Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#blogg100’

Detta är helt sanslöst. Jag fixade det! Ett blogg inlägg omdagen i 100 dagar. Eller iallafall 100 blogg inlägg på 100 dagar. Några dagar har det blivit dubbla.

Och ni kära läsare! har stått ut med att läsa varje dag! Tack!

Detta är vi väl värda!!

Naturligtvis kommer jag att fortsätta att blogga, men jag kan inte lova att det blir varje dag.

 

IN ENGLISH

I can’t belive it! I did it! I managed to write one post a day for 100 days, or at least 100 posts. A few days got dubbled posts.

And You my dear readers, has been reading every day. Thank you!!

We all really deserves something bubbly!

Of cours I will continue to write, but maybe not every day. Can’t promise that, but often anyhow.

Read Full Post »

Portugal, Portimao. Hittade för ett tag sedan ett recept på en vit Sangria med kiwi och jordgubbar som såg så otroligt gott ut. I går var det dags att prova.

image

Kiwi inhandlades, vitt vin och vitt bubblande vin kyldes, jordgubbssirap plockades upp ur frysen. Och så var det där med jordgubbar. Jag behövde 125 gr, minsta förpackningen var 2 kg!! Det positiva var priset 5 Euro.

IMG_6088

Men vad göra med de överblivna. Att proppa i oss nästan 2 kg jordgubbar funkar inte. Vi har prövat tidigare och kasta hade jag absolut ingen lust till. Så konservglas plockades fram och sockerförrådet länsades. Jordgubbarna snoppades och skivades och fick koka till läcker jordgubbssylt.

Jag som inte skulle göra sylt i år.

IMG_6093

 

 

 

 

 

IN ENGLISH

A while ago I found a recipe for white Sangria with kiwi and strawberries that looked so incredibly good. Yesterday it was time to try.

image

Kiwi purchased, white wine, white bubbling wine was cooled, strawberry syrup picked up out of the freezer. And then it was this with strawberries. I needed 125 gr, smallest package was 2 kg !! The positive was the price of 5 euros.

IMG_6088

But what to do with the leftover. To gorge ourselves nearly 2 kg of strawberries doesn’t work for us. We have tried. To through them away. No way! So canning glass was picked up and the sugar supply were stripped. The strawberries was sliced and boiled into delicious strawberry jam.

I wasn’t supposed to make jam this year…

IMG_6093

Read Full Post »

Är inte så bra. Speciellt inte när det är kylvatten till dieselgeneratorn o/e motorn som inte flödar som det ska.

Det var i morse när vi skulle göra kaffe, som dieselgeneratorn bara stannade. Tvär dog. Ve o fasa inget kaffe! Men det löste sig med en portabel melittatratt och vatten kokt på spisen.

Så var det då dags att fixa generatorn. Jonas började med att kolla vattenfilter och sjövattenintag. Fullt av sjögräs och någon konstig brun sörja. Han tog upp filtret, fick diskhandske av mig samt en tom ölburk att tömma sjövatten intaget. Där fanns en halv manet!! Igen! Förra gången sjövattenintaget kloggade igen av maneter var i Grundsund 2008. Lika lite kul då som nu. Nåväl filtret rensades, impellrn byttes men inte sjutton ville generatorn starta. Efter ett tag upptäckte Jonas arr kabeln till solenoiden var av. Han fixade kabeln. Men generatorn ville fortfarande inte starta. Nu började det bli lite jobbigt. Jonas monterade om den felande kabeln igen. Och nu äntligen brummade drn igång. Puh en mängd orosstenar föll från våra axlar. Inte kul om dieselgeneratorn kastat in handduken.

Kvällen tillbringades med S/Y Sibyllaes besättning Micke och Jitka. En trevlig kväll med ”möe mad och god mad” och mycket seglarsnack.

Nu återstår bara köket… Pust

Read Full Post »

Jag visste att denna dagen skulle komma. Det har liksom eskalerat  senaste dagarna. Blivit svårare och svårare att hitta något att skriva om och idag är det totalt tomt … Fyra ynkliga dagar kvar av utmaningen att skriva ett inlägg om dagen i 100 dagar. Aldrig att jag kastar in handduken när målsnöret är så nära.

