Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gibraltar’

Har fått många frågor om favorit land, ö, strand, restaurang osv, . Nu har vi suttit och letat i våra minnesbankar och hittat minnesvärda ställen.
Vi börjar med det svåraste, restauranger:

 

Bénodet, Frankrike. En skaldjursrestaurang på västra sidan av floden Benodet. Jag och Philip gjorde ett gigantiskt misstag och beställde hamburgare Jonas drog vinstlotten när han beställde ett skaldjursfat. Hamburgarna som var goda kändes lite trista när vi tittade på Jonas tallrik. Tomrummet på Jonas tallrik var fyllt med ostron.

DSC_0155  DSC_0156

 

Tobago Cays och strandrestaurangen.
Tobago Cays är fem små öar och ett naturreservat i St Vincent and the Grenadines i Karibien. Man ligger ankrade bakom ett stort korallrev i fin korall sand och klart vatten. Flyttar man sig en liten bit längre västerut till ett litet sund mellan två av öarna kan man äta middag på stranden i solnedgången. Det är en mycket primitiv restaurang med bord och bänkar och porslin/tallrikar som är ett ihop plock. Tror inte att det finns två likadana tallrikar. Men det blir charmigt. Dukarna är vaxdukar i de mest fantastiskt smaklösa mönster man kan tänka sig. Men där passar de alldeles förträffligt. Dricka kan man antingen köpa på plats eller ta med sig själv.
Menyn? Hur enkel som helst grillad fisk eller grillad hummer och tillbehören är de samma oavsett ditt val. Ris med grönsaker, ost och grönsaksgratinerade potatisar.
Man sitter under kokspalmerna och mumsar i sig godsakerna allt emedan sol sjunker i horisonten och mörkret lägrar sig. Då tänds små lampor som de monterat i palmerna och man fortsätter att äta och dricka och njuta av den sammetslena natten.
I bakgrunden hör man hela tiden den härliga karibiska musiken.
När man så är mätt och nöjd blir man transporterad tillbaka till sin båt eller till Union Island av en av taxibåtarna.
Pris? ca 300 SEK per person. Oavsett om du väljer fisk eller hummer eller storlek på hummern.

DSC_0223DSC_0152    DSC_0222DSC_0156 IMG_2099DSC_0181DSC_0245IMG_2024

 

Sardinien, Cannigione, Restaurang Tavola Azur.
På Sardiniens ostkust, Costa Esmeralda i byn Cannigione hittade vi en liten anspråklös restaurang med långbord, pappersdukar, plasttallrikar och plastmuggar men med riktiga bestick. Vi gick förbi restaurangen några gånger och vi kunde inte för vårt liv förstå varför den var fullsatt och att folk köade för att få äta här.
Så tyckte våra franska vänner att det var dags att äta lite italienskt och tog oss med till Tavola Azur. De hade varit här förut och var förutseende med att boka bord.  De skötte även beställningen denna kväll. Oh Mamma Mia vilken middag! Det de sparade in på enkel dukning tog de igen på matlagningen. Vi fick in en STOR tallrik med musslor kokta i vin o vitlök och en ännu större tallrik med Pasta Vongole. Vinet var ett lokalt vin som passade aldeles utmärkt att dricka ur plastmuggar och till skaldjuren och pastan. Pris, kommer inte riktigt ihåg men det var absolut inte dyrt och mycket prisvärt.

IMG_5229

 

Gibraltar. Oj här finns många att välja mellan. Allt från  linnedukar till pubar. Helt beroende på humör.
Fish and Chips är en storsäljare och går att få överallt. Vill man vara riktigt turistisk slår man sig ner vid någon av Fish’n Chips restaurangerna på torget vid Main Streets början
På strandpromenaden i Ocean Village nära marinan finns Charlies Bar och Restaurang. Där skall man äta hamburgare, men undvik den indiska hamburgaren den enda på menyn som inte var något att ha. Jonas pratar fortfarande lyriskt om hamburgaren han åt och det är några månder sedan nu.
Strax bredvid finns Berth 52, en restaurang som bytt ägare och stil flera gånger mellan våra besök. När vi var här 2015 så fick vi en mycket artistisk och god måltid.

