Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#åska’

Preveza, en bland svenska greklands seglare en välkänd ort, men av någon anledning har det aldrig blivit av att vi seglade hit. Kanske för att det har varit så många svenskar här. Men i år skulle vi ju upptäcka nya platser.

Preveza ligger på fastlandet på vägen mellan Leros och Korfu och inne i ett litet innanhav. Vattent utanför är relativt grunt och man får segla i en muddrad kanal väl utmärkt med bojar. Men bojarna har nog stått där ett bra tag och skulle nog må bra av lite omsorg och kärlek.

IMG_9907 

Den här har fortfarande lite röd färg kvar,
IMG_9905
men den gröna får man gissa färgen på.

När vi kom hit var det för att komma undan ett åskoväder som skulle dra över viken vi låg i. Vi kom undan åskan men den gick ganska nära där vi låg ändå.

Åska Preveza
Den röda pricken är var vi var, så en blixt landade väldigt nära. Men det var ändå ingenting mot om vi stannat kvar på gamla stället. Där syns inte kartan för alla nedslag.

Preveza var en glad överraskning. En trevlig strandpromenad med många båtar, både charter och privata. Små och stora.

IMG_9898
Vi var helt klart minst med våra jollar, här är det Joyager folket som gracisöst tar sig iland.

Nere vid strandpromenaden vindlar de smala gränderna som är fyllda av restauranger och barer. Undrar om det finns gäster till alla stolarna …

Men grekerna är duktiga på att dekorera och använda glada färger.

IMG_0062 IMG_9883 IMG_9885

IMG_9887
Det här fiket var lite kul. De har tagit en gammal tågvagn och byggt upp inne i lokalen. Naturligtvis heter det Creperie Tram Café. När vi hittade det hade vi precis ätit lunch och var inte så sugna på en fika. Tänkte att det tar vi en annan gång. Gick förbi flera gånger men då var det stängt. Så himla typiskt.

I Grekland äter man gärna Meze till middag. Dvs en mängd olika smårätter, lite som tapas fast större portioner. Trots att vi varit här i en dryg vecka har det inte blivit av förrän nu. Å så gott det var.

IMG_0064

Hann inte riktigt med att fotografera innan för vi var så hungriga. Men de friterade småfiskarna smakade väldigt gott. Lite Tzatziki och gott bröd till.

IMG_0063

Saganaki, friterad ost, en aubergin-pannbiff och tzatziki och naturligtvis husets vita i en bleckkanna och vanliga mjölkglas att dricka vinet ur. Det är nog bara här som vinet smakar så gott i denna typen av glas.

Sista dagen i Preveza innan vi lämnade för Italien fick det ju bli en Gyros Pita med en kall öl. Det är också väldigt mycket Grekland.

IMG_0067

Men nu är vi färdiga med Grekland för denna gången och vi styr kosan västerut igen.

Södra Italien blir nästa stopp.

 

IN ENGLISH

Preveza, is a well-known place amongst sailors, but for some reason we haven’t sailed here before, even if we have had many opportunities in the past. Maybe because there have been so many Swedes here. But this year we should discover new places, so we made a visit.

Preveza is located on the mainland on the road between Leros and Corfu and inside a small inland sea. The waters outside is relatively shallow and you have to sail in a dregde canal, well marked with buoys. But the buoys have seen there best days and are in greate need of some love and care.

IMG_9907 

This one still has some red coulor left,
IMG_9905 
but on this green one can only guess the coulor.

When we came here it was to get away a thunderstorm that would go over the bay we were anchored in. We got away from the heaviset thunder but it came quite close to us anyhow..

 

Åska PrevezaThe red dot is where we were, so a flash landed very close. But there was nothing against it if we stayed in the old place. I have a screen shoot of the hits. But the whole map is yellow/orange and you can’t see the map under all the hits.

Preveza was a nice surprise. A nice boardwalk with many boats, both charter and private. Small and large.

IMG_9898
We were obviously the smallest with our dinghies. To klimb out of a dingghy is not easy to do with grace. Here it is the crew from Joyager trying to.

