Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#Väder’

I år har vädret verkligen varit underligt. Värmebölja på Iberiska halvön med temperaturer över 30 C redan i april/maj. Nu i sommar värmeböljan Lucifer som sträckte sig över i princip hela Medelhavet och varade i nästan en månad. Vissa orter i inlandet i Italien, Spanien och Kroatien fick runt 45 C. 

Vindstilla hela månaden, förutom Egeiska havet som fick ordentligt med vind, 20-30 m/s. Mallorca fick några oväntade styva kulingar där vinden snurrade 180 grader vilket fick till följd att många båtar draggade. En tysk båt drev iväg med 45 m kätting hängade. All besättning var i land. Vet inte om de hittat båten än (hittar inte Facebook inlägget).

Vi seglade över från Trapani på Sicilien till Pula på Sardinien. Kollar vädret noga som vi alltid gör. Prognosen sa 10-15 knop från nord till väst och vår kurs var nordväst. Våghöjd ca 1-2 m. Det skulle nog bli en skön segling. Men inte någonting stämde. Jo de första 2-3 timmarna sedan ökade vinden till 25-35 knop och vågorna blev kanske inte dubbelt så höga men bra mycket mer än vi förväntat oss. Vindriktningen då? Rakt i nosen så vi fick kryssa större delen av resan. Vid 01 på natten väckte Jonas mig och sa att vi hade ett åskoväder som närmade sig från syd. Inget regn ingen extra vind men det blixtrade nästan oavbrutet och det var ljust som på dagen. Vi slog genast för att försöka segla ifrån eländet. Elektroniken åkte in i ugnen, grabbag (vattentät väska) packades med pass, plånböcker och glasögon. Flytvästar på. Vi förberedde oss så mycket vi kunde. Efter några timmar märker vi att vi ökar avståndet till ovädret och att det drar sig österut. Vilken lättnad.

Kl 05 nästa morgon kunde vi lägga ankare. Ca 12 tim senare än beräknat. 

Nu tittar vi på vädret för att segla över till Balearerna. Men det ser lite besvärligt ut. Vädret de närmsta 7 dagarna är väldigt ostadigt.

Idag är det mulet och regnskurar och ca 10 knops vind från öst och då det är en synnerligen dålig riktning när man ligger i Pula bukten, så nu har vi lättat ankare och går västerut på Sardinien för att få i första hand våglä.
Det känns lite snopet att igen ha varit i Pula utan att komma iland. Men seglingen hit tog på krafterna och vi har lagt tid på att avsalta båten, fixa travaren på mesanen och laga lite segel. Men nästa gång då jädrar SKA jag iland för att titta på den arkeoligiska utgrävningen av den romerska staden Nora.

IN ENGLISH

This year the weather has really been strange. A heat wave on the Iberian peninsula with temperatures over 30C already in April / May. Now this summer, the heat wave Lucifer, which stretched over almost the whole of the Mediterranean, lasted almost a month. Some places in the hinterland of Italy, Spain and Croatia got around 45 ° C.

Calm weather the whole month, except for the Aegean Sea that got winds, 20-30 m / s. Mallorca got some unexpected gales where the wind turned 180 degrees, causing many boats to drag. A German boat drove off with 45m chain hanging. All crew were on land. Do not know if they found the boat yet (do not find the Facebook post).

We sailed from Trapani on Sicily to Pula on Sardinia. Checked the weather carefully as we always do. The forecast said 10-15 knots from north to west and our course was northwest. Wave height about 1-2 m. It would probably be a nice sailing. But nothing was right except for the first 2-3 hours, then the wind increased to 25-35 knots and the waves were not twice as high but well much more than we expected. Wind direction then? Straight in the nose so we had to tack most of the trip. At 01 o’clock Jonas woke me up and said we had a thunder storm approaching from the south. No rain no extra wind but it flashed almost uninterrupted and it was bright as of the day. We immediately tacked to try to sail from the misery. The electronics went into the oven, grabbag (waterproof bag) packed with passports, purses and glasses. Life jackets went on. We prepared as much as we could. After a few hours, we notice that we are increasing the distance to the storm that takes a more easterly course. What a relief.

At 05:00 the next morning we could drop anchor. About 12 hours later than expected.

Now we look at the weather to sail over to the Balearic Islands. But it looks a little awkward. The weather for the next 7 days is very unstable.

Today there are clouds and rains and about 10 knots of wind from the east and then it is a particularly bad direction when you are in the Pula bay, so we have pulled anchor up and are going west on Sardinia to get some lee from the waves.