Kyckling till mig och

T-bone-steak till Jonas.

 

Kroatien, Brac. Uvala Luca

imageDär den röda ringen är, ligger Eko Nautica, Restaurant Pipo, längst in i viken Uvala Luca. Borden som sommartid står utomhus är omgärdade av rabatter fyllda med örtväxter och träd som ger svalka.
https://sailinglife.se/2012/05/08/sdra-kroatien/

Man kan även övernatta hos dem, läs mer på deras hemsida: http://www.pipo1.com/en/restaurant.html

 

Under en av broarna när man är på väg till Sibenik och naturreservatet KRK ligger en underbar restaurang precis vid strandkanten. Kommer man med båt så ingår bryggplats en natt i notan.

Snö på kreta Snö på kreta

De är specialiserade på fisk och skaldjur. Deras pilgrimsmusslor var helt underbara. Tyvärr hamnar priset i de övre prisklasserna så man bör ta med sig stora plånboken.

Snö på kreta

 

Grenada, St Georges och BB’s Crabback nere vid vattnet i Carenage
En del av huvudstaden, St Georges, ligger runt en stor bukt, eller rättare sagt två bukter, den ena kallas The Lagoon och där finns i dag två stycken marinor och den andra kallas the Inner Harbour. Marken runt the inner harbour kallas för the Carenage. Dvs ett ställe där man kunde wincha upp de stora segelfartygen och göra underhåll av skrovet som är under vattnet.

 

stgeorges

Idag är hela strandkanten stensatt och inget mer än namnet påminner om vad man gjorde här i svunna tider. Men på den norra sidan av bukten, precis vid inloppet ligger några restauranger på pålar ut i vattnet. Den ena heter BB’s Crabback och är väl värd ett besök. Man sitter på verandan som är ut över vattnet.

DSC_0062

Deras paradrätt, fylld krabba till förrätt

DSC_0063DSC_0064DSC_0065

Grillad barracuda, grillad tonfisk och en getcurry. Vi blev alla lika nöjda och tyckte att de andra valt fel rätt.

Väggarna är fyllda med bomärken, hälsningar från tidigare gäste, självklart att även vårt bomärke finns där.

DSC_0028

 

Detta vår några av våra favoriter, samlade under 6 år segling från Sverige till Medelhavet till Karibien och tillbaka. Vilka är dina favoriter?

 

IN ENGLISH

 

We have got many questions about favourite country, island, beach, restaurant, etc,. We have now taken us the time to sort memories out and here is some of our favourite restaurants in Europe and Caribbean.

Bénodet, France. A seafood restaurant on the west side of the river to Benodet. I and Philip made a huge mistake that ordered burgers, Jonas drew the winning ticket when he ordered a seafood platters. The burgers were good but we felt a little sad when we looked at Jonas plate. The void of Jonas plate was filled with oysters.

 

DSC_0155  DSC_0156

 

Tobago Cays and the Beach Restaurant.
Tobago Cays consists of five small islands and is a nature reserve in St. Vincent and the Grenadines in the Caribbean. You anchor behind a large coral reef in the fine coral sand and clear water. Just move a little bit further west to a small strait between two of the islands, you can have dinner on the beach at sunset. It is a very primitive restaurant with tables and benches. the tableware is a  miscellany but looks just right here. Do not think that there are two identical plates. But it is charming. The cloths are oilcloths in the most amazing tasteless pattern imaginable.

You can either buy the drinks on site, or take your own with you.
The menu? The fish of the day that is BBQ or BBQ lobster and the additionals are the same regardless of your choice. Rice with vegetables, cheese gratinated potatoes and veggies.
Your are sitting under the palm trees enjoying your meal and when it gets to dark the small light bulbs in the palms are lit up and you can continue to enjoy the velvet night and your company.
In the background, as always, the always present Caribbean music.

