Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#Licata’

Vintern 2015/2016 tillbringade vi 7 månader i Licata, nu när vi ändå skulle segla förbi, bestämde vi oss för att stanna två nätter och träffa våra vänner på S/Y Miss Sophie. Det var ett mycket kärt återseende och det blev två dagar o kvällar fyllda med prat o skratt o god mat. Att även S/Y Via Cosí hade sin svenska ägare och bror där gjorde att svensk kolonin blev ovanligt stor.

Supermarketen i Licata ligger bara några minuters promenad från marinan och naturligtvis fyllde vi båten med italienska godsaker. Blev väldigt förvånad när petsonalen kände igen oss och hälsade oss med kindpussar. Undrar om deras omsättning sjönk när vi lämnade våren 2016?!

Sista kvällen samlades vi svenskar,  tillsammans med några lokala italienare, på grillplatsen. Harriet fixade till appetizers, 


Och killarna skötte grillen


Tack Harriet o Gudtaf för att ni förgyllde vårt besök.

Read Full Post »

Efter en otroligt intensiv förmiddag kastade vi loss kl 1400!

Jösses vilken fart det blev på att fixa det sista. Säga Hej Då till Marina kontoret, handla det sista och säga adjö till alla gulliga killar i mataffären. Ja, ca 90 % av debsom jobbar i affären är killar. I dröikatessen, köttdisken, frukt o grönt osv, bara i kassan som tjejerna har överhand.

Stort kramkalas på bryggan också var vi iväg. Trist att lämna alla nya goda vänner. Men vi ses säkert snart igen. 

För en gång skull så fick vi en lugn och fin start på årets segling. Kav lugnt. Motorn fick jobba hela vägen. Men det gjorde ansolut ingenting. Det var så härligt att komma ut på vattnet igen. Vi motorerade ca 25 nm väster ut och ligger nu helt ensamma, för ankare utanför Majate Beach och Turkiska Trappan.

Äntligen fick Jonas fyra på grillen igen och det blev hamburgare. Hemgjorda hamburgare är svårslagna.

Så nu ska vi försöka sova i en båt som, för första gången på 7 månader, rör sig / rullar. 

   
   

IN ENGLISH

After an incredibly intense morning we cast off at 1400!

Gosh!  what a speed we got to fix the last stuff. Say goodbye to the Marina office, shop  the last itemd and say goodbye to all the cute guys at the grocery store. Yes, about 90% of the petsonal in the shop are guys. In the Deli, tje butchers corner, fruit o veghies etc, only in at the checkout the girls have the upper hand.

A lot of hugs and good byes on the bridge, and then we were off. Sad that leave all new good friends. But we certainly will meet again soon.

For once we got a nice and calm start of the year’s sailing. All still, no wind at all. The engine had to work all the way. But we didm’t mind at all. It was so great to get out on the water again. We motored about 25 nm to the west and is now, completely alone, at an anchorage outside Majate Beach and The Turkish Steps.

Finally Jonas was allowed to start the grill again and it was some  hamburgers that landed on tje BBQ. Homemade burgers are hard to beat.

So now we’re now going to try to sleep in a boat which, for the first time in 7 months, is moving / rolling.

Read Full Post »

Sedan vi kom hit till Licata, Sicilien, i september, har vi haft ett ganska besvärligt jobb framför oss. Att montera ner motorn till furlern, sänka ner förstagsprofilen och inspektera infästning och wire dels uppe i masttoppen och dels längst nere som också är dold när allt är monterat. Det nervösa med det hela är att vi absolut inte får lov att tappa något i vattnet, för då får vi inte ihop det hela igen. Ni vet ju hur det är, om det är något som absolut inte får hända så händer det. Men denna gång hade vi tur. Inget åkte i vattnet.

Själva motorn och inrullningsenheten är stor, klumpig och tung, men med rep som fästs så att vi kan avlasta och använda att hissa med så går det bra att få loss det hela.

IMG_5402 IMG_5403
Fick bättre vinkel mot grannbåtens inrullnings-motor. Här är vår

 

IMG_5370

Här är el-motorn bortmonterad och bara själva växelhuset är kvar.

IMG_5371

Oljigt och geggigt när hela inrullningsmeknismen är borta.

 

Dags för Jonas att åka upp i masten och kontrollera wiren och infästningar. Han passade på att kolla de andra vanten också och fotograferade alla.