Down at the seafront, the narrow alleys fill up with restaurants and bars. Wondering if there are guests for all the chairs …

But the Greeks are good at making coulorful decorations.

 

IMG_0062 IMG_9883 IMG_9885

IMG_9887

This one was a bit cool. They have taken an old train car and built it up inside the room. Of course, it’s called Creperie Tram Café. When we found it, we had just eaten lunch and did not feel for a coffee. Thought we’ll take it another time. Went past it several times but then it was closed.

In Greece, you can eat Meze for dinner. That’s a variety of small dishes, a bit like tapas just a bit larger portions. Even though we have been here for a week, it has not been done until now. It was just as good as we remembered it.

IMG_0064

When the food arrived it looked so deliciuos that we didn’t have any time to take a photo. But the fried small fishes tasted very good. Some Tzatziki and a niece homemade bread made it complete..

IMG_0063

Saganaki, fried cheese, an eggplant pancake and tzatziki and of course, the white wine of the house in a tin pithcer and ordinary milk glass to drink the wine from. It is probably only here that the wine tastes so good in this type of glass.

Last day in Preveza before we left for Italy, we hade a Gyros Pita with a cold beer for lunch. It is also very much Greece.

IMG_0067

But now we are finished with Greece for this time and we head west west again.

Southern Italy will be the next stop.

Read Full Post »

I år har vädret verkligen varit underligt. Värmebölja på Iberiska halvön med temperaturer över 30 C redan i april/maj. Nu i sommar värmeböljan Lucifer som sträckte sig över i princip hela Medelhavet och varade i nästan en månad. Vissa orter i inlandet i Italien, Spanien och Kroatien fick runt 45 C. 

Vindstilla hela månaden, förutom Egeiska havet som fick ordentligt med vind, 20-30 m/s. Mallorca fick några oväntade styva kulingar där vinden snurrade 180 grader vilket fick till följd att många båtar draggade. En tysk båt drev iväg med 45 m kätting hängade. All besättning var i land. Vet inte om de hittat båten än (hittar inte Facebook inlägget).

Vi seglade över från Trapani på Sicilien till Pula på Sardinien. Kollar vädret noga som vi alltid gör. Prognosen sa 10-15 knop från nord till väst och vår kurs var nordväst. Våghöjd ca 1-2 m. Det skulle nog bli en skön segling. Men inte någonting stämde. Jo de första 2-3 timmarna sedan ökade vinden till 25-35 knop och vågorna blev kanske inte dubbelt så höga men bra mycket mer än vi förväntat oss. Vindriktningen då? Rakt i nosen så vi fick kryssa större delen av resan. Vid 01 på natten väckte Jonas mig och sa att vi hade ett åskoväder som närmade sig från syd. Inget regn ingen extra vind men det blixtrade nästan oavbrutet och det var ljust som på dagen. Vi slog genast för att försöka segla ifrån eländet. Elektroniken åkte in i ugnen, grabbag (vattentät väska) packades med pass, plånböcker och glasögon. Flytvästar på. Vi förberedde oss så mycket vi kunde. Efter några timmar märker vi att vi ökar avståndet till ovädret och att det drar sig österut. Vilken lättnad.

Kl 05 nästa morgon kunde vi lägga ankare. Ca 12 tim senare än beräknat. 

Nu tittar vi på vädret för att segla över till Balearerna. Men det ser lite besvärligt ut. Vädret de närmsta 7 dagarna är väldigt ostadigt.

Idag är det mulet och regnskurar och ca 10 knops vind från öst och då det är en synnerligen dålig riktning när man ligger i Pula bukten, så nu har vi lättat ankare och går västerut på Sardinien för att få i första hand våglä.
Det känns lite snopet att igen ha varit i Pula utan att komma iland. Men seglingen hit tog på krafterna och vi har lagt tid på att avsalta båten, fixa travaren på mesanen och laga lite segel. Men nästa gång då jädrar SKA jag iland för att titta på den arkeoligiska utgrävningen av den romerska staden Nora.