When you are satisfied and happy you will be transported back to your boat or to Union Island by one of the taxi boats.
Price? approx 30 € per person. Whether you choose fish or lobster or the size of the lobster.

DSC_0223DSC_0152    DSC_0222DSC_0156 IMG_2099DSC_0181DSC_0245IMG_2024

 

Sardinia, Cannigione, Restaurant Tavola Azur.
On the east coast of Sardinia, at Costa Smeralda in the village of Cannigione we found a small unassuming restaurant with long tables, paper tablecloths, plastic plates and plastic cups but with real silverware. We walked past the restaurant a few times and we could not understand why it was packed and people stood in line to eat there.
So when our French friends asked us to keep them company on a dinner out, we gladly acceted and they took us to Tavola Azur. They had been here before and was forsight to make a reservation for us. They also took care of the ordering this evening. Oh Mamma Mia what a dinner! What they saved into simple table setting, they took back on the cooking. We got a big plate of mussels cooked in wine o garlic and an even bigger plate of Pasta Vongole. The wine was a local wine that suited very perfect and tasted excellent to drink from plastic cups together with seafood and pasta. Price, can not really remember, but it was certainly not expensive and very affordable.

IMG_5229

 

 

Gibraltar. There are so many to choose from. Everything from tablecloths to pubs. Completely dependent on your mood.
Fish & Chips is a bestseller and is available everywhere. If you want to be really touristic go to on of Fish’n Chips restaurants on the square at Main Streets beginning
On the boardwalk in Ocean Village marina you are close to Charlies Bar and Restaurant. Order their hamburgers, but avoid the Indian burger that was only hot no taste just hot. Jonas still talk lyrically about the hamburger he ate, and that is some months ago now.
Just next door is Berth 52, a restaurant changed owners and style several times between our visits. When we were here in 2015 so we got a very artistic and tasty meal.

 

Chicken to me and

T-bone steak to Jonas.

 

Croatia, Brac. Uvala Luca

karta kroatien

Where the red ring is, there is Eko Nautica, Restaurant Pipo located, at the back of the Uvala Luca. The tables that in the summer is outdoor is surrounded by flowerbeds filled with herbal plants and trees that provide cooling.
https://sailinglife.se/2012/05/08/sdra-kroatien/

You can also spend the night with them, read more on their website: http://www.pipo1.com/en/restaurant.html

 

Under one of the bridges when you are on the way to Sibenik and the nature reserve KRK, there is a wonderful restaurant right on the water’s edge. Going by boat a berth for one night is included in the bill.

Snö på kreta Snö på kreta

Snö på kreta

They specialize in seafood. Their scallops were absolutely wonderful. Unfortunately, the price are in the upper price ranges, so you should bring big wallet.

 

 

Grenada, St. George’s and BB’s Crabback on the waterfront Carenage
Part of the capital, St. Georges, situated around a large bay, or rather two bays, one called The Lagoon, where there are currently two marinas and the other is called the Inner Harbour. The land around the inner harbour called the Carenage. That is a place where you could winch up the great sailing ships and make maintenance of the hull below the water.

stgeorges

Today, the entire shoreline is paved and nothing more than the name is reminiscent of what was going on here in the past. But on the north side of the bay, right at the entrance are few restaurants on stilts in the water. One is called BB’s Crabback and is well worth a visit. You are sitting on the porch that is out of the water.

DSC_0062

Their signature dish, stuffed crab appetizer

DSC_0063DSC_0064DSC_0065

Grille Barracuda, Grilled Tuna and a goat curry. We were all equally satisfied and thought that the other chosen the wrong right.

 

The walls are filled with the owner’s marks, greetings from former guests, of course, that even our signature is there.