IMG_5368 IMG_5375

Växelhuset fick nytt fett och kugghjul, lager och axlar kontrollerades noga innan allt monterades ihop igen.

Det är konstigt att det är så mycket enklare att demontera än montera.
När vi skulle hissa upp aluminiumprofilen för att kunna montera motor och växelhus, ville det inte riktigt som vi ville.

IMG_5382

Profilen skulle ju uppåt, inte böja sig. Tillbaka ett steg, flytta upp svirveln nästan till toppen och fästa tampen igen i profilen. Så gick det bättre.

Jonas frågade mig några timmar senare om jag hade hört när han provkört motorn. Jag tittade förvånat på honom, “Har du provkört?” Alltså är den mycket tyst och fin nu och fungerar som den skall.

 

IN ENGLISH

Since we came here to Licata, Sicily, in September, we have had a quite difficult job ahead of us. To dismount the furler, lower down the aluminium profile and inspect the wire attachment both up in the top of the mast as at the lower end which is also hidden when everything is mounted. The nervous part of it all was that we are absolutely not allowed to drop anything in the water, because then we can’t mount it again. You know how it is, if it’s something that absolutely must not happen it happens. But this time we were lucky. Nothing went into the water.

The motor itself and the furler are large, bulky and heavy, but with ropes attached so that we can relieve the pressure and use to hoist with we managed to disconnect everything.

 

IMG_5402 IMG_5403
Got a better angle to the neighboring boat reefing engine. Here is our

IMG_5370

Here the electric motor is dismounted and only the gear housing is still there.

IMG_5371

Oily and gooey when the whole inrullningsmeknismen is gone.

 

Jonas went up the mast and check the wire and fixings. He took the opportunity to check out the other wires aswell and photographed all.

IMG_5368 IMG_5375

The gearbox got new grease and gears, shafts and bearings checked carefully before everything was assembled again.

It is strange that it is so much easier to remove than mount.
When we’d hoist up the aluminium profile to mount the engine and gearbox, wanted it not quite as we wanted.

IMG_5382

The profile was supposed to go up, not to bend. OK, take one step back, move up the swivel almost to the top and attach the rope back into the profile. then it worked.

Jonas asked me a few hours later if I had heard when he tested the engine. I looked at him with surprise, ”Have you tested it?” So it is very quiet and nice and now works as it should.

Read Full Post »

Ni som följt oss ett tag vet att vi är barnsligt förtjusta i lokala marknader. Att vi då inte förrän nu kommit iväg till den lokala marknaden här i Licata är märkligt. Kan bero på att den är en bra bit från marinan och att informationen om de lokala bussarna är ytterst bristfällig. Taxi finns inte här.

Men idag så blev det en tjejträff, vi var 4 st som tågade iväg mot bussstationen med siktet inställt på marknaden. Men vi behövde inte gå så långt. En av marinakillarna kom i sin golfbil och skjutsade oss nästan ända fram till busshållplatsen. Inte ända fram för då hade han behövt köra runt halva stan för att komma tillbaka till marinan igen, pga enkelriktade vägar. Efter ett tag kom bussen, vi betalar 1 € per person och fortsätter prata på engelska med varandra. En italiensk dam lyssnar intresserat och frågar tillslut om vi är tyskar. “Nej” svarar jag. “Vi är två svenskar en finska och en argentinska” tanten tystnade och tittade lite imponerat på oss. Vi var tvugna att byta buss, och hon såg att min biljett var riven. Hon blev lite upprörd, jag fattade ingenting, och sa till chauffören att ge mig en hel biljett så att jag skulle slippa betala en gång till. Busschaffisen som tydligen är van vid upprörda italienska damer, svarade lungt att han ringer den andra chaffisen och berättar om oss. Han gjorde det också, för Harriet frågade den nya chauffören. Att jag skulle betala en gång till var inte aktuellt. Men å andras sidan hade han krävt mig på 1 € till så hade jag snällt betalat.

Nåväl efter ett tag var vi framme. en ganska stor marknad som är längs bakgatorna i ett bostadsområde. Där fanns kläder, kläder, kläder, skor, och lite mer kläder och förståss stånden med alla de de prylarna som du inte visste att du behövde. Inte så mycket frukt och grönt som jag räknat med, men några stånd som sålde ost, oliver och soltorkade tomater. Frukt o Grönt såldes från små bilar längs gatan strax innan marknaden. Kul hade vi och vi var tillbaka hemma igen strax efter lunch.

