göra med den. Så egentligen smakar de inte så mycket. Begreppet färska räkor är väldigt annorlunda i Norden och i resten av världen.

Nu sitter vi och njuter av resterna av det goda vita vinet som såsen kokades på och försöker smälta maten. Blir nog en Grappa till maken och en Limoncello till mig om en liten stund.

 

IMG_5453

 

IN ENGLISH

Spoke to our son yesterday and he and his girlfriend should have  fried salmon for dinner and I realized it was a very longtime since we had salmon. In Sweden Salmon is a really cheap fish,  not as luxury as it is south of north France.
We love salmon because it is a fish that you can prepare in so many different ways, and it is always delicious. Fried, cooked, marinated, baked in the oven, raw on/in sushi. But it is hard to get your hands on a fresh salmon here in the Med..
Here in Licata there is a shopping mall that is located a good distance from the marina. One can walk to it, but not back, with all your bags. To get back you have to take the bus, or a car, if you have rented one to get there. Taxi? Nope, it is no here! Yes it’s true. There are no Taxis in Licata !!

Well, we had a car today so we took a trip to the other mall. They had, as usual, a large salmon lying and waiting for us. We ordered e 4 slices of the salmon. Had really wanted one whole side, a filé. but then I had to buy half a salmon and fillet it my self. No slices was perfect.

They were cooked in the simplest way. Fried in butter and olive oil. Was served with a white wine sauce with shrimp and rice.

Shrimp is a chapter of its own, sold completely raw and then you have to decide what to do with them. Actually they don’t tastes so much. The concept of fresh shrimp is very different in the Nordic countries and the rest of the world.

Now we are sitting here and enjoying the remnants of a good white wine, the same that was in the  sauce in and try to digest the food. Will probably be a Grappa to my husband and a Limoncello to me in a little while.

Read Full Post »

Kaffe – Coffe

Ombord på Lady Annila är kaffe viktigt. Vi dricker inte så många koppar om dagen längre men de vi dricker är viktiga. Nästan heliga.

Förr när man jobbade så hade man alltid en kopp bredvid sig. Vi insåg ganska snabbt att det inte skulle funka ute på havet. Operation nedtrappning började. Det tog sin tid och nu är vi nere i ca 2 koppar per person och dag.

Bryggkaffe, espresso eller presso kaffe serveras. Om vi inte hittar malt kaffe i rätt grovlek, så köper vi hela bönor och maler i vår gamla hederliga kaffekvarn. Det blir ganska grovt, kokmalet, och passar perfekt till vår Presso. Efter maten kan det ibland vara gott med en espresso. Stora maskinen är lite strömslukande så om det bara är maken som vill ha, så görs espresson i den lilla perkulatorn. Men oftast är det vanligt hederligt bryggkaffe som gäller. 

Den enda varianten vi inte har ombord, tror jag, är en nespresso maskin. Förstår inte riktigt vitsen med den. Det går ju en ofantlig massa ”cups” till en ordentlig kopp till frukost.

Men vi fick lite panik för ett tag sedan när våra Melitta filter var på upphällningen och vi inte hittade några i affären. Kompisen försökte skicka ner ett paket som brev. Det kom aldrig fram … Som tur var hade vi besökare på väg ner till oss här på Sicilien som fick ta med sig en laddning. Men å andra sidsn hade det inte varit hela världen, presso bryggaren funkar perfekt utan filter.

   
 
IN ENGLISH

Aboard the Lady Annila coffee is important. We do not drink as many cups a day as we used to do but those we drink is important. Almost sacred.

In the past, when at  work as it  was always a cup beside me on the desk. We realized pretty quickly that it would not work out at sea. Operation de-coffination began. It took some time and now we are down to about 2 cups per person per day.
Filter coffee, espresso, or presso coffee is served. If we do not find grinded coffee in the right quality,  we buy whole beans and grind in our old-fashioned coffee grinder. It gets pretty rough, as the old fashin boiling version, and fits perfectly with our Presso. After dinner,  sometimes an espresso is nice. Large machine uses quite a bit of power and if it is only my Dear Husband that fancy an espresso, the small  perkulator is perfect. But usually it is common  brewed coffee that apply.

The only version we have don’t have on board, I think, is a Nespresso machine. Do not quite understand the point of it. It is all an immense mass of the ”cups” to a proper cup for breakfast.

But we got a little panic when our Melitta filter was running out and we did not find any in the store. A friend of ours tried to send down a some using the snail mail. This was in october/november it has still not never arrived (april).. Luckily we had visitors coming to us here in Sicily who could bring some. But on the other side, it wouldn’t hav bern a big deal if we hade ran out of filter.  The presso  works perfectly without filters.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »