Omväxling–Alternation

Så var det dags att segla vidare. Kl 06 på onsdagsmorgonen tog vi upp ankaret och hade såg fram emot ca 30 timmars segling.

Vi kände oss som vanligt ganska ensamma på havet. Inte en båt i sikte. Tills man tittade lite noggrannare på AISen


Vi startade med total bleke fram till ca kl 03 på torsdagsmorgonen då började vinden öka ganska så snabbt  upp till ca 15 m/s rak ostlig. Dvs mitt i nosen. Det var bara att kavla upp ärmarna och börja kryssa. Vinden kom när vi var strax före Tariffa och själva Gibraltar sund börjar. Vilket även innebär att området vi att röra oss i är begränsat av både land och en trafikseparerings zon där vi fritidsseglare bara får vistas under särskilda omständigheter och villkor.

Vinden var ytterst aggresiv och vågorna kanske inte höga men med kort intervall. Efter ett tag kom vi på att om vi gick väldigt nära den spanska kusten så lättade både vind och vågor. Vi lyckades till och med få i oss lite frukost och då kom även ett gäng delfiner och höll oss sällskap.

Rutten genom Gibraltar sund

Ungefär halvvägs skulle Jonas reva storseglet en aning för att minska krängningen. Då smäller det till och en säkerhetspinne inne i rullsystemet går av och vi kan inte sköta storen från sittbrunnen längre. Så i en båt som kränger ca 30 gr och vågor som bryter över däck, fick stackars Jonas gå upp på däck och reva manuellt.

Kl 1107 hade vi passerat Tariffa. Om ni tittar noga så ser ni den vita fyren.

Och nej, det regnade inte. Det är rester efter översköljande vågor.

Bara några minuter efter att vi passerat Tariffa lägger sig vinden till ca 10 m/s och nästan inga vågor. Riktningen är däremot oförändrad. Så vi får fortsätta kryssa. Tänk om natten varit så här istället…. Jag tar fram seglingsbeskrivningen över området, där står att strax väster om Tariffa blåser det 15-20 m/s ca 300 dagar om året….. Konstigt bara ett det inte framgick av någon väderprognos.

Ca kl 16 på torsdags eftermiddagen låg vi äntligen förtöjda vid en brygga i Gibraltar. Inte helt fel.

Seglingen gick ganska så snabbt ändå, trots kryssen. Totalt 34 timmar varav 22 med motor och 12 timmar kryss med 28 slag.

Middag fick bli på en av restaurangerna här vid marinan.

Kyckling till mig


Och T-bonesteak till Jonas.

Men vi råkade ut för något underligt. Jag låg och sov när Jonas upptäckte en fluga. Efter några minuter ytterligare några stycken och snart var det säkert 50 flugor på båten. Vi var alldeles för långt från land för att de skulle ha flugit ut till oss. Det blev ett ihärdigt flugjagande under någon timme tills jag kom på att vi hade ju insektsspray. Det gjorde susen.

På grund av vädret och de täta slagen blev det nästan ingen sömn alls för någon av oss, så att somna på torsdagskvällen var inga större problem.

IN ENGLISH

So the time has come to sail away. At 06 am on Wednesday morning we lifted our anchor and had about 30 hours of sailing ahead of us.

We felt as usual quite alone on the sea. Not a boat in sight until we check the AIS a bit more carefully.

We started with total dead calm until about 03 am on Thursday morning when the wind began to increase quite rapidly up to about 30 knots straight east. Straight into the nose. It was just to roll up the sleeves and start tacking. The wind came when we were just before Tariffa and the Strait of Gibraltar begins. Which also means that the area we went in to is limited by both the shore and a Trafic Separtion zone where we leisure sailors only are allowed under specific circumstances and conditions.

The wind was extremely aggressive and the waves were not very high but with short intervals. After a while we realized that if we went very close to the Spanish coast we got both wind and wave lee. We managed to get some breakfast and a bunch of dolphins and kept us company for a while.

Rutten genom Gibraltar sund

About halfway Jonas was reefing the mainsail a little, to reduce the heeling. Suddenly I heard a bang and a safety pin inside the roller system on the main mast snaps off and we can not manage the main from the cockpit anymore. So in a boat that heeles for approx 30 degrees and with waves breaking over the deck, poor Jonas has to go up on deck and reef manually.

At 1107, we had passed Tariffa. If you look closely you’ll see the white lighthouse.

And no, it did not rain. There are remnants of splashing waves.

Just a few minutes after we passed Tariffa settles the wind down to about 20 knots and almost no waves. The direction remains unaltered. So we just continue to tack. What if the night had been like this instead …. I was looking in the sailing description of the area (the Pilot book), which stated that to the west of Tariffa it blows about 30 knots, 300 days a year …..

About 4 pm on Thursday afternoon were we finally moored at a dock in Gibraltar. The sail went pretty quickly anyway, despite the tacking. A total of 34 hours of which 22 with engine and 12 hours tacking with 28 tacks.

One of the restaurants here at the marina served us a delightful meal

Chicken for me

And a T-bone steak for Jonas.

But we ran into something odd. In the afternoon Jonas discovered one fly. After a few minutes, a few more, and soon it was more than 50 flies on the boat. We were too far from land for them to have flown out to us. There was a persistent fly hunt for over an hour until I remembered that we had bug spray. It did the trick.

Because of the weather, and the frequent tacks, we didn’t get much sleep so falling in sleep on Thursday night were not major problem.

Annons

6 kommentarer

  1. Huvvaligen för fluginvasionen! Färsk frukt eller grönsak som hade innevånare?
    Maten såg ju spännande ut, hoppas den smakade, efter vedermödorna 🙂

  2. Nej detta var ”stora” flugor, sådananadär vanliga husflugor som trivs med kor o hästar bl a.
    Sista kvällen i Portimao lade vi jollen i en fiskehamn, och antagligen har vi därifrån fått ett lass med flugägg som kläcktes ute på havet. Men det var synnerligen irriterande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s