Vad har vi gjort idag då. Nej ingen mast klättringar idag, det räckte med den igår. Idag har vi varit väldigt mycket mer vattennära. Skrovsida ett har tvättats. Grundligt. Sida två får bli i morgon. Det är lite spännande, en hänger över pontonen på jollen och tvättar skrovet på stora båten. Den andra ansvarar för att jollen håller lagom avstånd från stora båten. Många muskler som får arbeta. Vi känner oss ganska så mörbultade och fasar för morgondagen när sida två skall tvättas.

Bild? Ingen av oss hade någon hand ledig för kameran så ni får fantisera. Istället får ni en bild från Ibiza där arkitekten verkligen fått släppa loss.


IN ENGLISH

I knew this day would come. It has escalated the recent days. Become harder and harder to find something to write about and today it is totally empty … Only four days left of the challenge to write a post a day for 100 days. I will NOT throw in the towel when the finish line is so close.

What have we done today then. No, no mast climbs today, it was enough of it yesterday. Today we have been very much more water close. The first hull side has been washed. Thoroughly. Side two will be tomorrow. It’s a little exciting, one is hanging over the pontoon on the dinghy and washes the hull of the big boat. The second is responsible for the dinghy keeps the right distance from the big boat. Many muscles are in use. We feel quite bruised and dread tomorrow when the second side will be washed.

Picture? None of us had any hand free for the camera so I leave it to you to fantasize. Instead, you get a picture from Ibiza where the architect really has been given free hands.

Read Full Post »

Vi har ända sedan vi köpte båten 2006 jobbat på att bli så självförsörjande som möjligt vad gäller el. Vi har monterad LED lampor överallt i båten, vi har skaffat så energisnåla pumpar som mjöligt, vi har byggt om kylningen till kyl o frys, monterat solpaneler och skaffat vindgenerator.

Nu när solen står tillräckligt högt för att vi skall få rätt vinkel på solstrålarna och dagarna har ca 12 timmar dagsljus och vi på eftermiddagarna har en sjöbris som fläktar ganska ordentligt så har vi mer el än vad vi kan använda. Batterierna är laddade till 100%. Det är helt underbart. Allt detta gör att det räcker med att köra dieselgeneratorn ca 30 minuter på morgonen så att kaffebryggaren inte tömmer batteribanken totalt.

Men vi har glömt en viktig detalj. Varmvatten. Varmvattenberedaren värmer vattnet antingen när huvudmotorn är igång eller när vi har 220V, dvs landström eller dieselgenerator. Tyvärr så räcker inte de 30 minuterna på morgonen till att värma upp 40 liter kallt vatten.

Lyxproblem kanske, men det känns så dumt att koka vatten att diska i och duschen blir så otroligt mycket skönare med lite varmt vatten. Havsvattnet är knappt 20 gr och det påverkar vattnet i vattentanken som är i kölen och alltså får samma temp som det omgivande vattnet.

För att få varmvatten får vi se till att köra dieselgeneratorn lite längre, och då passar vi på att titta på film och köra tvättmaskinen. Och vattnet i varmvattentanken hann bli varmt! Tur att vi tänkte lite fel, så att vi utan dåligt samvete kan titta på film lite då och då.

 

 

DSC_0111

 

IN ENGLISH

We have, since we bought the boat in 2006 worked to become as self-sufficient as possible in terms of electricity. We have mounted LED lamps everywhere in the boat, we have acquired so energy efficient pumps as possible, we have re-built the cooling system for the refrigerator, installed solar panels and wind generator.

Now when the sun is high enough for us to get the right angle of the sun rays and the days have about 12 hours of daylight and in the afternoons and we have a sea breeze that can bee quite strong we have more power than we can use. The batteries are charged to 100%. It is absolutely wonderful. All this means that it is enough to run the diesel generator is about 30 minutes in the morning so that the coffee machine is not draining the battery bank totally.

But we have forgotten one important detail. Hot water. The water heater heats the water either when the main engine is running or when we have 220V, ie shore power or diesel generator. Unfortunately, it is not enough with 30 minutes in the morning with diesel gen to heat 40 litres of cold water.