Ett kul inslag på marknaden var de ambulerande kaffe o läsk försäljaren och fikabröds vagnen. Självklart att de som jobbar på marknaden behöver kaffe och något i magen.

Skorna som såldes var imponerande. Klackar på säkert 15 cm och massvis med bling-bling. De häftigast fick jag inte fotografera, tyvärr. Barnkläderna var svåra att slita sig ifrån. Tur att jag inte har några barnbarn att handla till än.

 

 

 

IN ENGLISH

Those of you who HAVE followed us for a while know that we are childishly fond of local markets. That we not until now been off to the local market here in Licata’s strange. May be because it is a good distance from the marina and information about the local buses is extremely poor. Taxis does not exist here.

But today became a girls-day-out, it was four of us that had decided to go to the market today. We marched off to the bus station with the market as a goal. But we did not go far. One of the marine guys came in his golf cart and drove us almost all the way to the bus stop. Not right up to it then he had to drive around half the town to get back to the marina again, due to one-way roads. After a while the bus came, we payed € 1 per person and continued to chat in English with each other. An Italian lady listen with interest and asks after a while if we are Germans. "No," I replied. "We are two Swedes, one Finnish and one Argentine" the lady paused and looked a little impressed at us. We had to change buses, and she saw that my ticket was torn. She was a little upset, I didn’t understand why ‘cause her sicilian was not easy to understand, and she told the driver to give me a new ticket so that I would not have to pay again. The driver, that apparently was accustomed to outraged Italian ladies, quietly replied that he would call the other driver to explain about us. And he did! Harriet asked the new driver if he had got a phone call. That I would pay again was not up to date. But on the other hand, if he had asked for another 1 €, I had kindly paid.

Well, after a while we were there. A fairly large market are along the backstreets of a residential area. There were clothes, clothes, clothes, shoes, and some more clothes and of course stalls with all the gadgets you never knew you needed. Not so much fruit and vegetables as I had expected, but a few stalls selling cheese, olives and sundried tomatoes. Fruit o Green was sold from small cars along the street just before the market.

A fun feature of the market was the mobile coffee and soda vendor and bakery cart. Ofcourse that those working on the market have to have a coffee and something to eat.

The shoes sold were impressive. Heels on around 15 cm (7-8 inches)  and lots of bling-bling. The hottest I was not allowed  shoot, unfortunately. Children’s clothes were so nice and it was hard to not but anything. Luckily I do not have any grandchildren to shop for.

Read Full Post »

Under 5 veckor nu i höst har det en gång i veckan varit föredrag om Licatas historia av en historieproffessor från orten. tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara men när man anordnade en rundtur så hängde jag på. Vi blev bussade runt i Licata med omnejd och fick besöka ställen som en normal turist inte kommer till.

 

Licata har varit bebott sedan långt före kristus födelse. Man har grävt ut och hittat platser som visat sig vara ca 4000 år gamla. Jag blir lite känslosam när jag är på en sådan plats. Kan nästan se människorna som bodde här på den tiden framför mig. Tänker att här där jag står nu har en kvinna, kanske i min ålder, gått för 4000 år sedan för att hämta vatten eller gå och tvätta eller…..  Livet får verkligen en annan dimension.

Den mest intressanta platsen vi besökte var en gammal minoisk helig plats/kyrka/gravplats. En ganska liten kulle där man hittade äggformade urholkningar på utsidan. Det visade sig vara gravar. Minoerna begravde sina avlidna i fosterställning, där av formen på graven.

Så kom killen med nycklarna till gallergrinden och vi kom in i själva grottan/kyrkan/heliga rummet eller vad man skall kalla det.

DSC_0161

Pelarna är “nya” dvs något 1000-tal år yngre än själva grottan. Man kan fortfarande se en del av väggmålningarna.

DSC_0156

Vi trodde först att de lackat ytan för att skydda den, men hela målningen är täckt av detta lackaktiga skydd, men det är bara denna delen som man håller ren från damm o smuts. Ser ni gubben?

När man undersökte grottan så hittade man grafitti/klotter på en av pelarna och på en av väggarna. De är skrivna på tre olika språk och har antagligen kommit dit efter år 0.