IN ENGLISH

This year the weather has really been strange. A heat wave on the Iberian peninsula with temperatures over 30C already in April / May. Now this summer, the heat wave Lucifer, which stretched over almost the whole of the Mediterranean, lasted almost a month. Some places in the hinterland of Italy, Spain and Croatia got around 45 ° C.

Calm weather the whole month, except for the Aegean Sea that got winds, 20-30 m / s. Mallorca got some unexpected gales where the wind turned 180 degrees, causing many boats to drag. A German boat drove off with 45m chain hanging. All crew were on land. Do not know if they found the boat yet (do not find the Facebook post).

We sailed from Trapani on Sicily to Pula on Sardinia. Checked the weather carefully as we always do. The forecast said 10-15 knots from north to west and our course was northwest. Wave height about 1-2 m. It would probably be a nice sailing. But nothing was right except for the first 2-3 hours, then the wind increased to 25-35 knots and the waves were not twice as high but well much more than we expected. Wind direction then? Straight in the nose so we had to tack most of the trip. At 01 o’clock Jonas woke me up and said we had a thunder storm approaching from the south. No rain no extra wind but it flashed almost uninterrupted and it was bright as of the day. We immediately tacked to try to sail from the misery. The electronics went into the oven, grabbag (waterproof bag) packed with passports, purses and glasses. Life jackets went on. We prepared as much as we could. After a few hours, we notice that we are increasing the distance to the storm that takes a more easterly course. What a relief.

At 05:00 the next morning we could drop anchor. About 12 hours later than expected.

Now we look at the weather to sail over to the Balearic Islands. But it looks a little awkward. The weather for the next 7 days is very unstable.

Today there are clouds and rains and about 10 knots of wind from the east and then it is a particularly bad direction when you are in the Pula bay, so we have pulled anchor up and are going west on Sardinia to get some lee from the waves.

It feels a bit of a irritating to have been to Pula again without getting ashore. But the sail here was exhausting and we have spent time to desalinate the boat, fix the trawls on the mesan and make some sail repaires. But next time I will go to land to see the archaeological excavation of the Roman city of Nora.

Read Full Post »

Usch och fy vilka elaka moln. Nyss hörde vi åskan dundra. Detta gillar vi INTE,

Yikee for that type of clouds. Heard some thunder some minutes ago. We DO NOT like this …

Read Full Post »

Om åska tycker vi inte! Inte heller blixtnedslag i båten. För att skydda båten vid en direktträff så har vi kopparkablar som vi fäster med kardborrband på stagen och sedan släpps kabeln i vattnet. En kabel för varje stag. Kardorrebandet är för att få så stor anläggningsyta som möjligt.

Har vi då tur, för det måste man nog ha när det gäller åska, så hoppar blixten från oss och ner i vattnet och båten klarar sig. Att vi får dra om varenda elledning på båten och byta all elektronik är en annan sak. Det kan bli resultatet utan en direktträff också.

Men nu senast när vi använde våra kablar såg vi att de var i ett erbarmligt skick. Hälften försvann i havet och de kvarvarande klarar inte en användning till. Kopparen tycker helt enkelt inte om saltvatten

Så raskt utökades vinterns att-göra-lista med en ny punkt: Nya åskledare. Eller egentligen Blixtledare.

   
 

We have a saying onboard; ”we don’t do storms and we don’t do ice or thunderstorms.”

Well snow and ice and winter are easy to stay away from. Even Storms can be avoided but thunderstorms just appear out of nothing. Sometimes they warn about them but very often it is just in your neighbourghhood.

You all know that the lightning goes for the highest thing and being alone out on the sea with a 70 foot/22 m high mast is like asking for getting hit. And with all disaster that follows. No, we don’t do thunderstorms.

But if you are out there, no where to take shelter then you have to protect your self and one thing is to fool the lightning to go into the sea. That will say if we get a direct hit. We do that by connecting every stay to the water with a copper cable. It is attached to the stay with velcro to get as big as possible connection area and then the cable goes over the side into the water.