DSC_0028

 

These were some of our favourites, gathered under 6 years sailing from Sweden to the Mediterranean to the Caribbean and back. What are your favourites?

Read Full Post »

Våra gäster har aldrig varit i Gibraltar så naturligtvis fick vi ta en seightseeing tur idag.

Här i Gibraltar är taxichauförerna utbildade guider och det är jättebra. Anekdoter och historia har de på sina fem fingrar.

Idag var det faktiskt mer uppehåll än regn och vi hade sådan tur att regnskurarna kom när vi satt i taxibussen.

Om våra tidigare besök kan ni läsa på bloggen. Enklast är om ni söker på Gibraltar. Blev så många länkar att lägga upp.

Nåväl, i ca 1,5 timme var vi ute och tittade oss omkring. Chaffisen bjöd på en tur till Europa Point. Dvs Europeiska fastlandets absolut sydligaste punkt. Bara 19 nautiska mil till Marocco och Nordafrika.

IMG_5687

Vänder man sig om så ser man Gibraltars högsta topp, 447 möh

IMG_5690

Moskén som ni ser här, är byggd av en privatperson, arab. Han ville ha en moské i Europa med fri sikt till ett islamiskt land. Markbiten han köpte för att uppföra sin moské på kostade honom 5 miljoner USD!!

Här ute finns även Gibraltars Universitet. Har kurser i Truism and Hospitality och Banking and Finances.

Vi åkte vidare till St Michaels Cave, en stalaktitgrotta modell större och sedan upp till Gibraltarklippans berömda apor. De är ganska så sällskapliga av sig, och hoppar gärna upp på oss besökare och letar loppor i håret, eller bara klänger. Eller använder oss som avstamp till något annat. Det senare råkade jag ut för. Stod och filmade ett gäng apbäbisar som for runt som torra skinn. Helt plötsligt låg min iPhone på marken och en apa skuttade iväg. Naturligtvis så sprack glaset, men bara i ena hörnan. typiskt.

IMG_5700IMG_5701IMG_5702

Även the Siege Tunnels ingick i turen. Dvs tunnlar som grävts och borrats igenom den höga klippan för att kunna försvara den mot angripare.

De har en hel massa dockor i tidstypiska uniformer utplacerade lite varstans. Faktiskt fler än senast vi var här.
IMG_5705IMG_5706

 

Det myckna regnandet visade sig i tunnlarna. Det droppade friskt från taket. vilket då betyder att klippan inte är solid. Trots att det känns om granit eller nåt sånt.

Tillbaka till stora torget vid Main Street och det var dags för lunch. Naturligtvis Fish en Chips och en öl. Efter lunchen blev det fönstershopping längs Main Street.

IMG_5711  IMG_5713

Dagen avslutades på en pub med öl till pojkarna. Cider och Irish Coffe till flickorna.

Å så skönt att vara tillbaka på båten efter heldags upplevelser.

 

IN ENGLISH

Our guests have never been in Gibraltar, so of course we had to take a seightseeing tour today.

Here in Gibraltar the best guides are also Taxi drivers. they are well trained and there knowledge is great. Anecdotes and history, they have at all at their finger tips.

Today it was actually more sun than rain and we were so lucky that the rain showers came as we sat in the taxi bus.

Well, in about 1.5 hours we were out and looked arthe tour took about 1.5 hours. The driver offered a trip to Europa Point. Ie the European Mainland’s absolutely southernmost point. Only 19 nautical mil to Morocco and North Africa.

IMG_5687

If you turn if you see Gibraltar’s highest peak, 447 meters above sea level

IMG_5690

The mosque which you see here, is built by a private person, an Arab. He wanted a mosque in Europe, with a clear view to an Islamic country. The piece of land he bought for the construction of the mosque at cost him $ 5 million !!

Here there is also the Gibraltar University. Have courses in Truism and Hospitality and Banking and Finance.

