Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cartagena’

Vi träffade två svenska båtar här i marinan i Cartagena. Saloma och Vagabond des Mers Vi bjöd på drink på Lady Annila och sedan gick vi upp i stan och letade restaurang. Saloma har varit här en tid och hittade vart vi skulle gå och det blev ett trevligt ställe med 7 Tapas och 1 flaska vin för 7 Euro.

Vi fick menyn och den var lååååång, massvis med olika tapas, så vi gav servitrisen i uppdrag att bestämma vad vi skulle äta. Det gjorde hon med den äran. Gott och precis lagom mycket.

IMG_5561

Nästa stopp blev en bar/restaurang som har specialiserat sig på ansjovis. Den lilla fisken i Medelhavet som inte har någon likhet med vår svensk ansjovis. På dagtid så sitter en kvinna och vid en marmorvask vid baren och rensar ansjovis. Det lär vara fascinerande att se. Kranen som hon sköljer fisken under, är naturligtvis formad som en ansjovis.

IMG_5567

Vad vi åt? några pizzabitar med ansjovis och oliver. Urgott.

Baren heter Bodega La Fuente och ligger på Calle Jara, 28, 30201 Cartagena. Väl värt ett besök!.

Sdan var det dags för kaffe. Cafe Asiatico. Ett annorlunda kaffe. Med kondenserad mjölk, en husets special likör, kaffe och grädde med kanel på toppen. Om man gillar sött kaffe så är detta ett måste. Kanske annars också för den delen.

IMG_5573

Jag tror att baren heter Café Asiatico och vet att adressen är Calle Carmen, 54 i Cartagena.

 

IN ENGLISH

We met two Swedish boats in the marina in Cartagena. Saloma and Vagabond des Mers We started with a drink on Lady Annila and then we went into town and looking for a restaurant. Saloma have been here for some time and knew where to go to find decent food. We fund a place that offerd 7 Tapas and 1 bottle of wine for 7 Euros.

We got the menu and it was looooong, lots of different tapas, so we asked the waitress to decide what we would eat. She did so with honor. Good and just enough.

IMG_5561

Next stop was a bar/restaurant that specializes in anchovies. The little fish in the Mediterranean that has no resemblance to our Swedish anchovies. In the daytime there is a woman sitting at a marble sink at the bar and cleans anchovies. It is said to be fascinating to see. The crane were she washes the fish, of course, is shaped like an anchovy.

IMG_5567

What we ate? some pizza slices with anchovies and olives. So nice.
The bar is called Bodega La Fuente is located on Calle Jara, 28, 30201 Cartagena. Well worth a visit !.

Then it was coffee time! Cafe Asiatico. A different kind of coffee. With condensed milk, a house specialty liqueur, coffee and cream with cinnamon on top. If you like sweet coffee this is a must.

IMG_5573

I think the bar is called Café Asiatico and know that the address is Calle Carmen, 54 in Cartagena.

Read Full Post »

Vi behövde ha något så simpelt som nya tändhattar och tändkabel till vår utombordare. Efter 5 års flitigt användande så började motorn protestera lite grand. Ville inte varva ur med den påföljd att motorn inte fick jollen i planing som normalt sett inte är några som helst problem.

Problemet uppdagades när vi skulle gå i land på Sardinien. Där fanns inte tillstymmelse till affär av något slag, så vi sa att det fixar vi på Ibiza.
Nähä då. Skeppshandeln i marinan hade visserligen tändstift, men det vi behövde. Nix pix. Lite snopna kände vi oss men sa att vi ska ju till Cartagena och de har ju en stor marina med uppläggningsplatser och massor av båtar. Där hittar vi. Första skeppshandeln. Nix. Men han var vänlig nog att tala om var det fanns en annan skeppshandel. Bara 5-10 min promenad. Lungt. Vi behöver röra på oss. Men resultatet var nedslående. De visste inte ens vad det var vi ville ha. Trots att vi visade upp den gamla!! Men återigen fick vi veta att “gå till vår granne, 100 m uppåt gatan. Han har!” Vi hittade och killen som hjälpte oss skakade på huvudet. Nej inget sådant fanns i hans butik. Nu började vi bli lite lätt frustrerade. Det absolut simplaste till en utombordare. Standard 1A i reservdelsligan.
Killen var hygglig och ringde till någon som han trodde kunde hjälpa oss och jo då han hade. Vi fick addressen och det var bara 20 minuter att gå. Som tur var så skulle vi åt det hållet iallafall för att bunkra lite mat igen. Vi knatade iväg, fick en härlig promenad och fick se mer av vackra Cartagena. Hittade MC-affären!! han hade och vi var lyckliga.
När vi kom tillbaka till båten hade vi gått ca 7 km. Det kändes i benen som inte är så vanan vid att gå så långt. Speciellt inte efter de senaste 2 veckornas långa seglingar och ankarliggande.

Jonas har monterat nya tändstift, tändhattar och tändkablar. Men vi måste få motorn i vattnet monterad på jollen innan vi kan testa. Så det får bli i Portimao om någon vecka.

 

 

IMG_5587

Vår räddare i nöden! En MC-butik
Our savior! An MC Shop!!! 