Luxury problem, perhaps, but it feels so stupid to boil water to wash the dishes and the shower gets so much more comfortable with a little warm water. The sea water is still less than 20 degrees, and it affects the water in the water tank that is in the keel and thus has the same temperature as the surrounding water.

So to get hot water we make sure to run the diesel generator a little longer every now and then. Giving us the opportunity to watch movies and run the washing machine. So tonight we have had movie night and laundry. And the water in the hot water tank is hot!

Read Full Post »

Sitter och kollar på Facebook, så plingar det till att jag fått ett Messenger meddelande. På franska! från en brasiliansk tjej. Vi “pratar” en stund, på franska. Blir lite smått impad av mig själv att jag sitter och skriver på franska. Har nog inte skrivit på det språket sedan jag slutade gymnasiet för många år sedan.

Går tillbaka till Facebook och slås av att jag inte har så många poster på svenska, där är holländska, franska, italienska, portugisika, ryska (Ukraina), danska, engelska och ibland på  hebreiska. Måste ju erkänna att funktionen Översätt är guldvärd även om man får ha en stor portion fantasi för att förstå översättningarna ibland.

T.ex härförleden (vilket ord …) postade våra holländska vänner något om ankring och en fransman så mycket förstod jag av holländskan men jag klickade på översätt för att förstå vad det egentligen handlade om. Tja inte för att jag blev så mycket klokare men fick ett gott skratt iallafall:

Svårt att tro, du är lätt att förankra i Syracusa, kommer det att finnas en a… Hål av en fransman som hans ankare nästan kastar i vårt badkar. Hela viken är nästan tom. Vad har vi gjort? Ankare på och gå härifrån. I Augusta (nästa stad (min anm.)) är nu i en underbar bay. Bara..”

Jaja, jag säger som jag brukar. Använd bara översättningsprogram från ett språk du behärskar till ett språk du kan lite grand om och använd det bara för din egen förståelse.

Bildresultat för ordbok

 

IN ENGLISH

I am checking out my Facebook, and suddenly I got a notification that I had received a Messenger message. In French! from a Brazilian girl. We "talked" for a while, in French. Becomes a little bit impressed by myself, writing in French! Don’t think I have written in that language since I finished high school many years ago.

Going back to Facebook and suddenly realized that I have so many international acquaintances is Dutch, French, Italian, Danish, Portuguese, Russian (Ukraine), English, and sometimes in Hebrew. Must admit that the function Translate is worth gold even if you must have a great deal of imagination to understand the translations sometimes.

a while ago posted our Dutch friends something about anchoring and a Frenchman so much I understood of the Dutch but I clicked on Translate to understand what it was all about. Well not that I became so much wiser but got a good laugh anyway:

"Hard to believe, you are easy to anchor in Syracuse, there will be an a … hole of a Frenchman as his anchor almost throwing in our bathtub. The entire bay is almost empty. What have we done? Anchors and go from here. In Augusta (next town (my note.)) Is now in a wonderful bay. Only.."  Hmmm must admit the translation to English was much more understandable then to Swedish …

Well, I say what I usually do: Only use translation software to a one language you speak, and use it only for your own understanding.

Read Full Post »

Sommar – Summer

PORTIMAO, Portugal. Sommar hade vi igår. En hel dag! Det känns väldigt konstigt att ni i Sverige har varmare än vad vi har här i södra Europa. 

Vi har äntligen sluppit de kalla sydliga vindarna och istället fått varma sköna nordliga. Nej, jag har inte blandat ihop vädersträcken. 

De sydliga vindarna kommer visserligen från Afrika och är nog härligt varma när de lämnar den afrikanska kontinenten. Men så färdas de några tiotals kilometer över det kalla Atlantvattnet och blåser sedan eländigt kallt på oss. Emedan de nordliga kommer från det uppvärmda inlandet. Skönast är förståss när det inte blåser alls.

Badat har jag inte gjort så värst mycket än. Tyvärr. Varken luft eller vattentemperatur har lockat. 

Men snart så har vi nog sommar mer än en dag.


