Inte riktigt som vi tänkt – Not really as planned

Så var det då dags att lämna Gibraltar. Vi checkade ut från marinan och tuffade iväg till bunkringskajen för att fylla upp dieseltank och extra dunkar. Man får ju passa på när priset är 0,40 GBP/liter (5-6 kr). När vi så var klara och killen kom för att hämta dieselslangen så fick han syn på alla våra extra dunkar. Nja, det där är inte så bra, sa han. Priset för diesel i dunkar är 0,70 GBP/liter. Vi bara tittade dumt på honom. Vi hade fyllt dunkar tidigare utan att behöva betala extra. Men så berättade han att efter fiskekonflikten med Spanien för något år sedan så har Spanska tullen blivit väldigt nitisk med att sätta dit båtar som inte betalar skatt på diesel i dunkar. Det är så många som fyller upp och går de få hundra meterna till Spanien och säljer det dyrt. Killen var just, han såg ju vad förvånade och förundrade vi blev och förstod att vi inte skulle sälja något vidare. Så vi fick allt till samma låga pris. Puh.

IMG_3430

Vi startade med en härlig slör i några timmar. Underbar segling, varför kan det inte alltid vara så. Fast å andra sidan hade man kanske inte njutit av det på samma sätt då. Efter ett tag dog vinden ut och vred så vi hade den rakt i nosen. Motorn fick jobba ett tag. Dvs över natten.

2015-07-23 1

Soluppgång strax utanför Almerimar.

Vid 14-tiden gick Jonas ner i motorrummet för sin kontrollrunda och upptäcker då att färgen på transmissionsoljan inte längre är svart, utan mer O’boy färgad. Attans eländes elände. Packningarna kring propelleraxeln har börjat släppa in vatten i transmissionsoljan. OK, bara att gilla läget och kolla var närmsta hamn finns, som kan lyfta oss. Jo, 20 sjömil akter om oss fanns Almerimar. Så det var bara att vända.

“-Spanska gästflaggan! Var är den?” Ropade Jonas. Ååååå ja visst ja, den var så urblåst efter Kanarieöarna att vi slängde den. Snabbt fick jag rota fram mina flaggtyger och sy en ny. Två timmar isf 3 dygn att tillverka flaggan. Det gick nästan.

2015-07-23 2

Det var inga problem att få hamnplats, och att lyfta var heller inga problem. De frågade lite oroligt om det gick bra att vänta till imorgon bitti. Och det gjorde det. Så kl 0800 var vi plats för att få bli upplyfta.

Jonas hade förberett redan kvällen innan genom att ta fram alla verktyg, packningar och annat som behövdes. Oljan inhandlade vi hos den lokala skepps/fiskehandeln. Så praktiskt när man inte behöver ha någon special special utan att det räcker med vanlig motorolja.

IMG_3442 IMG_3445IMG_3438

Jonas plockar bort packningar   -  Den kontaminerade oljan   -  Det tar lite tid att vänja sig vid att klättra på stegen

IMG_3446

Passade på att putsa propellern.

Till lunch var vi tillbaka i vattnet igen.

Men jösses vad båten blivit smutsig. Markbeläggningen på upställningsplatsen var sand/grus som vattnades för att inte damma, och vad blir det då? Japp lera. Den fastnade överallt. Killarna som hjälpte till vid lyftet av båten, hade skor med grova sulor och de sprang fram och tillbaka över däck. Men nu är det rent och fint igen.

I morgon fortsätter vi den avbrutna trippen .

 

IN ENGLISH

Then it was time to leave Gibraltar. We checked out of the marina and chugged off to fill up the boat and extra jerry cans with diesel. Stupid not to when the price is £ 0.40 / liter. When we were done and the guy came to pick diesel hose he saw all of our extra jerry cans. – “Well, that’s not so good”, he said. “The price of diesel in jerry cans is £ 0.70 / liter.” We just looked at him. We had filled jerry cans before without having to pay extra. But then he told me that after the fishing dispute with Spain some years ago the Spanish customs have been very zealous to make controlls on yachts to check if they have payed tax on diesel in jerry cans. There are so many that fill up and sail the few hundred meters to Spain and sell it expensive. The guy was generous, he saw after all how surprised and amazed we were and understood that we would not sell anything further. Got it all for the same low price. Pooh.

IMG_3430

We started with a lovely breach for a few hours. Wonderful sailing, why can it not always be like that? But on the other hand, you might not have enjoyed it the same way then. After a while, the wind died out and changed so we had it straight in the nose. The engine had to work for a while. That will say, the whole night.

2015-07-23 1

Sunrise just outside Almerimar

At 14 o’clock Jonas went down to the engine room to make his check ups and then discovers that the colour of the transmission oil no longer was black, but more hot chocolate coloured. The lipseals around the propeller shaft has started to leak water into the transmission oil. OK, no idea to bother, it was just to check where is the nearest port that can lift us were. Well 20 nautical miles astern of us were Almerimar. So it was just to turn around.

“-The spanish flag! Where is it?” Jonas shouted. Oooo I hade totally forgot. It was so well used after the Canarie Islands that I through it away. It was just to find my flag-material and make a new one.

2015-07-23 2

There was no problem getting a mooring, and lift out was neither a problem. They asked a little worried if it was a OK to wait until tomorrow morning. And it was. As at 0800, we were in place to be lifted.

Jonas had the night before prepared by taking out all the tools, lipseals and other things that were needed. The oil were purchased at the local ship / fish chandler. So handy when you do not need any special difficult-to-find-oil. Just common engine oil is fine.

IMG_3442 IMG_3445IMG_3438

Jonas removes the old lipseals-  The water damaged oil   -  It takes some time to get used to klimb down the ladder

IMG_3446

God idea to clean the prop while it is off.

Around lunch we were back in the water again.

But jeez what the boat was dirty. The surfacing of the area was sand / gravel, watered for not dusting, and what is the result? Yep clay. It stuck everywhere. The guys who helped with the lifting of the boat, had shoes with thick soles and they ran back and forth across the deck. But now she is spick and span again.

Tomorrow we continue the interrupted trip.

Annons

4 kommentarer

  1. Vilken otur med packningarna och så snopet att behöva vända tillbaka… Men jag antar att ni inte har jättebråttom? 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s