DSC_0151 DSC_0153 DSC_0163

En av dem är skriven på grekiska, en på kartageniska (vad nu det är för språk?) och den tredje var nog latin, dvs vad Romarna talade. Ganska häftigt eller hur?

Vi klev på bussen igen och åkte vidare upp till fortet som ligger på berget ovanför Licata. Man kan inte köra buss hela vägen, utan de sista 50-100 metrarna rakt upp måste man gå. Jag hade varit där upp en gång redan och tyckte inte det var värt promenaden så jag tog en liten promenad på kyrkogården istället som ligger så vackert på bergssluttningen med en fantastisk utsikt ut över vattnet. Katolska gravplatser ser så helt annorlunda ut än våra. De begraver sina anhöriga i kistor ovan jord. Eller i mausoleum som kan vara ganska så stora och påkostade. Det blev inte så mycket fotograferat. de som var och besökte gravarna hade synpunkter på fotografering. Men när vi kom till ett mausoleum som de höll på att renovera kunde jag inte hålla mig. Kristallkrona i taket och underbara barockmålningar.

DSC_0137 DSC_0138

 

Nästa stopp var vid en strand där Licatas allra första hamn var anlagd en bit upp i en flod. “Il Proffessore” pekade men jag fattade nog inte riktigt vad han menade. Kunde inte så något i allafall.

Men i bukten utanför var det år 236 e.Kr ett stort slag mellan Romare och Kartagener. Ca 170 båtar var inblandade. De flesta sjönk.

En helt underbar förmiddag med massor av information, fabler och fakta!

Ett litet tips till er som funderar på att åka hit. Gå till biblioteker och låna böcker om Sicilien och dess historia. Ni kommer att få ut så ofantligt mycket mer. Det som står i reseguider är inte tillräckligt

 

IN ENGLISH

Once a week the 5 last weeks a history teacher has held seminars for us about Licata’s history. Unfortunately I have not been able to participate in all of them but I did participate in the excurtion that tooks around the whole of Licata and to some nearby northerly surroundings.

Licata has been inhabitated since very very long and has remains that could be dated to several hundred years BC. It is so fascinating when you come to sites where they have done excarvations and been able to find remains that are thousands year old. Many times my thoughts are that maybe someone like me has been standing right where I am doing her every day work. Life gets an other perspective…..

the most interesting place we visited was an old Minoan church or Holy place.

Just before the entrance they hade found a lot of egg-shaped holes in the cliff. “Il proffesore” told us that it was grave chambers. The dead person was placed in fetal position in the grave. That’s why it is shaped like an egg.

DSC_0164

We entered the old cave that has been used as a church or similar some 4000 years ago.

DSC_0161

There is still frescos from that time on the walls. We thought that they had put varnish on the surface, but no, it is original a very glossy and hard surface. The area around is just dirty.

DSC_0156

On one of the pillar they have found grafitti dated som thousand years back. Written in three different languages.

DSC_0151 DSC_0153 DSC_0163

We continued with the bus to Licatas fortress. The way up is too steep for the bus so the last 50 meters has to be by foot. It is very very steep and since I had been up there I took a look at the wonderful grave yard instead. the catholic grave yards are amazing. I couldn’t take a lot of pictures due to all the visitors. they didn’t like the camera.

Some of the graves are coffins direct on the ground and others are like small houses with an alter and crucifix and closed shelfs for the coffins. they were very nice decorated both inside and out side. I guess you can call them mausoleums. One of them was getting a face lift so I dared to take the camera out.

DSC_0137 DSC_0138

and what a view from up there

DSC_0136

 

We also went to the original Licata Harbour, used for some 3-4000 years ago. Il Proffesore pointed the place but I couldn’t see it. But he told us that out side there where a big battle between romans and cartgenians in 256 AC. with 170 ships involved.

DSC_0181

Read Full Post »

Den här månaden har varit fylld med upplevelser. En massa utflykter, fester med de övriga seglarna, en Möhippa, historielektioner och lektioner i italienska, besök av sönerna med flickvän och sist men inte minst en underbar jul.

Det vill säga en hel massa att vidarebefordra till er. Men för att inte inlägget skall bli allt för långt, kommer det i små portioner de närmsta dagarna.

Så låt oss börja från början.

Första gången vi hyrde en bil här i Licata hade vi den i en vecka. En intensiv vecka med utflykter både nära och lite längre bort.