IN ENGLISH

PORTIMAO, Portugal. Yesterday were Summer. A whole day! It feels very strange that you in Sweden has warmer than we have here in southern Europe.

We have finally escaped the cold southerly winds and instead got nice warm northerly. No, I have not mixed north with south. The southerly winds that origins from Africa and that probably is wonderfully warm when they leave the African continent. But as they travel a few tens of kilometers across the cold Atlantic waters the wind drop the warmth and blows miserable cold on us. While the northern from the heated interior give us nica and warm winds. Fairest is of course when there is no wind at all.

It gasn’t bern much bathing yet. Unfortunately. Neither the air or water temperature has attracted.

But soon I hipe, we will have  summer for more than one day.

Read Full Post »

Portugal, Algarve. Abstinensen var total! Ett år utan Boursin vitlöksost var för länge.

Ungefär 3 minuter och två personer var det så här mycket kvar


En precis lagom mogen camembert gick ner den med.


Ett glas rött till det hela och njutningen är total.


Att diskot spelar bra bakgrundsmusik är inte heller fel.

Vi har det nog ganska bra just nu …

IN ENGLISH

Abstinence was complete! A year without Boursin garlic cheese was too long time.

Approximately 3 minutes and two people, it was this much left


A just right ripe camembert went down as quick.

A glass of red to it all, and your enjoyment is complete.
The disco plays great background music making life quite nice. I think that we have a pretty nice life at the moment.

Read Full Post »

Idag har vi äntligen fått lite värme. Termometern har varit runt 25 gr och den kalla sydliga vinden har bytts mot en varm och behaglig nordan. Jo jag skrev rätt. Nordan värms upp när den far fram över det Portugisiska inlandet medan den sydliga vinden kyls av av det svala Atlantvattnet. Vi är en bit från Golfströmmen vilket märks, vattnet blir väldigt sällan över 22-23 gr här.
I eftermiddags hade vi ganska så kraftiga vindar och nu i skymningen hår både sol och vind till vila. Ett mycket rofyllt lugn sprider sig över ankarviken. Himmelen i väster har en härlig lyster av blått och orange. Inget dis, så vi ser ända bort till Sagres. Belysningen är från Lagos men ute till vänster i bilden ser ni en liten ljuspunkt. Det är fyren Cabo Sao Vicente.

Nu är det snart dags att göra kväll. God Natt Go’vänner


IN ENGLISH

Today, we finally got a little heat. The thermometer has been around 25 C and the cold southerly wind has been replaced with a warm and comfortable north.  I did write right. Nordan heats up when it flys  over  the Portuguese hinterland, while the south wind is cooled by the cool Atlantic waters. We are quite a distance from the Gulf Stream, which is evident, the water not becomes very often over 22-23 C here.

This afternoon we had quite strong winds and now in the twilight has both sun and wind gone to rest. A very peaceful calm spreads over the anchorage. The sky to the west has a lovely sheen of blue and orange. No haze, so we see all the way to Sagres. The lighting is from Lagos but looking to the left in the picture you can see a small bright spot. It is the lighthouse of Cabo Sao Vicente.

Now it’s time to make tonight. Good Night Friends!

Read Full Post »

I morse satt jag och tittade på fiskarna i sina småbåtar som drev med tidvattnet och försökte få napp. En kille drev sakta förbi oss och när han passerat oss startades motorn och han for med full fart mot strömmen och in mot stan igen. Några minuter senare kokade  vattnet av fisk som hoppade och skuttade. Undrar om det var av glädje att en krok försvunnit eller om det var att en större och hungrigare fisk jagade dem???

Foto? Sorry var inte tillräckligt vaken för det.

IN ENGLISH

This morning I sat and watched the fishermen in their small boats drifting with the tide, trying to get a bite. A guy floated slowly past us, and when he passed us he fired the   engine up and went at full speed towards the stream and back into the city. A few minutes later the water boiled of fishes that jumped. 

Wondering if it was with joy that a hook had disappeared or if it was that a larger and hungrier fish chased them ???

Picture? Sorry, wasn’t enough awake for that …

Read Full Post »

Older Posts »