Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#sailinglifese’

När inkomsten från fisket inte räcker till underhåll av båtarna så blir de bara liggande. Den stora båten går nog fortfarande att rädda. Har visserligen legat uppdragen på slipen i några år. Men med en stor plånbok och mycket tålamod går det nog. Fast kanske inte som fiskebåt.

Den lilla är vacker med ogräsblommorna trist att någon tyckte att det var ett bra ställe att slänga ett gammalt nät.

Den tredje stävar in mot fiskehamnen i solnedgången och om man ser till antalet fiskmåsar har han nog fisk ombord.IN ENGLISH

When the income from fishing is not enough to keep up the maintenance of the boat they sre just abandoned. The big boat is probably still possibly to save. Even if  it had been on the slipway for a couple of years. But with a big wallet and a lot of patience, it is still possible to save it. Though perhaps not as a fishing boat.

The small bost is beautiful with weed flowers. Just sad that someone thought it was a good place to throw an old fishing net.

According to the amount of sea guls this, third boat has been successfull. Coming in towards harbour in the sunset.

Read Full Post »

Sagres är en liten by som ligger så långt sydväst du kan komma i Portugal och Europa. Sagres är en gammal ort. Gammal redan när Henrik Sjöfararen etablerade sitt universitet där på 1400-talet.

Idag är byn ett populärt tillhåll för surfare.

Henrik Sjöfararen, son till Kung Johan 1 och föddes 1394 och dog i Sagres 1460. I Sagres byggde han ett universitet för sjöfarare, men själv kom han aldrig ut på havet. På universitet tog man fram hjälpmedel till sjöfararna genom att sammanställa fakta från alla de  resor som gjorts. Man fick på så sätt fram information om vindar och kuster och kunde börja rita kartor.

Byggnaderna finns fortfarande kvar och ligger otroligt vackert på en klippudde med ca 75 m stup ner till vattnet. Man har byggt en 4 km promenadväg runt hela området,  Så här på våren njuter man av alla vackra blommor och färger.

Höjden på klipporna hindrade inte fiskare från att stå ute på kanten och fiska med kastspön! Jag fick svindel bara av att se dem


Det fanns sk blåshål lite över allt och det är grottor och sprickor i kalkstenen där man kan höra och känna vågorna som slår in i klippan en bit bort.


Detta var det största, det fanns även mindre, ca 50×50 cm och där kände man tydligt vinddraget från vågorna. Otroligt häftigt

Vi fortsatte att köra västerut till fyren som markerar slutet på Europeiska fastlandet i sydväst; Cabo Sao Vicente.

Här sitter vi och njuter, drömmer och minns och tittar ut över havet. Sju dygns segling rakt västerut har vi Azorerna och ytterligare ca 14 dagars segling USA. Tittar vi lite mer sydväst har vi Madeira ca 3 dygn bort och ytterligare 2 dygn Kanarieöarna.

Det blev en långdag och vi var ganska så trötta när vi var hemma på båten igen vid 18-tiden.

IN ENGLISH

Sagres is a little village located as far south you can get in Portugal and Europe. Sagres is an old city. Old already when Henry the Navigator established his university where in the 1400s.

Today the village is a popular haunt for surfers.

Henry the Navigator, son of King John 1 and was born in 1394 and died in 1460. In Sagres Sagres, he built a university for sailors, but of course he never came out of the sea. At the university took up aids to mariners by compiling data from all the trips made. It got so that it is information about winds and coasts and could start drawing maps.

The buildings are still there and is incredibly beautiful on a rocky headland about 75 meters steep down to the water. It has built a 4-km walk around the whole area, then in the spring you can enjoy all the beautiful flowers and colors.

The height of the rocks did not prevent fishermen from standing byline and fishing with spinning rods! I got dizzy just watching them

There were so-called blow holes all over the place and there are caves and cracks in the limestone where you can hear and feel the waves crashing into the rock some distance away.

This was the largest, there was even less, about 50×50 cm and there knew clearly the wind from the waves. Incredibly awesome

We continued to drive west to the lighthouse that marks the end of the European mainland in the southwest; Cabo Sao Vicente.

Here we are sitting and enjoying, dreaming and remembering and looking out to sea. Seven day sailing due west, we Azores and approximately another 14 days of sailing the USA. If we look a little more south we Madeira about three days away and a further two days Canary Islands.

It became a långdag and we were quite tired when we were at home on the boat again at 18 o’clock.

Read Full Post »

Nytt segel

I dag har vi varit i Heiligenhafen, Tyskland och hämtat hem vårt nya ”lilla” segel. Det ska bli spännande att testa det.
Borde göra att vi kan segla lite oftare i lätta vindar. Seglet en Genacker på 163 m2! Vitt med vår logga i bordeau (fast den ser svart ut). Bara loggan är 7 meter i diameter.
Det blev en trevlig utflykt, Philip följde med och Viktor stannade hemma och passade Chip och försökt nog ta igen några sovtimmar oxå (det är många att hälsa på…).
Vi lämnade hamnen ca 0700 och var tillbaka igen vid 16-tiden. Och vi kastade loss med en gång för att testa seglet. Det var lite pirrigt, seglet är ju så sanslöst stort.
En genacker är som en spinacker fast den har två fasta fastsättningspunkter istället för en som spinnackern har. Dvs En spinnacker hissar man i ena hörnan och sedan har man skot i de andra två hörnen. Genackern hissar man i ett hörn, sätter fast ett hörn i förstaget (eller i en ögla i däcket) och i det tredje hörnet har man ett skot.
Det gör att genackern är lite lättare att hantera.
Det blåste ca 5 m/s och vi loggade 5-6 knop med bara detta segel uppe. Hade vi haft normal segelsättning hade vi kanske gjort 3-4 knop.
Hade vi inte haft öronen hade nog smilen gått hela vägen runt…….

Read Full Post »

« Newer Posts