Första trippen var upp i bergen som ligger som en fond bakom staden Licata. När vi var ca 300 möh möttes vi av ett underbart scenario som är nästan hopplöst att fånga på kort. En vidsträckt utsikt över lägre bergstoppar, slätter och dalar. Det mesta var uppodlat, sädesfält, fruktodlingar, vingårdar, olivlundar

DSC_0002

De flesta vinodlingarna var redan skördade, men vi hittade iallafall en med alla druvorna kvar.

DSC_0008

Hoppas att vinodlaren var nöjd med skörden. Vi tyckte iallafall att det var massor av druvor. Tyvärr var odlingen bakom ett staket, så vi kunde inte provsmaka druvorna.

Vi tog en annan väg tillbaka till Licata och körde på en relativt ny och fin väg. Ganska så väl underhållen. Så blev vi omdirigerade ner på en mindre och betydligt skraltigare väg som slingrade sig fram mellan åkrarna och hela tiden i närheten av den fina vägen. Så långt bort i fjärran ser jag plötsligt varför vägen var stängd. En hel sektion mellan två bropelare hade rasat! Efter ytterligare några km så kom vi fram till en ny avstängingsskylt. Men denna gång blev vi inte omdirigerade. Vi stod där och tittade dumt på varandra, vad gör vi nu? Så kommer det en bil uppifrån den lilla skogen på en otroligt brant väg. Aha det är där vi ska köra. Vägen var av hårt packad lera. Hade det regnat hade vi nog inte kommit upp utan snökedjor på bilen. Väl över den lilla kullen kom vi ut på vägen igen.

DSC_0013

Jag tittar bakåt och ser varför vägen var avstängd. Det fanns ingen väg…..

DSC_0012

I högra delen av fotot ser ni kanten på vägen.

Efter någon halvtimme var vi tryggt tillbaka i Licata.

 

IN ENGLISH

This month has been filled with nice happenings. A lot of seightseeing, parties with other sailors, a Hen Party, history lessons, family re-union and a marvellous Christmas.

To keep this blog post reasonable short, I will divide it into several posts, that will be posted one a day.

So lets start from the beginning

The first time we rented a car, we had it for a week, and drove around in the neighbourhood and to some places a bit further away.

The first trip was up into the mountains that is in the fond of the Licata City. We came some 300 m (900 feet) above sea level and found a beautiful nature scenario with mountains, fields, wine yards. valleys, we were astounded. I don’t think that we had any thoughts about how it would look up there but this was more than any expectations.

DSC_0002 

Most of the grapes were already harvested,

DSC_0008

Hope the wine yard is pleased with this years outcome. It looks like an lot of grapes. Unfortunately behind a fence so we couldn’t taste them.

Driving back to Licata we took an other way. A beautiful sort of highway road. After just a few km/miles we were re-directed down from the nice road into a smaller, less maintained road that became smaller and smaller. We could see the new road all the way, suddenly I saw why we were re-directed. A whole section had collapsed….. After a while even this smaller road was closed. We looked at each other and wonder were to go. We couldn’t see any other road. Well there were a small muddy thing leading up a very steep slope. Could it be that way? It was. So glad that it didn’t rain, in that case snow chains would had been required.

DSC_0013

this is the “backside” of the hill.

DSC_0012

and here is the reason for why the road was closed. It was gone. You can see the edge in the right part of the photo.

After a while we were back in Licata. Safe and Sound.

Read Full Post »

Vi blev inbjudna att följa med på en promenad runt Licata som hölls av två arkeologstudenter från Licata. Klart man hängde på, alltid kul att få någon som guidar och berättar lite mer än vad man läsa sig till.

Det blev väldigt många kyrkobesök, och då var vi ändå inte inne i alla som de berättade om eller som vi gick förbi. Jönköping som väl är Sveriges kyrkotätaste stad ligger långt efter. Här är det minst två kyrkor per kvarter.

Den första vi kom in i Capella de Christo Negro var så vacker. Kyrkorummet vi kom in i var som om det var gjort av Wedgewood porslin. Ni vet det där ljusblå och vita engelska porslinet.

We were invited to a seightseeing tour around the old Licata and to some of the most interesting churches here in Licata. The guides were two students from the Archeological school.

We visited many churches, and saw even more. All of them was not open for the public, but we were given very interesting stories.

