Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#tempeldalen’

Ett måste när man besöker Sicilien är att göra ett besök i Tempeldalen i Agrigento på sydkusten. Från Licata har vi en knapp timmes bilfärd till detta fascinerande ställe.

vi har varit här tidigare, men det är alltid något nytt man upptäcker. Första besöket var i oktober och naturen var fortfarande sönderbränd efter sommarens värme. I januari var nästa besök, betydligt svalare och behagligare att ströva omkring och våren började vakna. Vi såg de första mandelblommorna och fåglarna började kvittra så smått. Italienarna som störvade omkring var klädda i ordentliga vinterkläder, dunjackor och varma stövlar. Medan vi gick omkring i en tjock tröja och en scarf och gympadojjor. Vi tittade lika förvånat på italienarna som de tittade förfärat på oss.

Idag när vi besökte tillsammans med M&M lös solen visserligen med sin frånvaro men det gjorde inte så mycket.
Fåglarna kvittrade och mandelblommorna hade förvandlats till ämnen till mandlar, det är fortfarande ett tag kvar innan de är mogna. Mimosan blommar för fullt och jag fick lära mig att mimosan inte är en buske utan träd!

Vi gick även förbi några marmorstatyer, som visserligen stod där även förra gången men nu tog jag mig tid att titta ordentligt. Vilket fantastiskt arbete man gjort med marmorn för ca 2500 år sedan. Varje veck i togan är noga återbildad. Handen som fortfarande finns kvar på den ena statyn är så noga utmejslad att du ser senor och blodkärl och en ring modellen hade på fingret. Statyerna är huvudlösa och det ser ut som, tycker jag, att de gjort kropparna så att man skulle kunna sätta dit vilket huvud som helst.

En fika är ett måste och man hittar alltid spännande saker. Denna gång en baguett med pommes frites!! Tjejen bakom disken såg mitt diskreta försök att ta ett kort, skrattade och sa “fotografera dessa oxå” det är …. men där försvann min italienska. Jag tror att det någon form av potatis men inte pommes. Nej jag valde en med kokt skinka och ost. Ja, jag vet att jag är lite konventionell. Ibland.

IMG_5322IMG_5323

Det var nog sista besöket för oss här i Tempeldalen men vi rekommenderar alla som besöker Sicilien att även besöka Tempeldalen. Det är värt att hyra en bil och köra till Agrigento.

 

IMG_5315 IMG_5319

IMG_5317IMG_5320

 

 

 

IN ENGLISH

 

A must when visiting Sicily is a visit to the Valley of the Temples in Agrigento on the south coast. From Licata, we have an hour drive to this fascinating place.

We’ve been here before, but there is always something new to discover. The first visit was in October, and nature was still barren after the summer’s heat. In January, our next visit, much cooler and more pleasant to roam and spring started to wake up. We saw the first almond flowers and the birds had began to chirp. The Italians who strolled around were wearing proper winter clothes, down jackets, and warm boots. While we were walking around in a thick sweater and a scarf and sneakers. We looked equally surprised at the Italians as they looked confused at us.

Today when we visited along with M & M the sun was not present, but it did not matter much.
The birds chirped and the almond flowers had turned into son-become-almonds, it is still a while to go before they are ripe. Mimosa in full bloom and I was taught that the mimosa is a bush not a tree!

We also walked past some marble statues, which was there even last time but now I took the time to look properly at them. What a fantastic job that was done with marble about 2500 years ago. Each folds of the toga is carefully presented. The hand that still remains on one of the statue is carved so carefully that you can see the tendons and blood vessels and a ring the model had on his finger. The statues are headless, and it looks like, I think, that they made the bodies so that they could attach any head the liked on the body. Some sort of old fashion Photoshop  Ler

We stopped for a coffee and something to eat. and you always find exiting things. This time a sandwich with french fries!
I tried to be discrete taking the photo but the girl behind the counter saw me and said “Ohh you must take a photo of this as well.”, and presented a sandwich with some kind of potatoes, but not french frieds. My Italian wasn’t good enough to understand all she said. No, I did not order any of these. I ordered a panini with cooked ham and cheese. Yes Í know I am a bit boring sometimes.

