Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#monchique’

På 1800-talet fanns det en stor stam av storkar i Sverige, men då man på 1850-talet började att förändra jordbruket och dika ut våtmarkerna så försvann storkarna successivt. 1954 häckade det sista storkparet i Skåne och Sverige.
1989 Startade ett projekt att få tillbaka Storkarna till Sverige och det pågår fortfarande. http://www.storkprojektet.se/. Storkarna finns framför allt i södra Sverige och är här under sommarmånaderna för att under vintern flytta till varmare breddgrader.

Storkarna är omnämnda i många sägner och myter och har sin sjlälvklara plats i folktron. Man har alltid ansett att Storken är en nyttig fågel som bl a skyddar huset den byggt sitt bo på från eldfara.

En vanlig myt i Västeuropa var att bebisarna levererades till hemmet av en stork som bar bebisen i sin näbb. Det var egentligen ett sätt att slippa berätta för sina barn om sex och fortplantning. Lite grand som Blommor och Bin. En del barn som när de föds har födelsemärken i pannan och nacken, säger man nog fortfarande har de har “Storkbett”, dvs märken efter storkens näbb när de levererade bebsien

Storken var även en symbol för lycka och välgång under 1800-talet.

Här i Portugal är man också rädd om och månar om sina storkar och de ställen där storkarna byggt sina bon blir fridlysta sålänge det finns ett bo. Oavsett om det är bebott eller inte. Storkarna bygger gärna sina bon på en stolpe, skorsten, hög stolpe eller något annat högt. Det gör att man idag kan se nybggen med en gammal fabriksskorsten, ni vet en sådan där rund, byggd av tegel, snyggt och prydligt inbäddad i det nya  huset. Högst upp tronar ett storkbo. Kraftledningsstolpar förses ofta med små plattformar som storkarna kan bygga sina bon på.

I år är det nog en stork-boom. Här finns mängder. När vi körde tillbaka till båten efter besöket i Monchique stannade vi vid en bensinstation, där var det ett 10-tal bon inom en ganska litet område. Det roligast var att bona var bebodda av Mamma, Pappa och 2-3 ungar.

Totalt så såg vi säkert ett 50-tal bon, alla med ungar i under vår dryga 30 minuter långa bilresa mellan bergen och havet.

 

DSC_0334DSC_0337DSC_0346 DSC_0345

 

IN ENGLISH

In the 1800s there was a large tribe of storks in Sweden and northern Europe, but when the 1850s began to transform agriculture and drain the wetlands storks disappeared gradually. In 1954 was the last couple of nesting stork in Scania and Sweden.
And a couple of years earlier in UK and a few years later in the Netherlands. In 1989 started a project in Sweden to bring back the storks to Sweden and it is still ongoing. http://www.storkprojektet.se/. Storks are found primarily in southern Sweden and are here in the summer months for the winter they move to warmer climes.

Storks are mentioned in many legends and myths and has its natural place in folklore. It has been said that it is a very useful bird that among other things, protects the house it built its nest on from the fire.

A common myth in Western Europe (well it has been spread all over the world) was that the babies were delivered to the house by a stork who carried the baby in its beak. It was really a way to avoid having to tell their children about sex and reproduction. A bit like Flowers and Bees. Some children when they are born have birthmarks on the forehead and neck, and you still say that it has the "stork bites", that marks the stork’s beak made when they delivered baby.

The stork was also a symbol of happiness and prosperity in the 1800s.

Here in Portugal they also care about their storks, and the places where storks built their nests are protected as long as there is a nest. Whether it is occupied or not. Storks like to build their nests on a pole, chimney or any other tall thing. The result is that today you can see a new built house or area with an old factory chimney, you know, one of those round, built of brick, neatly embedded in the new house. At the top sits a stork’s nest. Power pylons are often provided with small platforms for the Storks build their nests on.

This year it is probably a Stork boom. Here are myriad. When we drove back to the boat after the visit in Monchique, we stopped at a gas station, where it was around 10 nests within a fairly small area. The most fun was that the nests were occupied by Mom, Dad and 2-3 kids.

Overall, we saw about 50 nests, each with kids in during our not more than 40-minute drive between the mountains and the sea.

Read Full Post »

I bergen som ligger strax norr om Portimao finns en stad och ett område som heter Monchique. Här finns även ett Spa med anor från romar tiden. Vi har varit här uppe många gånger men varje gång upptäcker man något nytt trots att området är ganska litet.

Utanför en av barerna finns det en vedeldad bakugn uppmurad. Nu verkade det som om den varit igång för det stod en kvinna framför ugnen och skar upp bröd som man fick smaka på.

DSC_0274

Tack vare en busslast med turister, hittade vi denna gången en stig/promenadväg upp för berget. Helt bedårande med underbar grönska och en porlande bäck.

DSC_0276.

På sina ställen fick den svagt sluttande backen förstärkas med trappsteg

DSC_0280

Vackra granit eller gråstens stenar utgjorde själva trappan.