The first church was Capella de Christo Negro. Well the church room we entered was so beautiful, decorated in light blue and white. Almost as the English Wedgewood porcelain.

DSC_0114

DSC_0115
Med var ju inte den delen av kyrkan vi skulle titta på. Guiderna tog oss raskt in i ett litet kapell där vi fullkomligt överfölls av utsmyckningar i guld och tunga målningar. Barock är mycket. But that wasn’t the part that we should visit. The guides took us to a smaller chapel. Entering was like stepping several hundred years back in time. Heavy baroque style that was so astonishing

DSC_0117

DSC_0120
Alla väggarna var av trä och original sedan 1500-talet då barocken var populär. Man bara satt och tittade och förundrades. Så fastnade blicken på altaret. En svart Jesusfigur?!?!?. Jo men kapellet hetter ju faktiskt Svarta Kristus Kapell. När turkarna kom och invaderad ön, brände de så mycket de kunde av de kristna symbolerna. De släpade ut det här korset med Jesus på och tände eld på hela härligheten. Allt brann utom Jesusstatyn. Den blev bara svart. Några präster var snabbt framme och tog hand om den och kallade det hela ett mirakel. De polerade upp statyn och när turkarna gav sig av igen återfick Jesus statyn sin plats i Altaret. The walls and the ceiling was wooden. The geometrical pattern in the ceiling was fascinating! And all the gold and paintings on the walls. After a while, I noticed the alter. With a black Jesus on the cross. We were told that when the Turks invaded Licata they burned all Christian symbols. This altar was dragged out from the church and put on fire. Everything except the statue caught fire. The statue just became black, the inhabitants and the priests of Licata took care of the statue, polished it and declared it as a miracle that it didn’t cought fire. And since then the black Jesus is a big attraction in the church.
Nästa stopp var marinmuseet som är inhyst i det gamla fängelset.

De hade inte så många artefakter men intressanta och “ny hittade”! 2013 så hittade man detta ankaret som dateras till ca 2000 fKr. Man kallar det för ett gravitationsankare. Man lär ha haft en lång stång, hävarm, med en stor och tung sten fastbunden i ena änden av stången och en lite mindre sten fastbunden i andra änden av stången, på så sätt kunde man både lägga och ta upp ankaret utan allt för stort arbete. Om jag nu fattade det hela rätt…..

Next stop was the old prison, that now a days is a Marin Archeological Museum. Not that many artefacts yet, but they are finding more and more in the waters just outsida Licata.
In 2013 they found the first anchor, they dated it to 2000 BC! meaning it is 4000 years since it was used an manufactured. It gives some perspective…..
DSC_0124
Nästa är lite nyare, från 1000-talet fKr. The next is a bit newer, just 3000 years old
DSC_0125
Vi promenerade vidare och tittade på några andra kyrkor och sedan var det dags att ta bussen upp till fortet. The walk continued among some other churches and then it was time for the bus up to the fortress.
IMG_4115
Japp högst upp på berget. Jag var väldigt glad att vi inte skulle gå upp. Men den sista stigningen fick vi ta till fots. Dit gick inte bussen. Vi hade klart väder och en fantastisk utsikt över både kyrkogård, marina, hav och slätten runt staden. Thats right, all the way up to the top. I was very pleased that we did not have to walk the whole way. It was enough with the last 2-300 meters up wards. But the view was worth the effort. We hade a magnificent view over the grave yard, marina, the sea and the area around Licata.
DSC_0132 DSC_0133
DSC_0141 DSC_0142
tillbaka ner till stan blev per fot

och vi stannade till vid de gamla kyrko-grottorna.

back downtown we walked and we made a stop at the old church caves.
DSC_0149
På planen framför grottorna var det en kyrka men den bombades sönder och samman under WW2 och när man rensade upp bland bråten hittade man dessa grottor. Ganska nyligen när man skulle börja undersöka dem lite närmare, hittade man en gammal gravkammare under golvet, men den var tom. På väggarna finns det fortfarande spår efter gamla målningar Just infront of those caves it used to be a church, but it was bombed away during WW2 and never re-built. It was an other church just above this place.
Pretty recently they found a catacomb under the floor. Empty. And when they started to restore the old walls, they found some paintings
DSC_0152 DSC_0153
Ett besök nere i de gamla skydds tunnlarna blev det också och för de som vågade, ett besök till den gamla underjordiska färskvatten källan. Jag avstod, man skulle igenom en trång passage och det avstod jag gärna från. The tour finished off with a visit in the old refuge tunnels and a visit to the old fresh water well. To see the well you hade to pass through a narrow passage so I rested my case.
DSC_0158 DSC_0160
Hela turen tog ca 4 timmar, och det var 4 mycket intressanta timmar. The sightseeing took 4 hours and it was well spent 4 hours. Very interesting.