It feels a bit of a irritating to have been to Pula again without getting ashore. But the sail here was exhausting and we have spent time to desalinate the boat, fix the trawls on the mesan and make some sail repaires. But next time I will go to land to see the archaeological excavation of the Roman city of Nora.

Read Full Post »

Portimao, Portugal  Disigt, regnskur, klibbigt, sval mycket svag vind, molnligt. Hade vi varit i Sverige hade jag sagt åska på G. Men här i södern stämmer inte de väderaningarna.
Inte heller kan man här titta på molnen och spå vind utefter hur molnen ser ut. Det stämmer inte det heller.

Konstigt tycker jag.

Hade nu vattnet varit varmare än ca 17 gr hade det varit läge för bad. Men det är alldeles för svalt för mig. I Sverige badade jag inte om det var under 20 gr. Nu är man både äldre och mer bortskämd. Ca 25 vill jag nog ha numera. 

IN ENGLISH

Hazy, showers, sticky, cool and very light winds, cloudy. Had we been in Sweden I had said thunderstorms coming. But here in the South the predictions are different.

Nor can you look at the clouds and predict wind due to the shape of  the clouds. It is not true either.

Very strange, If you ask me.

Now, if the water had been warmer than about 17 C, I would have bern swimming. But it is way too cool for me. In Sweden I didn’t swim unless it was over 20 degrees. Now I’m older and more pampering. About 25, I would say is minimum.

Read Full Post »

Sommar – Summer

PORTIMAO, Portugal. Sommar hade vi igår. En hel dag! Det känns väldigt konstigt att ni i Sverige har varmare än vad vi har här i södra Europa. 

Vi har äntligen sluppit de kalla sydliga vindarna och istället fått varma sköna nordliga. Nej, jag har inte blandat ihop vädersträcken. 

De sydliga vindarna kommer visserligen från Afrika och är nog härligt varma när de lämnar den afrikanska kontinenten. Men så färdas de några tiotals kilometer över det kalla Atlantvattnet och blåser sedan eländigt kallt på oss. Emedan de nordliga kommer från det uppvärmda inlandet. Skönast är förståss när det inte blåser alls.

Badat har jag inte gjort så värst mycket än. Tyvärr. Varken luft eller vattentemperatur har lockat. 

Men snart så har vi nog sommar mer än en dag.


IN ENGLISH

PORTIMAO, Portugal. Yesterday were Summer. A whole day! It feels very strange that you in Sweden has warmer than we have here in southern Europe.

We have finally escaped the cold southerly winds and instead got nice warm northerly. No, I have not mixed north with south. The southerly winds that origins from Africa and that probably is wonderfully warm when they leave the African continent. But as they travel a few tens of kilometers across the cold Atlantic waters the wind drop the warmth and blows miserable cold on us. While the northern from the heated interior give us nica and warm winds. Fairest is of course when there is no wind at all.

It gasn’t bern much bathing yet. Unfortunately. Neither the air or water temperature has attracted.

But soon I hipe, we will have  summer for more than one day.

Read Full Post »

Det började blåsa ganska ordentligt i dag på morgonkvisten, sisådär vid 3-4 tiden. Jag var för trött för att orka gå upp och kolla vindmätaren, men kanske 10-15 m/s eller så. Inget regn, bara blåst och genast börjar alla master i hamnen att sjunga och fall att slå mot masterna. Det sistnämnda är ganska så irriterande. Tänk dig att någon står och studsar en boll i lägenhet ovanför dig. Eller mot garagedörren.

Vi hann gå och handla och komma tillbaka igen innan regnet kom. Så blir det plötsligt alldeles knäpp tyst. Inte så att vinden sakta avtar utan mer som att slå av en strömbrytare. Vi tittade på varandra och sa samtidigt “Stormens öga går rakt över oss”, några minuter senare kommer vinden tillbaka lika plötsligt igen, men mycket kraftigare. Nu har vi stadig vind på ca 20 m/s och regn. Vilken timing att kapellmakaren hämtade sittbrunnskapellet igår! Det får bli en eftermiddag i lugn o ro med en bok eller film, eller för min del lite kontorsjobb.

Stormens öga

Stormens öga kallas hålet i mitten / The eye of the storm is the hole in the middle

 

IN ENGLISH

It began to blow pretty hard this morning,  on the small hours, around  3-4 am. I was too tired to get up and check the anemometer, but maybe 10-12 knots. No rain, just wind and immediately all masts in the harbor starts to sing and hailyards to beat against the masts. The latter is quite annoying. Imagine someone is bouncing a ball in the apartment above you. Or against the garage door.
We had time to do some shopping and come back again before the rain came. Then it suddenly becomes completely silent. Not that the wind slowly subside but more like hitting a switch. We looked at each other and said simultaneously "eye of the storm goes right over us," a few minutes later, the wind comes back just as suddenly again, but much stronger. Now we have steady wind of about 40 knots and rain. What a timing to leave the cockpit cover for repairs yesterday!
It will be an quiet afternoon with a book or movie, or for me some office job.

Read Full Post »

Äntligen är det såpass varmt att vi kan sitta i sittbrunnen och äta middag. Idag sitter vi kvar här uppe trots att klockan är efter 21. OK vår sittbrunn är helt skyddad mot vädrets makter det gör mycket. Men vinden viner i riggarna och båten rör sig lite lite grand. Så härligt att kunna sitta häruppe igen och vara med i vad som händer. 

Spotify försöker att överrösta vinden men den lyckas inte riktigt.

Snart dags att säga God Natt och hoppas att de kraftigare vindarna som just nu är mellan Malta o Sicilien inte bråkar för mycket med oss i natt. 

  
IN ENGLISH

Finally it’s warm enough so that we can sit in the cockpit and have dinner. Today we are still up here even though the time is after 21. We are really enjoying the warmer weather. OK our cockpit is fully protected against the elements, it makes a big difference.  The wind howls in the rig and the boat moves a tiny bit. How wonderful to be able to sit up here again and be involved in what happens.

Spotify tries to drown the wind but it manages not really.

Soon time to say Good night and hope that the powerful winds that right now is between Malta o Sicily  not will bother too much during the night.

Read Full Post »

Klink, klonk, klink, klonk en tamp i en mast på en grannbåt slår i vinden. Det viner och tjuter och båten kränger lätt. Jag vaknar till av oväsendet och konstaterar att det blåser ganska ordentligt. Så kommer regnet. Det smattrar som hagel mot rufftaket. Ganska mysigt att ligga där i mörkret och lyssna på vinden och regnet. Jag somnar om. Vaknar till en stund igen lite senara och konstaterar att det fortfarande regnar, har lite svårare att somna om denna gången då det har börjat blixtra och mullra. Lite oroligt ränkar jag tiden mellan blixt och dunder, det är lungt det är en bra bit bort. Somnar igen. Vaknar med ett ryck ytterligare en stund senare. Blixt och dunder samtidigt och det låter så hiskeligt att jag tror blixten slagit ner i marinan. Men så var inte fallet. Puh! Vrider och vänder på mig och räknar avstånden. Fortfarande väldigt nära. Lyckas äntligen somna om. Vaknar nästa gång av väckarklockan som ringer 0735. Detta är inte sant, att jag skall upp redan. Snozar, men lyckades tydligen stänga av klockan för nästa gång jag vaknar är när Jonas kommer och meddelar att frukosten är klar. 0830.

Jonas berättar att det nu på morgonen har haglat! Hagelkorn något större än spelkulor, eller putte-kulor som vi kallade dem. Det regnar fortfarande och enligt prognosen skall vi ha regn hela dagen. Jag kryper upp i soffhörnan med PCn och en kopp kaffe, sätter på den italienska filmen Leoparden, från 1953, som Jonas inte vill se. Den är inspelad här i Licata och trakterna runt om krinmed omnejd så av den anledningen vill jag gärna se filmen. En perfekt sysselsättning när regnet står som spön i backen och jag inte kan släpa upp soffdynorna i sittbrunnen för att göra färdigt mönstret till de nya överdragen. Men säg den glädje som vara. Hinner väl ca 30 minuter in i filmen. Så slutar regnet, molnen spricker upp och solen tittar fram. Bara att stänga av filmen och sätta igång med dynorna igen.

Glad att vi inte drabbas av samma typ av åska som i Catatumbo River i Venezuela 140 blixtnerslag per dygn!

En helt naturlig morgon när man bor nära naturen på en båt.