We went on to St. Michael’s Cave, a Stalactite cave of a larger model. Next stop was up to the cliff and Gibraltar’s famous monkeys. They are quite gregarious off, and jumping happily on visitors and looks for fleas in your hair, or just cling. Or use us as a stepping stone to something else. The latter happened to me. Stood and filmed a bunch monkey youngster who went around like dry skins. Suddenly my iPhone layed on the ground and a monkey jumped off. Ofcours my phone got a cracked glass, but only in one corner. typical. I can still use it.

IMG_5700IMG_5701IMG_5702

Even the Siege Tunnels was included in the tour. Ie tunnels dug and drilled through the high cliff to defend it against attackers.

They have a whole bunch of dummies in time typical uniforms deployed all around. Indeed, more than the last time we were here.

IMG_5705IMG_5706

The heavy rain showed the tunnels. It dripped freely from the ceiling. which then means that the rock is not solid. Although it feels like granite or something like that.

Back to the big square at Main Street and it was time for lunch. Of course, a Fish Chips and a beer. After lunch, it was window shopping along Main Street.

The day ended at a pub with beer to the boys. Cider and Irish Coffee to the girls.

After a full day of adventures it was so nice to come back to the boat.

Read Full Post »

Vi kom fram till Gibraltar omkring kl 20. Ropar upp marinan på VHFn, kanal 71 de svarar och dirigerar om oss till kanal 69. Vi hör marinakillen perfekt, men han hör bara spansk musik. Så han ber oss lite irriterat att sänka musiken för han hör oss inte. Jag och Jonas tittar på varandra och undrar vaddå för musik. Vi hörde ingenting. Vi tog den handhållna VHFn istället och kunde prata med Marinan. Vi blev dirigerade till vår plats och lade till. Fendrar och förtöjningslinor hade jag förberett sedan tidigare. Vi bara gled sakta in i luckan mellan två båtar. Jag gav linorna till killen på kajen och Jonas tog hand om linan till fören. Marinakillen såg lite snopen ut att han inte behövde dirigera och att allt bara funkade.

Efter en natt med obruten sömn och frukost i sittbrunnen beslöt vi oss för att det lite lungt. Bara gå bort till Indiern och köpa kryddor och till Shepards skeppshandel och kika. Så blev det oxå.

Den lilla indiska affären som ligger väldigt nära hamnen är helt underbar. Deras kryddhyllor är rena guldgruvan. Än så länge har jag aldrig gått missnöjd därifrån. Dagens skörd blev:

 • 400 gr stark Curry
 • 400 gr mild Curry
 • 300 gr svartpeppar
 • 300 gr Paprika pulver
 • ca 30 muskotnötter i en påse
 • 100 gr vitpeppar

för ca 250 kr. Nu klarar vi oss ett tag.

 

IMG_5652

 

 

IN ENGLISH

We arrived at Gibraltar at around 2000. Called the marina on VHFn, channel 71 they answered and direceds us to channel 69. We can hear the marine guy perfect, but he only hear Spanish music. So he asks us a bit annoyed to lower the music. Jonas and I look at each other and wondering what he was talking about. We heard nothing. We took the handheld VHFn instead and was able to communicate with the marina. We were directed to our place and moored. Fenders and mooring lines was prepared earlier. We just glided slowly into the gap between two boats. I gave the guy on the dock the ropes and Jonas took care of the rope to the bow. The marina guy looked a bit crestfallen out that he did not needed to directing and everything just worked very smoothly.

After a night of unbroken sleep and breakfast in the cockpit, we decided to have a slow day. Just go over to the Indian store and buy spices and to Shepard’s chandlery and peek around.

The small Indian store that is situated very close to the harbor is quite lovely. Their Spice Racks is a goldmine. So far, I have never been disappointed there. Today’s finding was:

 • 400 gr strong Curry
 • 400 g mild curry
 • 300 gr black pepper
 • 200 gr Paprika powder
 • 100 gr nutmeg nuts in a bag
 • 100 gr white pepper

for about 20 GBP.