Read Full Post »

Nej gott folk. Vi har inte glömt bort er, bara inte haft tid att sätt mig ner och skriva. Det är otroligt vad tiden flyger iväg när man har trevligt.

Sedan vi kom hit har vi tillbringat tre veckor i Sverige och efter att vi kom tillbaka har det varit en hel massa jobb med att fixa till båten inför vintern. Motorer och watermaker som skall konserveras, segel tas ner och inspekteras liksom riggen, städa (!) och tvätta och delta i de sociala aktiviteterna här i hamnen. Och eftersom vi har varit ute och flugit så har vi naturligtvis dragit på oss varsin förkylning som knockat oss i några dagar.

Licata är en underbar gammal Siciliansk stad med lång historia. Ön ingick t.ex i det gamla StorGrekland. Men mer om det i något senare inlägg.

Hamnen och marinan är mycket bra och trevlig. Vi är väl skyddade från både vind och vågor och något svall från dyning har vi inte känt av än. I förra veckan väcktes vi tidigt på morgonen av att det började blåsa. Jo det blåste rejält! Vi såg byar på uppemot 50 knop (25 m/s). Någon berättade att de mätt upp byar på över 60 knop (30 m/s). Så det var lite nervöst ett tag. Men Ladyn låg så lungt och stilla och vågorna blev bara några decimter höga i hamnen. En segelbåt som stod på land hade det inte lika bra. Den blåste omkull och bröt riggen i tre delar och stora skador på skrovet. Ingen var ombord som tur var.

Vi har bara några minuters promenad till en stor Supermarket och det känns verkligen lyxigt. Nu skall jag bara försöka få in i huvudet att jag inte behöver handla för 10-14 dagar i stöten.

Jonas åkte upp i masten härom dagen för att inspektera bl a våra wirestag (det är de som ser till att masten inte ramlar). Vilket var en himla tur, han upptäckte att på det ena undervantet hade en kardel i wiren gått av. Vilket innebär att vi måste byta ut staget.
Även vår inrullningsmekanik till förseglet strular, så Jonas skall plocka ner och isär och se om han det är något han kan fixa, men mest troligt är att vi måste skicka iväg till en mekanisk verkstad som får titta och fixa. Det är väldigt skönt att upptäcka sådant här när man har flera månader kvar innan vi skall börja segla igen.

Solen skiner, vinden har tagit ledigt och termometern visar på ca 25 grader. Blir nog en stund på däck med en bok i eftermiddag. Det är ju trots allt fredag!

 

IN ENGLISH

Since we arrived here, we have spent three weeks in Sweden and after coming back it has been hectic with winter preparations of the boat and of course, since we have been on aeroplanes we also caught a cold that knocked us down for a couple of days.

Licata is a beautiful old Sicilian city, with a lot of historical buildings that dates from the time and before when Sicily was a part of Greece! Yepp, so it is. But I will come back to that in an other post.

The harbour is lovely. Very well protected from both wind and surge. Last week we suddenly got very hard winds, +50 knots, someone said over 60. And no waves to talk about in the harbour. that is fantastic. Unfortunately there was one sailboat on the hard that was knocked down by the wind with big rigg and hull damages.

We have just a few minutes walk from a big Supermarket that is really luxury. Now I have to learn that I don’t need to shop for 10-14 days at a time. That is hard, since it has been a habit for many a years.

Jonas went up in the mast the other day, for inspection of the head mast stays/shrouds and found that port side forward lower shroud has one loose strand which means that it has to be changed. Also our head sail furler has started to generate an additional sound which means that we have to dismount the unit and try to find out what it is. Hopefully it something Jonas can fix, other vice we have to send it away. But we are glad that we found those problems out now, when we still have several months left before we start sailing again.

The sun is shining and we have a temp around 25C and no wind. Think I will take some time on deck with a book today, after all it is Friday!

Read Full Post »