 

IN ENGLISH

Clink, clonk, clink, clonk a rope of a mast on a neighbourghs boat turns in the wind. It wines and howling and the boat heeled slightly. The noise woke me up and I notes that it is blowing quite firmly. Then comes the rain. It patters like hail against the cabin roof. Quite cozy to lie there in the dark and listen to the wind and rain. I go back to sleep. Woke up a while later and notes that it is still raining but now it was a little bit harder to fall asleep again. Since it has started to flash and rumble. A little worried, I count the seconds between lightning and thunder, it’s cool, it’s a good distance away. Fall asleep again. Wakes with a start one more time. Thunder and lightning at the same time and it sounds so frightful that I think it has struck in the marina. But that was not the case. Pooh! Twists and turns in the bed, counting seconds between lightning and rumble . Still very close. Manage finally to fall asleep. I woke up the next time when the alarm clock rings at 0735 This is not true, that I should be up already. Snooz, but apparently managed to turn the clock off for the next time I woke up is when Jonas comes and announces that breakfast is ready. 0830.

Jonas says that it has been hail, in the morning! Hailstone slightly larger than marbles. It’s still raining and the forecast says that we will have rain all day. I crawl up in the sofa with PC and a cup of coffee, starts an Italian film The Leopard, 1953. It was recorded here in Licata and its surroundings so for that reason I would like to see it. A perfect job when there is rain cats and dogs and I can not drag the couch cushions up in the cockpit to complete the design for the new covers. But tell the joy that be. About 30 minutes into the movie the rain ends and the clouds break up and the sun comes out. Just to turn off the movie and get started on the covers again.

Glad we did not suffer the same kind of thunder in Catatumbo River i Venezuela 140 lighting strikes per day!

A completely natural morning when you live close to nature on a boat.

Read Full Post »

Annorlunda – Differences

Så annorlunda allt blir när solen tittar fram och värmer upp både vatten, luft och människor. Livet blir liksom lättare att leva och även tråkiga sysslor går lätt att genomföra.

Här på Sicilien, liksom i de flesta andra länderna kring Medelhavet, så har man ingen egentlig uppvärmning i husen. Isolering av hus har de nog inte ens hört talas om. När vi nu nyligen var i Portugal så hälsade vi på ett par vänner som nyligen köpt hus i Lagos. Ventilationen var det inga fel på, otäta dörrar gjorde att luften cirkulerade och en-glas fönster som inte insolerar. Visserligen hade de fönsterluckor på insidan att stänga på kvällen så att lite värme stannade kvar inomhus. Så när temperaturen sjunker ner runt 15 gr på dagarna så fryser man. Så nu kan jag förstå lokalbefolkningen som går i dunjackor och varma stövlar på vintern. Dvs den typen av klädsel som vi i Sverige har när det är minusgrader. Annorlunda är det.

Förstår varför lokalbefolkningen tittar konstigt på oss när vi kommer i bara en tjock tröja och tunna skor. Vi är helt klart annorlunda.
Förstår också varför man så ofta sitter utanför sitt hus och rensar grönsaker eller handarbetar eller bara sitter. Det är antingen för kallt eller för varmt inomhus. Ja, det är annorlunda gentemot i Sverige där stannar vi inne därför att det är varmare/svalare.

Det är likadant i båten. Rackarns kallt nere i båten men varmt o skönt uppe i sittbrunnen när solen skiner. Fast när det blåser från norr hjälper inte solen så mycket än. Nordan är kall även här.

Häromdagen hade vi sydliga vindar och jackorna behövdes inte. Å så skönt man mådde. En stilla promenad i solskenet, en fika i solen och man riktigt kände hur solbatterierna laddades. Eller, var det D-vitamin förrådet som fylldes på? Strunt samma vi njöt! På natten regnade det och när vi tittade ut över båten på morgonen hade någon bytt färg på den. Det som skulle vara vitt var mer åt det oranga hållet. Sand från Sahara! Så man får ta det goda med onda.

Läste i väderrapporten idag att vi nu har 11 timmar med dagsljus per dygn. Underbart! Idag och i helgen kommer 10 av dessa timmar att vara med sol!
Hoppas att solen skiner på er lite längre norrut också, så att skidåkningen inte blir allt för kall. Och för guds skull. Tag det lugnt i backarna. Ben bryts så lätt …

IMG_5131 IMG_5132

IMG_5134

 

IN ENGLISH

How different life is when the sun comes out and heats both water, air and people. Life is so much more easier and even boring things are easy done.