We haven’t used them that many times, thank God, but now they have given in. The copper didn’t like the sea water. So the last time we used them, a couple of weeks ago, we lost more than half of them and the rest is in a terrible condition. So one of the winter projects are to make new ones. 

But our cables doesn’t protect us from the electrostatic field from the lightning. That requires a Faraday Cage.

Read Full Post »

Seglingen från San Elm var inte så lång, ca 25 nm och för en gång skull kunde vi segla! I hela 45 minuter sedan dog vinden ut och vi fick starta motorn. Dagen började med strålande sol och bara några vita sommarmoln. Efter ca 2 timmar ser vi hur de vita fina molnen blir svartare och svartare. Det blixtrar över land. En fördel med att vara ute på vattnet och ha bra sikt är att man oftast kan se hur regnet förflyttar sig och kan ändra sin kurs för att gå runt det hela. Vi lyckades nästan. Det var ganska häftigt att kunna följa ovädret på radarn och därmed veta att vi hade kontrakurs och att vi verkligen var i utkanten. Vi fick lite regn och slapp åskan.
När vi kom in i Puerto Sóller hade vi ett lätt duggregn. Vi hade bestämt att ligga några nätter i hamn. Vilket bemötande vi fick! Denna och Almerimar är de trevligaste hamnarna vi varit i hittills. Marinero som möter oss i en jolle och visar oss vart vi ska. När vi backar in mot bryggan står han beredd att ta emot våra tampar. Flickan på hamnkontoret var precis lika trevlig och tillmötesgående. Så Marina Tramuntana de  Puerto Sóller kan jag varmt rekommendera. Även om de var lite dyra. I Piloten står det fel web-adress den rätta är www.marinatramontana-portdesoller.es/ annars så ropar man upp dem på kanal 9 på VHFen.

Det finns även en kommunal brygga här. Men hur man kommer i kontakt med dem har jag inte en aning om. Vi letade efter info men hittade ingen. Det finns numera både el och vatten där. De slutförde installationen när vi var där.

Sóller kallas även för guldstaden. Inte för att man hittat guld här utan för det man odlar och producerar.
Här finns stora Olivträdslundar och oljan från oliverna har ju lite guldfärg. Citrusfrukter är den andra stora produkten man odlar här. När man åker förbi apelsin- och citronodlingarna ser man att frukterna fortfarande sitter kvar på träden. Jag vet inte, men jag misstänker att frukten förvaras bäst på träden.

Byn Sóller, ca 11000 invånare, ligger ca 10 minuters bilväg från kusten och är Mallorcas 5:e största stad. Man anlade byarna en bit in i landet av säkerhets-skäl. Piraterna eller andra anfallare skulle inte kunna attackera en by alltför lätt.

För att snabbt få apelsinerna till Palma för att därifrån skeppa vidare ut i vida världen fick man ta sjövägen som var det snabbaste alternativet. Transport landvägen tog minst 10 timmar. På vintern, när apelsinerna plockas, var vägen dessutom riktigt farlig att åka på.
1912 hade invånarna i Sóller samlat ihop tillräckligt med pengar för att bygga en järnväg mellan Sóller och Palma – “Den Röda Blixten”. Lite missvisande då tåget rör sig väldigt sakta.
Idag har man utvidgat sträckningen så man även kan åka från Puerto Sóller till Sóller. Det som tar 10 minuter med bil tar 30 minuter med järnväg. Inte snabbt men charmigt.

DSC_0165 DSC_0163

 

Lördag morgon gick vi upp tidigt för att ta tåget in till marknaden i Sóller. Väl framme var gator och torg fyllda med marknadsstånd och människor. Här salufördes allt från skor till mat.
Det var dessutom Apelsinfestival och byggnaderna vid torget vid kyrkan var utsmyckade med citrusfrukter och på torget salufördes allehanda citrusprodukter; bakverk, juice, och salt med Mandarin-, apelsin- eller citronsmak!