I don’t have to shop spicies in a while, I think.

Read Full Post »

Sedan vi började resa tillsammans för drygt 30 år sedan så har vi alltid ätit minst en Club Sandwich eller BLT där vi varit. Vi har fått alldeles fantiska skapelser och alldeles förfärliga. Vissa har varit goda även om presentationen varit tråkigt. Å vad jag just nu ångrar att vi inte har dokumenterat alla dessa mackor under årens lopp. Men det är väl inte för sent att börja nu.

Vi börjar i februari i år, när vi var i Lissabon. Av en slump så hittade vi Lissabons populäraste restaurang område. En gammal stationsbyggnad som de fyllt med allehanda restauranger och sedan masor av bord i mitten där man kan samlas och äta det man inköpt man kan alltså handla från olika ställen och ändå äta ihop. En stor Food Court.

IMG_5069

Det var massvis med folk där och köer över allt. Så vi kände att vi ställer oss i en kö och ser vad det blir. Det var ett kycklingrestaurang som serverada sk Guia-kycklingar. Guia är en ort på Algarvekusten där de föder upp kycklingar. De är ganska så små. Fel de är väldigt små. Tror att en slaktad urtagen Guia Kyckling väger 7-800 gram. En vanlig Kronkyckling väger väl runt 1200 gr. De hade ClubSandwich på menyn så det fick det bli.

 

IMG_5074 IMG_5073

IMG_5067

Den var lika god som den såg ut, men så erbarmligt liten. Tror att den var i storlek av en 40 gr hamburgare och ingen pommes. Man ska inte behöva köpa en pizza slice också för att bli mätt.

Betyg 3 av 5

Read Full Post »

Vi kan ju inte stanna i Gibraltar hur länge som helst. Så nu är det dags att kasta loss och bege oss in i Medelhavet. Vårt första mål är Fuengirola. Ett litet samhälle ca 40 nm från Gibraltar. En lagom distans att starta med.

Som ni vet är både jag och Jonas stora James Bond fans, och självklart så fick man plocka fram filmen Living Daylight för att förstå var den var inspelad. Det är den filmen som startar med att 007 och några av hans 00-polare släpps ner från ett flygplan för att träna SAS-soldaterna på Gibraltar klippan. Så när vi kom runt till andra sidan så trillade alla 10-öringarna på plats.

DSC_0132

Filmen är inspelad på klipptoppen längst till höger i bild, och slänten med korrugerad plåt som 007 glider ner för är det grön-aktiga mitt i bilden.

DSC_0131

Ser ni en liten vit byggnad högt upp i mitten av bilden? Det är utsikts stället som man åker till med kabinbanan!

 

Vinden har blåst bort, dvs vi har ingen så det blir motorgång. Vattnet är relativt lugnt med bara en svag dyning så turen blir mycket behaglig.

La Fuengirola blev bara ett snabbstopp för oss. Dels var de dyra och dels så lockade det inte. Kändes som en turistfälla med barer, restauranger och hotell längs hela hamnkajen.

DSC_0140

Så morgonen efter fortsatt vi till en ankarvik. La Herradura, som även visade sig vara en liten by som låg och slumrade vid foten på bergen. På väg dit passerade vi Nerja och så här ser Nerja ut från havet.

DSC_0147

Ja jag vet, jag ska skaffa teleobjektiv……

Kusten vi seglar längs med är kallas Costa del Sol (eller Costa del Golf….. ) och är otroligt tätt bebyggd. Det var hus och hotell i princip hela vägen. Väldigt trist att titta på.

Segling blev det inte så mycket av, ingen vind. Så det verkar stämma det som seglare säger om Medelhavet: Antingen blåser det jättemycket eller inget alls. Strax innan vi var framme så ser vi plötsligt en fisk som hoppar i vattnet. På samma ställe 3-4 gånger. Hmmm jagar den eller jagas den? I sista hoppet tyckte Jonas att det såg ut som en Svärdfisk.