Here in Sicily, as in most other countries around the Mediterranean, there are no proper heating in the houses. To insulate the house, have probably not even heard of. When we were in Portugal a couple of weeks ago, we visited friends of ours who recently had purchased a house in Lagos. The ventilation was really good … doors that had gaps where the air freely could circulate and only one glass windows making it easy for the warmth disappear. Well circulation is good and they have indoor hatches for the windows to that they shut at night. How different things are comparing to Sweden.
So when the temperature falls down around 15 C it is freezing cold. Now a days we do understand why the locals are wearing down jackets and warm boots in the winter. That is the kind of dress that we in Sweden when it’s below 0 C. Things are different

We can also understand why local people are staring at us when we come in just a thick sweater and thin shoes. We are definitely different.
Also understand why people so often sits outside his house and cleans vegetables or hand work or just sitting. It’s either too cold or too warm indoors. Yes it is different, in Sweden we stay inside because it is warmer/cooler.

It’s the same on the boat. Cold inside the boat but warm and nice up in the cockpit when the sun don’t shine. But when the wind blows from the north the sun can’t keep the warmth. North wind is cold here as well in Sweden.

The other day we had southerly winds and the thick sweaters were not needed. It was so nice. A quiet walk in the sunshine, a coffee outside the Café and you could really feel how your solar batteries charged. Or, was it the vitamin D storage that was filled up? Never mind, we enjoyed the gorgeous weather! At night it rained and when we looked out over the boat it had changed colour. Where it used to be white it were more on the orange side. Sand from the Sahara! So you have to take the good with the bad.

Saw in the weather report today that we now have 11 hours of daylight per day. Wonderfully! Today and during the weekend, 10 of those hours to be sunny!

Read Full Post »

De tre senaste nätterna har vi tillbringat på ankarplatser som vi för några år sedan inte ens hade funderst över. De har varit öppna för alla vindar utom rakt östliga. Sandbottnar med bra fäste, byar eller samhällen vid stranden och inga andra båtar.

Svaga vindar på dagen och helt vindstilla på natten. Vi har sovit som stockar. Vaknar på morgonen och kan ta ett dopp, precis som vi är skapta, frukost och sedan lyfter vi ankaret för att motorera till nästa destination, några timmar bort. Enda smolket i bägaren är att vinden är för svag för att segla i.

Nu har vi nått vår vinterdestinstion. Men vi ankrade utanför pirarmarna för att njuta en sista natt och morgon i ”splendid isolation”

IN ENGLISH

Three nights in a row we have anchored in placed that we for a couple of years ago wouldn’t even have considerated as possible ancharages. They have been open for winds from all directions except the east. Still we have hade close to a village or city.

And we have had just marvellous evenings and nights.  Light winds during the day that has completely died out during the night. Sleept like a baby, woken up to a completely flat water. No one around, allowing you to take a morning swim as God created you.

Then breakfast, lifting the anchor and, sadly/unfortunatelly, motoring away to the next destination. it would have been nicer to sail away….

This afternoon we arrived to our winter harbour, but we are on anchor outside the harbour to fully enjoy the last night in splendid isolation.

Read Full Post »

For english, see below

När dagstempen ligger runt 25 grader kan man inte klaga, och det gör jag inte heller, är bara lite besviken att vattentempen fortfarande bara är runt 22 gr. Lite för kallt för  mig. Ja, ja, ja jag vet. jag är bortskämd med varmt havsvatten.

Nätterna är fortfarande ganska svala vilket är skönt. När vi går och lägger oss så är det fortfarande så varmt att det räcker med bara ett påslakan som täcke, men framemot morgonen blir det kallt, 15-17 gr och då är et väldigt skönt att kunna dra ett riktigt täcke över sig. Nej inget duntäcke, så kallt är det inte, men något mer än en filt. Jonas skrattar gott åt mig när jag noggrant viker täcket och lägger det bredvid mig i sängen. Det är så skönt att slippa vakna ordentligt utan att det räcker att bara ta tag i täcket och dra det över sig.

Men i morse var det min tur att småle åt min käre make. Även han hade dragit ett täcke över sig.

Annars går dagarna sin sakta lunk här. Till frukost har vi sällskap av två äldre herrar som är ute och fiskar från sina små båtar och fiskmåsarna cirklar ovanför dem och oss och väntar på något att äta. Det är ganska gott om fisk här runt båten. Från småfiskar i stora stim till fiskar i 3-4 dm storleken. Emellanåt så jagas de stackars småfiskarna av större fiskar underifrån och av måsar från ytan. Då gäller det att ha tur för att slippa bli en del av näringskedjan.

