Helgen är över – The weekend is over

Så var helgen slut, lakanen tvättade och torkade i solen och vinden (finns det något som luktar godare?) ihopvikta och undanstuvade. Ett moment som är bra mycket tristare än att ta fram lakanen ur skåpet och bädda inför gästernas ankomst.

Det är även första arbetsdagen efter helgen, ett telefonmöte med en kollega var inbokat. Fick lite lätt hicka när han sa att “Barcelona är borta nu”. Jag hade precis fått en notis från TV4Play om kapningen av det egyptiska flygplanet, också bombningen i Pakistan och Belgien tidigare i veckan. Jag kopplade inte riktigt vad han menade och trodde att de hade smällt av en jättebomb och utplånat Barcelona. Hann tänka att det var konstigt att man inte hört något, innan han sa “ja, restaurangen, du vet” Otroligt hur snabbt tankarna flyger och hur fel det kan bli.

I går kväll var vi bjudna till grannbåten på en drink. Det blev en mycket trevlig kväll, trots att jag och Jonas som vanligt missade det här med att äta middag innan drinken. Vi lär oss nog aldrig …

Men det blev en riktigt mång kulturell kväll, där vi utbytte erfarenheter från olika seglingsområden, de om Sverige och Norden och vi om Sydamerika. vi var lika okunniga på respektives hemländer. Våra vänner från Brasilien kommer från Rio de Janeiro och de seglade norrut mot Karibien för ca 16 år sedan. De berättade att det tog dem 18 månader innan de var ute ur Brasilien. Mycket beroende på att det inte finns så många ankarvikar/hamnar längs kusten utan man får gå upp floderna för att få skydd. Men med tidvatten på 5-6 m krävs det planerad ankomst och avgång. Inloppen till floderna är dessutom ganska grunda beroende på slamm och bråte så oftast kan man bara passera vid fullmåne eller nymåne, dvs då tidvattnet blir som högst/lägst. Dvs ca var 14 dag. Inte så konstigt att det tog tid. De berättade även om fiskarna som känner sin flod bättre än sin egen ficka. Utan några som helst landmärken eller indikationer i vattnet om förändrat djup, lotsade de våra vänner in på lungt och tryggt vatten. Inte en gång utan varje gång. Man blir imponerad

Idag är det blogg 28 av 100. Än så länge bara en dag missad.

 

Sydamerika

 

IN ENGLISH

The weekend is over, the sheets are washed and dried in the sun and the wind (is there anything that smells nicer?) Folded and stowed. A task that is much sadder than taking the sheets out of the cabinet and making the beds before guests’ arrival.

It is also the first working day after the weekend, a conference call with a colleague were booked. Got a slight hiccup when he said that "Barcelona is gone now." I had just received a notice from TV4Play about the hijacking of a Egyptian aircraft ands then it was the bombing in Pakistan and Belgium earlier this week. I didn’t really get what he meant, and thought that Barcelona had been hit by a giant bomb and wiped away. Had time to think how strange it was that there was nothing on the news before he said "yes, the restaurant, you know" Incredible how quickly the thoughts fly and how wrong it can be.

Last night we were invited to our neighbour’s boat for a drink. It was a very nice evening, even though I and Jonas as usual missed to have dinner before the drink. When will we ever learn …

But it was a really multi-cultural evening, where we exchanged experiences from different sailing areas, those of Sweden and the Nordic region and we of South America. we were as ignorant in its particular homelands. Our friends from Brazil comes from Rio de Janeiro and they sailed north towards the Caribbean about 16 years ago. They told me that it took them 18 months before they were out of Brazil. Largely because there are so many anchor bays / ports along the coast, but you have to go up the rivers for protection. But with the tides of 5-6 m required the scheduled arrival and departure. The inlets to the rivers is rather shallow due to mud and debris so often one can only pass on the full moon or new moon, that is when the tide is at its highest / lowest. That was about 14 days. No wonder it took time. They also talked about the fishermen who know the river better than his own pocket. Without any landmarks or indications in the water about changing deep, piloted the our friends in the calm and safe water. Not once, but every time. You will be impressed

Today is Blog 28 out of 100. So far, only a day missed.

.

Annons

2 kommentarer

  1. Utplåna Barcelona med bomb – jäklar sicken smäll det hade blitt! Hade säkert hörts ända till Sicilien så ni hade inte missat det. 😉

  2. Jamen det var ju det jag inte riktigt fattade … för den smällen hade, precis som du säger hörts ända hit.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s