I en liten damm växte det liljor. Det verkade vara perfekt miljö för dem för krafitgare liljor har jag nog aldrig sett.

DSC_0282

Dammen fylldes på av bäcken och måste då även ha ett utlopp

DSC_0298

Några fantistika Eucalyptus träd

DSC_0287

Man kunde även provsmaka vattnet

DSC_0293

Mycket järn var det i det.

DSC_0300

En gammal sittplats med bord och bänkar i en cirkel. Här tror jag att bord o bänkar kom före trädet som nu helt ockuperar rastplatsen men det fanns fler så det var lugn.

Trots att det var ganska så mycket folk i rörelse var det en mycket lugn och rogivande omgivning.

DSC_0286

Vi vände efter en stund och gick ner till själva Spa byn. Likdant här, väldigt lugnt och rogivande. De vackra byggnaderna spelade säkert en roll liksom fågelkvittret och prasslet från löven.

DSC_0301 DSC_0303

DSC_0271 DSC_0265

Lite överallt så finns det sådana här “stå-stolar” dvs man står upp och bara vilar rumpan. Men här har nog någon tänkt lite fel. Hur kul är det att titta rakt in i en stor fikus???
DSC_0311DSC_0312

 

Ett så underbart ställe att jag och maken funderar på att ta en helg här uppe, bara ca 40 min körning från kusten, och slappa en hel helg. Visst låter det underbart?

 

IN ENGLISH

In the mountains just north of Portimao is a city and an area called Monchique. There is also a spa dating from Roman times. We’ve been up here many times but every time you discover something new, even though the area is quite small.

Outside one of the bars there is a wood-burning oven. Now it seemed as if it has been in use, because a woman stood in front of the oven and sliced the bread that you could taste.

DSC_0274

Thanks to a busload of tourists, we found a trail / walk up the mountain. Absolutely adorable with lovely greenery and a babbling brook.

DSC_0276.

In some places were the gently sloping hill reinforced with steps

DSC_0280

Beautiful granite stones formed the stairs.

In a small pond grew lilies. It seemed to be the perfect environment , I have never seen any lily that size before.

DSC_0282

The pond was filled in by the brook, and must also have an outlet

DSC_0298

Some wonderful Eucalyptus tree

DSC_0287

You could also try the water that was very rich with iron

DSC_0293

 

An old seat with table and benches in a circle. Here I think the table o benches came before the tree is now completely occupies the rest area, but there were plenty of other restingplaces, so it was cool.

DSC_0300

Although there were quite a lot of people in the area, it was a very quiet and peaceful surroundings.

DSC_0286

After a while we turned back and went down to the spa village. It was the same here, very quiet and peaceful. The beautiful buildings certainly played a role as well as the twittering of the birds and the rustle of leaves.

DSC_0301 DSC_0303

DSC_0271 DSC_0265

 

Here and there’s this kind of "stand-chairs" that is, standing up and just resting the butt. But here something has gone a bit wrong. How fun is it to look straight into a large ficus ???

DSC_0311DSC_0312

Such a wonderful place that I and her husband are thinking of taking a weekend up here, just about 40 minutes driving from the coast, and spend an entire weekend. Does not that sound wonderful?

Read Full Post »

Till Midsommar så var vi inbjudna till restaurant Rouxinol i Monchique. Dvs uppe i bergen. Det tar ca 30 minuter att köra dit så vi bestämde oss för att lämna tidigt och göra lite sightseeing i området oxå.

Monchique är bergskedjan som ligger strax norr om Portimão och naturen här är underbart vacker. Själva byn Monchique är inte speciellt stor. Men de har ett torg och en stor utomhus bassäng som är vackert inramad av härligt lummiga träd. På torget sitter “di gamle” o språkar och bänkarna har man gjort som små sittgrupper, en lång bänk och på var sida om den, vända lite snett mot bänken är det “fåtöljer” klicka på torgbilden så ser man det.

DSC_0088 DSC_0091

En lokal specialitet här är Medronho, ett slags snaps som görs av smultronbuskens bär. Har absolut ingenting med våra smultron att göra utan är ett träd. Här kan du läsa och se vad det är. Men om man inte gillar Grappa eller grekisk Raki ska man inte köpa en flaska utan att smaka först.

DSC_0089

Efter en fika i den lilla byn åkte vi vidare upp till Algarves högsta bergstopp Foia 902 möh. Vilken utsikt! Och vad irriterad jag är att jag inte har ett objektiv till kameran som fixar sådana här vyer. Men ni får ta det som det är.

DSC_0094[4]

……

Plöstligt kommer det en polisbil och stannar till, de två poliserna kliver ur bilen och går bort mot en folksamling en bit  bort. Jag blir nyfiken och går dit jag med. Det visar sig att det är en naturlig källa som springer fram ur en klippa och folksamlingen fyller på sina vattendunkar och poliserna ville ha en slurk ur källan. Strax bredvid källen sitter en liten, vacker, handskriven kakelplatta

DSC_0097 DSC_0096

Det står ungefär:  “Vatten är liv. Den förtrollade plats behandla dem med kärlek all din kärlek”. Min protugiska är inte särskilt bra så jag får lita på Google Översätt.