 

weather

 

IN ENGLISH

Well, when the temperature is 25 C and above, you can’t really complain and I am not, I am only sad that the temp in the water is still a little bit too cold for me having a swim. 22 C is like 3-5 degrees too cold. I know, I know I am spoiled.

During nights we have right now a very comfortable temperature. When we go to bed it is enough with just a sheet to cover you with, but in the early mornings it is 15-17 C and that is cold! So I have started to have a prober duvet beside me in bed, folded nicely so it is very easy to just pull it over me. Jonas is laughing at me and says I am a chicken. Ok, I can live with that as long as I get my sleep at night.

But this morning I couldn’t help smiling at my dear husband. Even he thought it was cold and had reach out for the duvet.

The days goes by and we are enjoying the slow tempo. Every morning we have company by two elderly fishermen that is fishing from each a boat and the seagulls are circling above them and us waiting for something to eat. There are pretty many fish here, in various sizes. From small fishes in big schools and up to around 1 foot/3-4 dm big fishes. The poor small ones is sometimes hunted from below by the bigger fishes and from above by the seagulls. Then you have to be lucky not to be a meal.

 

weather eng

Read Full Post »

Äntligen är orkansäsongen över och vi kan börja segla igen. Många anser att denna eländiga säsong är slut 1 november men vi väntar gärna lite till för att vara på den säkra sidan. Vi har ju som motto: We don’t do storms and we don’t do ice.

Orkansäsongen börja, statistikt sett, den 1 juni och är slut i november. Det innebär att man ligger still och har sin vintervila under sommaren och när ni där hemma packar in båtarna för vinterförvaring så börjar vi ruska liv i oss och båten och förbereder oss för en ny säsong.

Sommaren här i Karibien är blöt och blåsig och allmänt ostadigt väder, så då söker man sig gärna lite längre söderut för att både få stabilare väder och minska risken för orkaner och stormar. Vår försäkring säger dessutom att under orkansäsongen får vi inte ligga för ankare om det kommer en namngiven storm. Så då är beslutet lätt att gå till en av de öar som historiskt sett fått minst oväder. Trinidad. Under perioden 1851-2010 har Trinidad fått totalt 11 storm oväder, av dessa 11 är 7 Tropiska Stormar.

Trinidad ligger på 10e breddgraden (Ekvatorn är 0) och Grenada ligger på 12e breddgraden och skillnaden på antalet oväder är stor. Under samma period har Grenada träffats av 38 oväder där 27 har varit tropiska stormar. 2004 och 2005 var inga bra år för Grenada. Först kom den tropiska stormen  Earl i augusti och en månad senare kom Ivan, en kategori 5 orkan slog till med stor kraft och orsakade stora skador på den fattiga ön. När de hade börjat få ordning på oredan slog nästa kategori 5 orkan till, Emily Det är först nu de börjar återhämta sig.

Men hur och varför en massa orkaner och stormar? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Är väl naturens sätt att röra om i stora vattengrytan, fylla på med färsk vatten (regn) och se till att invånarantalet vad det gäller både människor och djur hålls på en lagom nivå. Nu förtiden är det kanske inte så många människor som omkommer i ovädren efter som vi idag blir varnade i så god tid att man hinner förbereda skydd. Dock att 3 personer fick sätta livet till på St Martin när en orkan dels bytte riktning och ökade i styrka så snabbt att varningarna inte hann ut.
I La Paz, Mexicos Stilla Havssida fick man också en ordentlig orkan och ett antal seglare omkom.

De flesta oväderna börjar strax utanför Cape Verde öarna i östra Atlanten och beroende på vattnets temperatur så kan detta lilla oväders frö antingen dö ut eller växa. När det är något på G så får vi här i Karibien först en Tropical Wave, som kan utvecklas till en Tropical depression som sedan kan bli en Tropical storm eller Hurricane.
Vad som är skillnad mellan en wave och en depression blir jag inte riktigt klok på. Har försökt hitta någon enkel förklaring, men jag tror inte att det finns enkla förklaringar när det gäller meteorologi.

I år har vi nog haft väldigt få oväder, tror att den sista började på G vilket då blir 7 st. Varje år börjar man om på bokstaven A och vartannat år är det kvinnonamn och vart annat mansnamn. I år var det killarnas tur.

Jag har skrivit om om årets första tropiska storm och Orkanen Berth tidigare i år.

Jag är så tacksam att vi har sluppit undan så lindrigt i år!

Read Full Post »

Older Posts »