När vi är på väg till ankarplatsen hoppar en liten silvrig fisk upp ur vattnet precis framför fören och fortsätter 2-3 dm ovanför vattenytan i ca 50 meter. En Flygfisk!! Trodde inte att de fanns här i Medelhavet.

Laherradura

Viken är ganska stor och vi lägger oss så långt österut som möjligt i viken. Väderrapporterna pratar bara om ostliga och nordostliga vindar så då ligger vi bra. Men någon hade glömt att berätta detta för vädret. Vi hade syd och sydväst men som tur var var det svaga vindar. Dyningen gjorde dock att det gungade ganska ordentligt. Hade det börjat blåsa väldigt mycket mer så hade vi en marina i nästa bukt österut.

När vi bunkrade diesel i Gibraltar så överfylldes några av dunkarna och läckte i stuvutrymmet. Inte så kul då vi även har livflotten där. Så upp med livflotte och dunkar och ner med mig för sanering.

DSC_0183DSC_0184
En lång griptång är bra till mycket, bl a i djupa och trånga utrymmen!

Något bad blev det tyvärr inte. Som vi hade räknat med då vattentempen ligger runt 19 grader. Vi upptäckte att det var någon typ av dagvattenledning som hade sitt utlopp i viken och med vind och vågor i riktning in mot bukten så kändes ett bad inte så angeläget.

Men det var iallafall underbart att vara helt ensamma efter lång tid i hamn.

Read Full Post »

Klockan ringde tidigt idag, igen. Vi har ca 80 nm att segla till Gibraltar och det är svag vind och dessutom behöver vi återigen anpassa avgången så att vi kommer rätt med tidvattenströmmarna vid Tarifa.

Kl 0700 kastade vi loss från ett mulet Rota. Vi hade ca 5 m/s från väst, just precis, rakt i nosen eller nästan, vi hade en brant bidevind. Vi hissade alla segel för vi kunde med motorns hjälp dra lite nytta av vinden iallafall. Dessutom så bromsar seglen rullningarna från dyningarna. Solen lös med sin frånvaro större delen av resan.

Vi väljer oftast att gå en bra bit utanför kusten för att undvika alla fiskeredskap som är lite jobbiga då de syns så dåligt. Så när vi kommit ut så långt att vi bara hade vatten runt om upptäcker vi 2 ankrade lastfartyg! Känns lite underligt att de ligger så här mitt ute i ingenstans. Vi tittar på vår djupmätare och konstaterar att lastfartygen måste ha väldigt långa kättingar, vi hade runt 100 m djupt. Fast när vi zoomade in dem på skärmen så hade de ankrat på en uppgrundning.

DSC_0039DSC_0040

 

Efter ytterligare någon timme mötte vi två militärfartyg. Det första såg väldigt stort ut och Jonas påstod att det var ett hangarfartyg. Jag tittade och tittade både med och utan kikare. Men kunde inte få ihop det till ett hangarfartyg. Jag hade bara sett amerikanska hangarfartyg och de skiljer sig väldigt åt från engelska eller franska.

DSC_0046

Följebåt hade dom oxå DSC_0048

 

 

 

 

 

 

 

Det som är fascinerande i Gibraltarsundet är att man har två kontinenter så nära varandra. Man kan alltså se både Europa och Afrika bara genom att vrida lite på huvudet. Nu har jag ju inte vidvinkel på kameran, så det får bli två kort.