DSC_0173 DSC_0170

 

Puerto Sóller ligger otroligt naturskönt i en bukt där två stora dalar mynnar ut.

DSC_0150

Det är som vanligt här på Mallorca väldigt mycket tyskar och engelsmän. Men även en hel del svenskar och skandinavier. Man är inte så van att höra svenska så man reagerar när man hör sitt modersmål pratas.
På ankarplatsen hade vi sällskap av bl a två isländska båtar, en amerikan, ett gäng fransmän, engelsmän och tyskar. En svenskflaggad båt ligger här också, så vi tog jollen och körde förbi för att säga hej. Blev väldigt förvånade när paret ombord inte var svenskar. De förklarade att de var “båtvakter” medan ägaren var hemma i Sverige. Lite snopet kändes det, men killen var trevlig att prata med.
Vi träffade även Judy och Ian på Pen Azen här, ett härligt par som har en Amel Super Maramu 2000 som är deras 3:e Amel båt. De är ett erfaret seglarpar som seglat runt sydamerikanska kontinenten, seglat i Karibien och ska nu utforska Medelhavet, precis som vi. Det var mycket trevligt att tillbringa en eftermiddag och kväll tillsammans. Många tips och erfarenheter utbyttes. Tack Ian och Judy för att ni seglade ikapp oss!

Hamnen är ganska stor, här finns plats för det mesta i båtväg. Dels dessa söta mallorkinska fiskebåtarna, llaüt,

DSC_0151

dels trålare av olika slag. Undrar varför de har en stor bur över akterdäck?

DSC_0148 DSC_0155

Vanliga segel och motorbåtar en del vackrare än andra

DSC_0158 DSC_0154

 

 

 

 

 

 

 

Också de jättestora förståss

DSC_0011

Vi gissar att jollen som ligger vid aktern är ca 10 meter lång.

Vädret har varit väldigt ostadigt när vi legat här. Regn och åska var och varannan dag. Men vi trivs här. Ett rofyllt stället utan stress, massor av affärer, barer och restauranger.
Sista kvällen här gick vi ut och åt. Vi hittade ett mysigt ställe en bit upp och med utsikt över bukten. Jättegod mat, trevlig personal och inte speciellt dyrt. Bara pluspoäng. Men jag är väldigt glad att jag inte jobbar på den restaurangen. Den var i två våningar. Köket på bottenvåningen och när vi var där satt de flesta gästerna på översta våningen. De hade bord på undervåningen också – på andra sidan vägen! Inte speciellt trafikerad men ändå. Jisses vad den stackars servitrisen fick springa i trapporna den kvällen. Ensam med ca 10 bord att serva.

Read Full Post »

Jolle och åska

Vi behövde fylla på förråden och lastade oss själva, kylbag, dra-maten och ryggsäck i jollen och började vår färd in till Olhão.

Mellan ankarplatsen och stan så är det ett område som blir helt torrt när det är ebb och det här med tidvatten är krångligt. Vi hade inte noterat/tänkt på att ebb och flod varierar under månaden. Så nu när vi pep iväg skulle det enligt oss vara tillräckligt med vatten.

Så när vi kommer in över det grunda området är det alldeles för lite vatten till och med för jollen. Utombordarens propeller går ner i sanden och virvlar upp en massa goja. Strax efter upptäcker Jonas att det inte kommer något kylvatten från utsläppet. Så det blir inget handlande. Vi får vända tillbaka och Jonas startar reparation. Vi var lite oroliga att impellern hade gått sönder. Men det var det tack o lov inte. Bara någon liten snäckskalsbit eller litet sandkorn som täppte till utsläppet. Man blir så tacksam när fel är enkelt avhjälpta. Inköps rundan fick skjutas till dagen därpå.

Vi har iallafall kommit på ett sätt att inte bli genomvåta när vi kör jolle i vågor. Vi har införskaffat varsin cykel regnponcho. Det funkar kanon. Fast det blir lite svettigt ska jag ju erkänna. Men hellre det än komma iland och se ut som om man kissat på sig.