IMG_5586 IMG_5592

IMG_5590 IMG_5594

Lite av varje från vår promenad.  A mix of sights from our walk.

IN ENGLISH

We needed to have something as simple as new caps and ignition lead to our outboard. After 5 years of heavy use the engin started to protest a bit. It did not want to stress out with the result that the engine didn’t get the dinghy onto plane mode that normally are not any problems.

The problem came to light when we would go ashore in Sardinia. There was not any shops at all in the bay, so we said it’ll do in Ibiza.
Nope. Ship Trading in the marina had spark plugs, but what we needed. Nope. A little crestfallen, we felt us but said we’re going to Cartagena and they’ve got a large marina with storage sites and lots of boats. There we find the spare parts. The first ship Chandler shop. Nope. But he was kind enough to tell us where to find an other chandlery. Just 5-10 minutes walk. No problems. We need to get some exersice. But the result was disappointing. They did not even know what it was that we were looking for. Although we showed up the old !! But again we were told to "go to our neighbour, 100 meters up the street. We found the shop and the guy who helped us shook his head. No, no such thing was in his shop. Now we started to get a little frustrated. The absolute simplest spare part for an outboard motor.

The guy was very nice and called someone he thought could help us and yes finally one that got the spare parts. We got the address and it was only 20 minutes to go. Luckily, we were heading in that direction anyway to stock some food. We walked away, got a lovely walk and got to see more of the beautiful Cartagena. Found motorcycle shop !!
When we got back to the boat, we had walked about 7 km. It really feel it in our legs. We are not used to walk that far anymore. Especially after the last two weeks long sailing and at anchor.

Jonas has installed new spark plugs, plug caps and ignition cables. But we have to get the motor into the water and mounted on the dinghy before we can test. that will be on the next anchorage.

Read Full Post »

Cartagena, Spanien. Det ÄR skillnad på hamn o hamn. I Licata var det väldigt lungt, inte mycket som hände. I Ibiza Marina var 98% av båtarna tomma och enda underhållningen var när en stor färja kom in i hamnen. Cartagenas Marinor delar hamn med kryssningsfartyg, containerbåtar, Räddningsbåtar och marinen. Finns säkert en kustbevakning också. Det mest udda är en städbåt. En arbetsbåt kanske 10 m lång som på däck har div soptunnor och oljesanerings utrustning. De kör runt i hamnen 2 ggr per dag och plockar upp skräp. Himla bra tycker vi.

Rakt framför oss ligger just nu en stor arbetsbåt och gräver på bottnen, eller muddrar eller ja, vad det nu är han sysslar med. Han lyfter upp stenar, lägger dem på däck. En stund senare lägger han tillbaka dem. Ingen sand, bara sten. 

Containerkajen är effektiv. Två kranar som snabbt lyfter av containrarna och lika snabbt fyller fartyget med nya. 

Kryssningsfartygen gör egentligen inte så mycket väsen. Förutom när de skall gå. Eller rättare sagt en stund innan. Då sätter de igång stora skeppstutan. Oväsen kallar vi det, medan de anser att de kallar på sina gäster som är i land.

Ett dykskola håller till på samma ponton som vi. De kom tillbaka från ett dyk och höll på att tömma båten på tuber och annat när jag skulle gå förbi. En ung kille hade inte en tanke på att det kunde komma folk på bryggan. När jag var några steg ifrån honom grabbar han tag i en tub och ska antagligen slänga upp den på ryggen, gör en vid rörelse med tuben, stapplar bakåt och är bara cm från att träffa mig med tuben. Hade han träffat, hade jag åkt i vattnet. Killen såg lite chockad ut när jag hojtade på honom.

Som sagt full fart och alltid något att titta på.

IN ENGLISH

There is a differencebetween ports

In Licata it was very quiet, not much happened. In Ibiza Marina was 98% of the boats empty and the only entertainment was when a large ferry came into the harbor. Cartagena Marinas share port with cruise ships, container ships, Lifeboats and the Navy. There are probably a coastguard aswell. The oddest is a cleaning boat. A workboat maybe 10 meters long that gas various trash bins on deck and oil decontamination equipment. They run around the harbor 2 times per day picking up trash. Amazingly good, we think.

Directly in front of us right now is a great workboat that is  digging from the bottom, or dredge or whatever he is doung. He lifts up  stones, put them on deck. A moment later he put the stones back. No sand, just stones.

The Container quay is effective. Two cranes that quickly lifts the containers from the ship and just as quickly fill it with the new.

Cruise ships do not really make much noise. Besides when to depart. Or rather, a moment before. Then they turn the  large ship horn on. Noise we call it, while they think they call their guests back to the ship.

A diving school id on the same pontoon as us. They came back from a dive and was about to empty the boat on tubes and other things when I tried to walk past. A young guy that had no idea that someone could be on the pontoon. When I was just a few steps away from the guy he picked a tube up and probably was going to throw it up on his back, he makes a wide motion with the tube, staggers backwards and is only cm from hitting me with the tube. If he had, he would have pushed me into the water. The guy looked a bit shocked when I shouted at him.

That said full speed and never a dull moment

Read Full Post »