Full fart – full speed

Cartagena, Spanien. Det ÄR skillnad på hamn o hamn. I Licata var det väldigt lungt, inte mycket som hände. I Ibiza Marina var 98% av båtarna tomma och enda underhållningen var när en stor färja kom in i hamnen. Cartagenas Marinor delar hamn med kryssningsfartyg, containerbåtar, Räddningsbåtar och marinen. Finns säkert en kustbevakning också. Det mest udda är en städbåt. En arbetsbåt kanske 10 m lång som på däck har div soptunnor och oljesanerings utrustning. De kör runt i hamnen 2 ggr per dag och plockar upp skräp. Himla bra tycker vi.

Rakt framför oss ligger just nu en stor arbetsbåt och gräver på bottnen, eller muddrar eller ja, vad det nu är han sysslar med. Han lyfter upp stenar, lägger dem på däck. En stund senare lägger han tillbaka dem. Ingen sand, bara sten. 

Containerkajen är effektiv. Två kranar som snabbt lyfter av containrarna och lika snabbt fyller fartyget med nya. 

Kryssningsfartygen gör egentligen inte så mycket väsen. Förutom när de skall gå. Eller rättare sagt en stund innan. Då sätter de igång stora skeppstutan. Oväsen kallar vi det, medan de anser att de kallar på sina gäster som är i land.

Ett dykskola håller till på samma ponton som vi. De kom tillbaka från ett dyk och höll på att tömma båten på tuber och annat när jag skulle gå förbi. En ung kille hade inte en tanke på att det kunde komma folk på bryggan. När jag var några steg ifrån honom grabbar han tag i en tub och ska antagligen slänga upp den på ryggen, gör en vid rörelse med tuben, stapplar bakåt och är bara cm från att träffa mig med tuben. Hade han träffat, hade jag åkt i vattnet. Killen såg lite chockad ut när jag hojtade på honom.

Som sagt full fart och alltid något att titta på.

IN ENGLISH

There is a differencebetween ports

In Licata it was very quiet, not much happened. In Ibiza Marina was 98% of the boats empty and the only entertainment was when a large ferry came into the harbor. Cartagena Marinas share port with cruise ships, container ships, Lifeboats and the Navy. There are probably a coastguard aswell. The oddest is a cleaning boat. A workboat maybe 10 meters long that gas various trash bins on deck and oil decontamination equipment. They run around the harbor 2 times per day picking up trash. Amazingly good, we think.

Directly in front of us right now is a great workboat that is  digging from the bottom, or dredge or whatever he is doung. He lifts up  stones, put them on deck. A moment later he put the stones back. No sand, just stones.

The Container quay is effective. Two cranes that quickly lifts the containers from the ship and just as quickly fill it with the new.

Cruise ships do not really make much noise. Besides when to depart. Or rather, a moment before. Then they turn the  large ship horn on. Noise we call it, while they think they call their guests back to the ship.

A diving school id on the same pontoon as us. They came back from a dive and was about to empty the boat on tubes and other things when I tried to walk past. A young guy that had no idea that someone could be on the pontoon. When I was just a few steps away from the guy he picked a tube up and probably was going to throw it up on his back, he makes a wide motion with the tube, staggers backwards and is only cm from hitting me with the tube. If he had, he would have pushed me into the water. The guy looked a bit shocked when I shouted at him.

That said full speed and never a dull moment

Annons

4 kommentarer

  1. Vilken tur att du slapp smockan!
    Jag blev löjligt nyfiken på vad arbetsbåten gör med de stora stenarna? Tvättar dem?! 😀

  2. Det kan väl vara kul med en hamn som det är liv mycket att se på, fast kryssningsbåtarnas bröl kan man avvara.Från land verkar ju inte hamnen så stor en pir som går rakt ut. Det finns kanske flera. Cartagena har en pampig stadskärna, mycket att kika på.

  3. Cartagena är en underbar stad. Någongång i framtiden ska vi tillbringa lite mer tid här.

  4. Jamen det undrar vi med! Någon sa att de jämnar ut bottnen för att de ska bygga ut piren för kryssningsbåtarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s