 

IMG_5322IMG_5323

 

It was probably the last visit for us here in the Valley of the Temples but we would recommend anyone visiting Sicily to also visit the Valley of the Temples. It’s worth hiring a car and drive to Agrigento.

Read Full Post »

Jag har sagt det förut och säger det igen. Jag är så imponerad av våra förfäder och deras byggnadskonst! Jag är minst lika imponerad av arkeologer som lyckas pussla ihop en massa småbitar till en enhet. Fast i detta fallet är inte bitarna så små. Nej stenblock och bitar av kolonner på flera ton.

Vissa ställen ser ut som om man tömt en låda med lego.

DSC_0114

Av just denna  högen har man förstått att det är delar av Zeus Tempel. Jo det finns mycket mer, bl a har man lyckats pussla ihop en giganterna som höll upp taket på templet. .

DSC_0070 DSC_0074 DSC_0073

En hörna av Castor o Pollux tempel. Som iofs är en rekonstruktion gjord i början av 1800-talet.

DSC_0053

Herakles tempel är även det en rekonstruktion

DSC_0084

Det mest bevarade templet är Concordia som brann 460 BC och sedan återuppbyggdes av Romarna. Vilket innebär att det måste vara byggt någongång 500 BC. För inte bygger man ett sådant här ställe i handvändning.

DSC_0099

Strax invid Concordia finns det några gamla olivträd. 4-500 år gamla

DSC_0297

Även om vissa byggnader då är rekonstruerade så är rekonstruktionerna gjorda av material de hittat i området.

Den ursprungliga försvarsmuren gjordes om till gravkamrar för några tusen år sedan. Dorierna har jag för mig att det var. Någon mer än jag som tänker på Familjen Flinta?

DSC_0318

 

Romarna var här och lämnad lite spår. Dessa två statyer hittades för bara något år sedan.

DSC_0309DSC_0310

Också mitt uppe i allt som är flera tusen år gammalt. En villa, Villa Aurora, byggd på 1920-talet av den dåvarande chefs arkeologen. Den är just nu under renovering.

DSC_0358

 

Det är väldigt svårt att göra rättvisa åt detta fantastiska ställe, att försöka beskriva de olika templen med all dess historia och till vem/vilka det varit dedicerade är ett stort arbete och mycket att skriva. Det är många som skrivit om det och som är bättre på historiska fakta än vad jag är. Om ni Googlar på Valle dei Templi så får ni många bra träffar. Wikipedia har mycket material oxå.

 

IN ENGLISH

I have said it before and say it again. I am so impressed by our ancestors and their architecture! I am equally impressed by archaeologists who manage to piece together a lot of pieces to something real. Though in this case the pieces are not that small. No, it is boulders and pieces of columns of several tons.

Some places look as if they emptied a box of Lego.

DSC_0114

For this pile has understood that there are parts of the Zeus Temple. Well there is much more, including’ve managed to piece together the giants that held up the roof of the temple. .

DSC_0070 DSC_0074 DSC_0073

 

A corner of Castor o Pollux temple. That is a reconstruction made in the early 1800s.

DSC_0053

Heracles temple is also a reconstruction

DSC_0084

The best preserved temple of Concordia which burned 460 BC and then rebuilt by the Romans. Which means that it must be built sometime 500 BC. Do not build a place like this in jiffy.

DSC_0099

Just beside the Concordia there are some old olive trees. 5-600 years old!!

DSC_0297

Although some buildings that are reconstructed they are at least reconstructed with materials from the site.

The original defensive wall was converted into burial chambers a few thousand years ago. Dorierna I think it was. Any more than me thinking of The Flintstones?

DSC_0318

The Romans were here and left some traces. These two statues found just a few years ago.

DSC_0309  DSC_0310

And then in the middle of ancient remains of buildings, a villa, Villa Aurora, built in the 1920s by the then chief archaeologist. It is currently under renovation.

DSC_0358

It’s very difficult to do justice to this amazing place, trying to describe the various temples with all its history and to whom / which it has been dedicated is a lot of work and a lot of writing. There are many who have written about it and that is better on historical facts than I am. If you Google “Valle dei Templi”  you will get a lot of hits. Wikipedia has a lot of material as well..

Read Full Post »