Jag har börjat komplettera vårt förråd av gästflaggor. Nya i samlingen just nu är Gibraltars och Marockos.

Gibraltar flagga marockos-flagga

Fast vi är lite osäkra på vilken flagga som skall hissas i Gibraltar. Antagligen är det Union Jack så Gibraltars får sitta under Union Jack på högersidan. Sen får vi ju se om vi besöker alla länder jag syr flaggor till.

ÅSKA!

I går eftermiddag/kväll började det mulna på ordentligt. Vi visste att det skulle komma lite regn, så vi var förberedda. Men åska hade vi inte räknat med. Himlen utåt Atlanten var kolsvart och när det började bli mörkt var det riktigt spännande och fascinerande att sitta och titta på blixtarna som lös upp himlen långt borta. Vi hörde inget muller, så det måste ha varit en bra bit bort.

Men åskmolnen förflyttade sig mot oss så för att ta det säkra för det osäkra så monterade vi alla åskskydd (och stängde alla blixtlås  🙂 ). Sen gick vi och la oss relativt tidigt. Tanken var att få sova lite innan ovädret brakade loss ovanför oss. Men det gjorde det inte. Däremot så larmade ankarvakten 4 eller 5 gånger i natt. Falsklarm dessutom. Så idag har det varit lite sömnigt.

Kan väl då tillägga att varken jag eller Jonas är speciellt förtjusta i åska till sjöss, vilket vi ju är när vi ligger för ankare.

Åskskydd? Vad är det? Jo vi har låtit tillverka långa batterikablar (typ startkablar till en bil) som är så långa att vi kan fästa dem i stagen (vajrarna som håller masterna på plats). Vi har en kabel per stag och de fästs med en anläggningsyta på ca 1 dm mot vajrarna för att leda bort blixten från masten och ner i vattnet. Längst ner på kablarna sitter en liten tyngd för att de skall stanna kvar i vattnet om vi behöver ha dem monterade under gång.

Sedan stoppar vi in PC, mobiler, satellittelefon och VHF i ugnen och avskärmar ugnsfönstret med aluminiumfolie för att skapa en Faradays burx som skall skydda elektronik mot det elektromagnetiska fältet som alltid blir vid ett blixtnedslag.

Jo man är helt matt när man fixat allt detta, men å andra sidan känner man sig tryggare. Och det är mycket värt.

Read Full Post »

Ojojoj vilka intensiva veckor vi haft den senaste 1,5 månaden. Började i ganska lugnt tempo och har bara ökat tills idag kl 1445.

Tack alla underbara vänner som vi har träffat de sista veckorna både på båten och hemma hos er.

Bloggen har tyvärr blivit lite eftersatt, tiden har helt enkelt inte räckt till men nu, nu ska den räcka till igen.

Den tiden har bestått av ett evigt fixande av små och stora prylar. Det mest tidskritiska har varit att få taket och kapellet till sittbrunnen klart,

Jonas har av olika skäl varit tvungen att arbeta på kontoret ända fram till i  fredags, så allt som skall inhandlas har legat på mig. Visst är det kul att shoppa, men jag handlar hellre böcker än oljefilter om man säger så.

Vi har hunnit med att sparka ut Philip från skolan också. Han tog studenten på Öckerö Gymnasiet den 4 Juli, vi var naturligtvis på plats med plakat och blommor.

Öckerö, den 4 juli 2010

Vi låg över på hotell i Göteborg och åt en härlig middag på Swedish Taste på kvällen. Lördagen åkte Philip tillbaka till Öckerö för att städa och packa och på söndags kvällen kom han och Emma ner till oss i Höllviken.
Tack Philip o Emma för all hjälp.

Chip har fått flytta hem till mormor o morfar i Småland. Där kommer han att leva ett mycket gott pensionärsliv resten av sitt liv. Leverpastejmacka till frukost, gräsmatta utanför dörren och många promenader.
Tack mormor o morfar.

Vi har fått hjälp av en läkare på Vellinge vårdcentral med att få ihop ett skeppsapotek. Det var jag och hämtade ut häromdagen . Jösses vad myckt piller och salvor och grejer.