 

Nu börjar det bli dags att åka till midsommarfesten som Stenfan och Lisa arrangerar på sin restaurang Rouxinol. Restaurangen är en gammal jaktstuga och låg från början väldigt isolerat, men så byggdes vägen upp till Monchique och Calda Monchique, en liten by byggd runt en annan vattenkälla, och som nu består av en massa SPA hotell. Naturen runt omkring är underbart vacker.

DSC_0113 IMG_3044 IMG_3050

 

Vilken buffé de dukar upp, lax på längden o tvären, nypotatis, sill, köttbullar.

DSC_0120DSC_0121

Snapsen hålls kall med hjälp av blomsteris. Dvs de har frusit in blommor i isen. Jätte läckert.

DSC_0123

Efterrätten består dels av färsk frukt i den här underbart skurna vattenmelonen och sedan en tårta som inte går av för hackor.

 

   DSC_0126 DSC_0129

 

En härlig kväll med mycket skratt och sång. Fast jag undrar var alla svenskar var. Betydligt fler norrmän och engelsmän än svenskar.

 

Tack Lisa och Stefan för att ni håller traditionen vid liv och för att arbete ni lagt ner!

 

IN ENGLISH

 

On Midsummer eve we were invited to Monchique for a party and we decided to make some sightseeing before we went to it. So we went all the way up to the village of Monchique, the town that have given the mountain its name, or if it is the other way around. A lovely little village that is climbing on the hillside, has a nice square with very nice benches and a big swimming pool area nicely squeezed in between the trees.

DSC_0088 DSC_0091

They also produce the local liquor Medronho that is made from the Strawberry bush. If you like Grappa or the Greek Raki then you will love this, otherwise be care full. Don’t buy a whole bottle before you have tasted it.

DSC_0089

We also took a trip up to the highest mountain in Algarve. Foia, with an elevation of 902 m (2959 feet) My God what a view. Oh how I wished I had a better lens to my camera for photos like this. Hope you can see anyhow.

DSC_0094

There is also a well, where people collected water. Two police men came by, stopped and took a sip.

DSC_0097 DSC_0096

My Portuguese is not very god, but it says something like “Water is life, The charming place treat them affection with all your love”

 

Midsummer, an tradition since the era of Vikings but I don’t think that we celebrate the sun the same way as the Vikings did. Now a days we have a Midsummer Pole. A pole that is dressed with leafs and flowers and then we have some nice, silly traditional dancing around the pole.  The dancing is accompanied with singing. The dance are moves that shows what the song is about and it is very traditional. Hard to describe.

There usually are some competions involved as well. Sack jumping, egg running (put a spoon in your mouth, place an egg (or potato) on the spoon and run a specified distance without dropping the egg. Not as easy as it sounds). And of course the World Wide Known battle between two teams and a rope – Tug of War.

You bring a small picnic basket with coffee, softdrinks and maybe a midsummer strawberry cake. Lay your blanket out in the grass and enjoy the lovely weather and the nice atmosphere. Well that is how we want it to be, but often is is cold and rainy and you stay at home make a picnic on the floor in the living room instead.

Then it is time for the Midsummer Lunch. That is very similar to our Eastern and Christmas lunches. A lot of pickled herring, salmon, Swedish meat balls, cocktail sausages and the most important fresh potatoes. The ideal is to dig them, rinse and then directly into the pan an boil together with salt and dill. Eat them with a dollup of butter. Mmmmm that is so yummie. And to all of this you serve cold beers and some snaps. And no snaps without singing!

Later in the evening the BBQ is fired up and we have a proper BBQ meal, wine, beer and what ever you like.

This year we spent the Midsummer at Restaurant Rouxinol in Monchique. Very close to Calda Monchique (the Spa village). The restaurant is owned by a Swedish couple, Lisa and Stefan. So it was quite natural to spend midsummer eve at their place. We didn’t do the dancing and picnic part. Only the eating, drinking and singing part. It was a lovely evening and Lisa and Stefan served a very nice Midsummer Buffet. And the highlight of the evening was the Midsummer cake. Strawberries, raspberries, cream and meringue.That was the nicest Midsummer Cake for ages.

For some strange reason there were more Norwegians and Britts then Swedes. Never the less, the evening was lovely

DSC_0109 DSC_0113 IMG_3044 IMG_3050

There was a small Midsummer Pole, no flowers though. But the surroundings and the view are lovely from here.

And the food

DSC_0120 DSC_0121 DSC_0123 DSC_0126 DSC_0129

To keep the snaps cold, they had put flowers into the water before they froze it. Very decorative.

Thank you Stefan and Lisa for a lovely evening!

Read Full Post »