Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#almerimar’

Så var det då dags att lämna Gibraltar. Vi checkade ut från marinan och tuffade iväg till bunkringskajen för att fylla upp dieseltank och extra dunkar. Man får ju passa på när priset är 0,40 GBP/liter (5-6 kr). När vi så var klara och killen kom för att hämta dieselslangen så fick han syn på alla våra extra dunkar. Nja, det där är inte så bra, sa han. Priset för diesel i dunkar är 0,70 GBP/liter. Vi bara tittade dumt på honom. Vi hade fyllt dunkar tidigare utan att behöva betala extra. Men så berättade han att efter fiskekonflikten med Spanien för något år sedan så har Spanska tullen blivit väldigt nitisk med att sätta dit båtar som inte betalar skatt på diesel i dunkar. Det är så många som fyller upp och går de få hundra meterna till Spanien och säljer det dyrt. Killen var just, han såg ju vad förvånade och förundrade vi blev och förstod att vi inte skulle sälja något vidare. Så vi fick allt till samma låga pris. Puh.

IMG_3430

Vi startade med en härlig slör i några timmar. Underbar segling, varför kan det inte alltid vara så. Fast å andra sidan hade man kanske inte njutit av det på samma sätt då. Efter ett tag dog vinden ut och vred så vi hade den rakt i nosen. Motorn fick jobba ett tag. Dvs över natten.

2015-07-23 1

Soluppgång strax utanför Almerimar.

Vid 14-tiden gick Jonas ner i motorrummet för sin kontrollrunda och upptäcker då att färgen på transmissionsoljan inte längre är svart, utan mer O’boy färgad. Attans eländes elände. Packningarna kring propelleraxeln har börjat släppa in vatten i transmissionsoljan. OK, bara att gilla läget och kolla var närmsta hamn finns, som kan lyfta oss. Jo, 20 sjömil akter om oss fanns Almerimar. Så det var bara att vända.

“-Spanska gästflaggan! Var är den?” Ropade Jonas. Ååååå ja visst ja, den var så urblåst efter Kanarieöarna att vi slängde den. Snabbt fick jag rota fram mina flaggtyger och sy en ny. Två timmar isf 3 dygn att tillverka flaggan. Det gick nästan.

2015-07-23 2

Det var inga problem att få hamnplats, och att lyfta var heller inga problem. De frågade lite oroligt om det gick bra att vänta till imorgon bitti. Och det gjorde det. Så kl 0800 var vi plats för att få bli upplyfta.

Jonas hade förberett redan kvällen innan genom att ta fram alla verktyg, packningar och annat som behövdes. Oljan inhandlade vi hos den lokala skepps/fiskehandeln. Så praktiskt när man inte behöver ha någon special special utan att det räcker med vanlig motorolja.

IMG_3442 IMG_3445IMG_3438

Jonas plockar bort packningar   -  Den kontaminerade oljan   -  Det tar lite tid att vänja sig vid att klättra på stegen

IMG_3446

Passade på att putsa propellern.

Till lunch var vi tillbaka i vattnet igen.

Men jösses vad båten blivit smutsig. Markbeläggningen på upställningsplatsen var sand/grus som vattnades för att inte damma, och vad blir det då? Japp lera. Den fastnade överallt. Killarna som hjälpte till vid lyftet av båten, hade skor med grova sulor och de sprang fram och tillbaka över däck. Men nu är det rent och fint igen.

I morgon fortsätter vi den avbrutna trippen .

 

IN ENGLISH

Then it was time to leave Gibraltar. We checked out of the marina and chugged off to fill up the boat and extra jerry cans with diesel. Stupid not to when the price is £ 0.40 / liter. When we were done and the guy came to pick diesel hose he saw all of our extra jerry cans. – “Well, that’s not so good”, he said. “The price of diesel in jerry cans is £ 0.70 / liter.” We just looked at him. We had filled jerry cans before without having to pay extra. But then he told me that after the fishing dispute with Spain some years ago the Spanish customs have been very zealous to make controlls on yachts to check if they have payed tax on diesel in jerry cans. There are so many that fill up and sail the few hundred meters to Spain and sell it expensive. The guy was generous, he saw after all how surprised and amazed we were and understood that we would not sell anything further. Got it all for the same low price. Pooh.

IMG_3430

We started with a lovely breach for a few hours. Wonderful sailing, why can it not always be like that? But on the other hand, you might not have enjoyed it the same way then. After a while, the wind died out and changed so we had it straight in the nose. The engine had to work for a while. That will say, the whole night.

2015-07-23 1

Sunrise just outside Almerimar

At 14 o’clock Jonas went down to the engine room to make his check ups and then discovers that the colour of the transmission oil no longer was black, but more hot chocolate coloured. The lipseals around the propeller shaft has started to leak water into the transmission oil. OK, no idea to bother, it was just to check where is the nearest port that can lift us were. Well 20 nautical miles astern of us were Almerimar. So it was just to turn around.

“-The spanish flag! Where is it?” Jonas shouted. Oooo I hade totally forgot. It was so well used after the Canarie Islands that I through it away. It was just to find my flag-material and make a new one.