Skeppsapotek

Gäller att inte blanda ihop något. Och återigen, varför ska sånt man inte vill använda kosta så mycket…….
Tack Lars och Laila för all hjälp!

Vi har skrotat det gamla kapellet vi hade över sittbrunnen och byggt ett fast tak istället. Sidorna täcks av kapell med fönster. Ovanpå taket kommer vi att montera solceller. Vi kommer på så sätt att slippa köra dieselgeneratorn för att få el. Solcellerna kommer att kunna ge oss 800W på 24V.

 

 

 

Miro som har varit till ovärderlig hjälp när det gäller vårt nya tak över sittbrunnen har slitit i  regn och blåst med de sista på-platsen fixeriet.

Rolf har ordnat med fastsättningen av taket och har sytt kapellsidorna och vi är jättenöjda. Ljust och rymligt och snyggt. Även Rolf har fått stå ut med ett eländigt väder. Vem har skrämt bort sommaren?
Tack Miro och Rolf!

Erik o Charlie kom ner till båten igår och hade hela middagen med sig. Så skönt det var att bara behöva duka bordet.
Tack!

Sist men inte minst alla ni som kom och vinkade av oss idag. Ett jättetack till er alla och tack för alla kloka ord vi fått på vägen och fina presenter.

Tyvärr blev avfärden 20 minuter för tidig, men det var ett åskoväders fel. Vi hann över till Dragör innan åskan brakade loss. Klintholm som var det egentliga målet får vi hoppa över. Kvällen avslutades med silverbröllopsmiddag på Strandhotellet, och sedan var det dags att sova. Klockan ringer 0400 i morgonbitti då vi fortsätter mot Heiligenhafen.

Read Full Post »

Vi fortsätter mot Gilleleje idag. Det är höga moln och gropig sjö med vind på ca 6 m/s och vi kan segla på en lugn och fin halvvind. Vi seglar i ca 7 knop över grund. Efter ett tag ser Jonas att vi håller på att bli ikapp seglade av en liten båt med grön spinnacker. Så kan vi inte ha det. Upp med mesanstagseglet (en liten gennacker som hissas mellan stormasten och mesanmasten) Vips har vi ökat farten med drygt en knop och ökar avståndet till gröna spinnackern. Jonas är lugn igen. Faktiskt att vi seglar om en drös med båtar som startat ca 45 minuter före oss från Anholt. När vi har ca 2 timmar kvar ökar vinden och vi tar ner mesanstagseglet. Molnen börjar bli hotfullt mörka runt omkring oss. Vi håller på att segla in i ett åskoväder. Fy för den lede, åska är något som varken jag eller Jonas uppskattar på sjön. Så det var fram med åskledarna och montera dem. Åskledarna är tjocka kablar som vi monterar med ca 1 dm anläggningsyta på alla vant från masterna. Kablarna hänger sedan ner i vattnet för att öka jordplanet på båten och leda ut ev. blixt i vattnet istället för igenom båten. Åskan går vid sidan om oss som tur är, men vi var förberedda i alla fall. Väl inne i hamn lyckas vi få den sista platsen direkt vid en kaj. Jag hoppar i land och får fast 2 av 3 förtöjningar och skall börja med den 3:e när vi får en ordentlig vindökning som pressar ut båten från kaj. Det var knappt jag lyckades hålla kvar aktertampen, hade vi inte haft de två i fören hade det blivit riktigt jobbigt. Båten hade då blåst ut från kajen och ställt sig med fören i vindögat, dvs i 90 grader från kajen.

Det är hamnfest i Gilleleje, den startade igår, och vi ligger precis bredvid en av åkattraktionerna. Vilket innebär hög musik och massor av folk. Vad vi inte upptäckte förrän senare på kvällen, var att på andra sidan om karusellen var det disco……. som tur var slutade det kl 01.00. Nej, vi gick inte på disco kände att det var inte riktigt vår grej längre. Vi tittade på en film i stället.

Read Full Post »