DSC_0050

DSC_0051 Afrika och                                       Europa

Seglingen till Gibraltar blev tillslut en segling. Strax efter att vi passerat Cap Trafalgar kunde vi stänga av motorn och segla. När vi hade girat vid Tarifa fick vi både vind och tidvattenström med oss. Fart genom vattnet låg på ca 8 knop och fart över grund på ca 8. När vi kom in i Gibraltarbukten tycker vi oss se en bekant segelbåt. Mycket riktigt. Det är Midushi, våra holländska vänner René och Anneke, som vi har seglat ikapp. Det är kul när man kommer ikapp kompisar ute på vattnet det resulterar oftast i att man får kort av sin båt till havs vilket är lite svårt att få annars.

Dagens farttoppnotering var strax utanför Tarifa med 14 knop över grund. Annars låg vi på 9-10 knop över grund dvs 2-3 knop mer än genom vattnet.

Vi träffade även Roam med Dan och Margret från Skanör! De har varit ute i ca 1 år och varit i bl a Grekland och Turkiet och är nu på väg hem igen. Så med både holländska och svenska vänner på plats fick det bli en middag på stan!

Väl inne i Marina Bay, eller Oceans Village som det heter numera, får vi inte ligga långsides vid piren utan blir hänvisade till en av bi-pirarna. Vi skall för första gången förtöja på Medelhavsvis. Dvs man ligger med aktern mot piren, förtöjd med två tampar (eller fler) och fören förtöjs med en tamp som ligger fast förankrad på botten. Men får tag i den tampen med hjälp av en tunnare lina som går från piren och ut. Det gäller att ha kraftiga handskar för linorna är slemmiga, leriga och bebodda av snäckor. Tampen som vi fick upp i andra ändan var GROV, säkert 5 cm i diameter och av treslagen hampa. Dvs man böjer inte den hur som helst.
Efter sju sorger och åtta bedrövelser och ett antal vändor mellan för och akter fick vi ordning på prylarna och båten låg stadigt. Men vi var tvungna att använda ankarspelet för att kunna hantera den tjocka tampen.

DSC_0076

Bryggan vi ligger vid har start- och landningsbanan som närmsta granne. Tur att det bara går 3-4 flighter på morgonen och lika många på kvällen. Hela dagen hade blivit jobbig.

DSC_0077

DSC_0081

De flesta båtar som ligger vid denna bryggan är bofasta, och när inte båten räcker till för alla prylar man samlar på sig så använder man bryggan. Det var lite joxigt att komma fram emellanåt.

DSC_0110

En av grannbåtarna hade en intressant landgång. Han använde den många gånger per dag, då han håller på och renoverar båten och bryggan är en del av arbetsutrymmet.

DSC_0082  Jag hade INTE gått på den!

 

En dag tog vi en promenad till andra änden av stan för att ta Kabinbanan upp på klippan och titta på utsikten och aporna. Det är liksom ett måste om man är här. Det finns tre sätt att ta sig upp på klippan:

* Gå – funkar inte med Jonas fot
* Åka taxi – slingrande superbranta vägar med stup på ena sidan……
* Ta kabinbanan – Inget kul det heller men nog det minst läskiga.

Kabinbanan blev det. 6 minuter skulle transporten ta och hade inte mina knän darrat så infernaliskt så hade man kanske kunnat njuta av turen. Jag visste inte att även jag hade problem med höjder. Men nu vet jag….. Upp kom vi och även upp till översta utkiksplatån. Det är HÖGT! Men med en vidunderlig utsikt.

Vi i Gibraltar

Om ni tittar nog i den lilla ringen (klicka på bilden) så ser ni en gul prick. Det är vår jolle!

DSC_0089

DSC_0092

Gibraltar stad med Spanien i bakgrunden Mellan Jonas och huset kan man skymta Marocco.

Apor såg vi naturligtvis.

DSC_0095DSC_0106

Vi passade även på att bunkra mat och dryck här. Det är något billigare än på andra håll.
Med tanke på att vi transporterade oss och alla varor per cykel så tycker iallafall vi att det var en ansenlig mängd vi lyckades få hem till båten på en runda!

DSC_0109

Nu ska vi klara oss i 14 dagar iallafall!

Read Full Post »