2015-07-23 2

There was no problem getting a mooring, and lift out was neither a problem. They asked a little worried if it was a OK to wait until tomorrow morning. And it was. As at 0800, we were in place to be lifted.

Jonas had the night before prepared by taking out all the tools, lipseals and other things that were needed. The oil were purchased at the local ship / fish chandler. So handy when you do not need any special difficult-to-find-oil. Just common engine oil is fine.

IMG_3442 IMG_3445IMG_3438

Jonas removes the old lipseals-  The water damaged oil   -  It takes some time to get used to klimb down the ladder

IMG_3446

God idea to clean the prop while it is off.

Around lunch we were back in the water again.

But jeez what the boat was dirty. The surfacing of the area was sand / gravel, watered for not dusting, and what is the result? Yep clay. It stuck everywhere. The guys who helped with the lifting of the boat, had shoes with thick soles and they ran back and forth across the deck. But now she is spick and span again.

Tomorrow we continue the interrupted trip.

Read Full Post »

På vår väg från La Herradura letade vi efter en ny ankarplats. Jonas hittade 5 möjliga på sjökortet men tyvärr kunde vi inte ankra i någon av dem på grund av rådande vind och dyningar. Vi hade ostliga vindar och ostlig dyning och alla ankarplatserna vi hittade var öppna mot ost. Spanska Solkusten än väldigt “slät” kust, inga djupa vikar att söka skydd i så egentligen är det vara harbour-hoping som gäller. Precis som på den Svenska sydkusten.

Men vi såg snöklädda bergstoppar! Måste ha varit Sierra Nevada

DSC_0192

sedan är det ju växthus över allt.

DSC_0196

ALMERIMAR

I den här hamnen har vi blivit riktigt bortskämda!

Som vanligt när man kommer till en ny hamn så måste man börja med att lägga till vid en receptionsbrygga för att registrera sig och få en plats tilldelad. Vi hade inte kontaktat hamnkontoret att vi var på väg, men trots det stod det två marineros och väntade på oss på kajkanten för att ta emot våra tampar de visste dessutom vad de skulle göra med tamparna. Det är service som vi gillar!

DSC_0215
Hamnkontoret och receptionsbryggan

Sedan fick vi en plats på den mest centrala bryggan, och den ena marineron tog emot oss även där och gick inte förrän han såg att vi fått allting på plats och låg tryggt förtöjda. Även här var det sk. Medelhavsförtöjning och den var lika jobbig här som i Gibraltar. Fast vi har vidare utvecklat vår teknik. Trossen som man får upp från botten är hyfsat tjock och av den anledningen svår att lägga runt knapen. Så vi tar en lång tamp och lägger kring stora winschen och gör en skotstek om den tjocka trossen och winschar oss på plats. Vilket gör att jag slipper kämpa som en galning med en tung och otymplig tross. Funkar kanon. Om man bara får rätt på den där rackarns skotsteken. (Pinsamt erkännande från en fd scout )

Här finns massor av restauranger och barer på snubbelavstånd från båten och en stor supermercado på behagligt promenad avstånd (3 min) gör ju inte vistelsen mer oangenäm.

När vi puttrade in till vår plats hör vi ett tjoande från en båt, som vi först hade lite svårt att lokalisera. Men det var ett holländskt par, Cees och Anneke, som seglar en Trintella 49 som hälsade oss välkomna. Förra gången vi träffades var i Gibraltar. Vad förvånade och glada vi blev. Hade inte förväntat oss att träffa dem här, de skulle vara längre norrut vid det här laget. Någon timme senare kommer ett annat holländskt par in, René och Anneke på MiDushi. Gänget är samlat igen!

Vädret har tyvärr inte varit det bästa, och de planerade 3 nätterna blev 8. Men har man trevligt under tiden man väntar så är det ingen fara.
En av anledningarna till att vi gick till Almerimar var att Johan på Amber af Ljunghusen skulle stanna till här. Han har varit på Mallorca ett tag och är nu på väg tillbaka till Sverige. Kul att träffas igen och lycka till på hemseglingen Johan!

DSC_0002

Almerimar för övrigt är väl inte så mycket att hurra för. En hamn och en golfbana och en massa lägenheter. Man promenerar lätt runt Almerimar på en förmiddag. Ja, området är ganska stort. Hamnen rymmer väl ca 1000 båtar fördelat på 4 olika hamnbassänger som är kringbyggda av lägenheter.

DSC_0004
De tomma lägenheterna, en del av dem.

Runt den ena av hamnbassängerna är det fullt med färdigbyggda tomma lägenheter. Vi fick förklaringen av en av de bofasta. Ägaren till det hela fick rådet att ansöka om att bygga lägenhetshotell fast bygga det som säljbara lägenheter. Rådet följdes och nu står han där med en förfärlig massa osäljbara lägenheter. Han får nämligen inte sälja dem. Bygglovet gällde lägenhetshotell och det går inte att göra om i efterhand.
Undrar hur relationen mellan rådgivaren och ägaren är nuförtiden??

Om nu Jonas hade varit helt återställd, så hade han säkert gått en runda eller två på golfbanan, som vi spelade på för ca 15 år sedan. Den var trevlig då och är säkert lika trevlig idag.

Så skall ni segla längs spanska solkusten, glöm inte golfklubborna!

Read Full Post »