Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#TobagoCays’

Har fått många frågor om favorit land, ö, strand, restaurang osv, . Nu har vi suttit och letat i våra minnesbankar och hittat minnesvärda ställen.
Vi börjar med det svåraste, restauranger:

 

Bénodet, Frankrike. En skaldjursrestaurang på västra sidan av floden Benodet. Jag och Philip gjorde ett gigantiskt misstag och beställde hamburgare Jonas drog vinstlotten när han beställde ett skaldjursfat. Hamburgarna som var goda kändes lite trista när vi tittade på Jonas tallrik. Tomrummet på Jonas tallrik var fyllt med ostron.

DSC_0155  DSC_0156

 

Tobago Cays och strandrestaurangen.
Tobago Cays är fem små öar och ett naturreservat i St Vincent and the Grenadines i Karibien. Man ligger ankrade bakom ett stort korallrev i fin korall sand och klart vatten. Flyttar man sig en liten bit längre västerut till ett litet sund mellan två av öarna kan man äta middag på stranden i solnedgången. Det är en mycket primitiv restaurang med bord och bänkar och porslin/tallrikar som är ett ihop plock. Tror inte att det finns två likadana tallrikar. Men det blir charmigt. Dukarna är vaxdukar i de mest fantastiskt smaklösa mönster man kan tänka sig. Men där passar de alldeles förträffligt. Dricka kan man antingen köpa på plats eller ta med sig själv.
Menyn? Hur enkel som helst grillad fisk eller grillad hummer och tillbehören är de samma oavsett ditt val. Ris med grönsaker, ost och grönsaksgratinerade potatisar.
Man sitter under kokspalmerna och mumsar i sig godsakerna allt emedan sol sjunker i horisonten och mörkret lägrar sig. Då tänds små lampor som de monterat i palmerna och man fortsätter att äta och dricka och njuta av den sammetslena natten.
I bakgrunden hör man hela tiden den härliga karibiska musiken.
När man så är mätt och nöjd blir man transporterad tillbaka till sin båt eller till Union Island av en av taxibåtarna.
Pris? ca 300 SEK per person. Oavsett om du väljer fisk eller hummer eller storlek på hummern.

DSC_0223DSC_0152    DSC_0222DSC_0156 IMG_2099DSC_0181DSC_0245IMG_2024

 

Sardinien, Cannigione, Restaurang Tavola Azur.
På Sardiniens ostkust, Costa Esmeralda i byn Cannigione hittade vi en liten anspråklös restaurang med långbord, pappersdukar, plasttallrikar och plastmuggar men med riktiga bestick. Vi gick förbi restaurangen några gånger och vi kunde inte för vårt liv förstå varför den var fullsatt och att folk köade för att få äta här.
Så tyckte våra franska vänner att det var dags att äta lite italienskt och tog oss med till Tavola Azur. De hade varit här förut och var förutseende med att boka bord.  De skötte även beställningen denna kväll. Oh Mamma Mia vilken middag! Det de sparade in på enkel dukning tog de igen på matlagningen. Vi fick in en STOR tallrik med musslor kokta i vin o vitlök och en ännu större tallrik med Pasta Vongole. Vinet var ett lokalt vin som passade aldeles utmärkt att dricka ur plastmuggar och till skaldjuren och pastan. Pris, kommer inte riktigt ihåg men det var absolut inte dyrt och mycket prisvärt.

IMG_5229

 

Gibraltar. Oj här finns många att välja mellan. Allt från  linnedukar till pubar. Helt beroende på humör.
Fish and Chips är en storsäljare och går att få överallt. Vill man vara riktigt turistisk slår man sig ner vid någon av Fish’n Chips restaurangerna på torget vid Main Streets början
På strandpromenaden i Ocean Village nära marinan finns Charlies Bar och Restaurang. Där skall man äta hamburgare, men undvik den indiska hamburgaren den enda på menyn som inte var något att ha. Jonas pratar fortfarande lyriskt om hamburgaren han åt och det är några månder sedan nu.
Strax bredvid finns Berth 52, en restaurang som bytt ägare och stil flera gånger mellan våra besök. När vi var här 2015 så fick vi en mycket artistisk och god måltid.

Kyckling till mig och

T-bone-steak till Jonas.

 

Kroatien, Brac. Uvala Luca

imageDär den röda ringen är, ligger Eko Nautica, Restaurant Pipo, längst in i viken Uvala Luca. Borden som sommartid står utomhus är omgärdade av rabatter fyllda med örtväxter och träd som ger svalka.
https://sailinglife.se/2012/05/08/sdra-kroatien/

Man kan även övernatta hos dem, läs mer på deras hemsida: http://www.pipo1.com/en/restaurant.html

 

Under en av broarna när man är på väg till Sibenik och naturreservatet KRK ligger en underbar restaurang precis vid strandkanten. Kommer man med båt så ingår bryggplats en natt i notan.

Snö på kreta Snö på kreta

De är specialiserade på fisk och skaldjur. Deras pilgrimsmusslor var helt underbara. Tyvärr hamnar priset i de övre prisklasserna så man bör ta med sig stora plånboken.

Snö på kreta

 

Grenada, St Georges och BB’s Crabback nere vid vattnet i Carenage
En del av huvudstaden, St Georges, ligger runt en stor bukt, eller rättare sagt två bukter, den ena kallas The Lagoon och där finns i dag två stycken marinor och den andra kallas the Inner Harbour. Marken runt the inner harbour kallas för the Carenage. Dvs ett ställe där man kunde wincha upp de stora segelfartygen och göra underhåll av skrovet som är under vattnet.

 

stgeorges

Idag är hela strandkanten stensatt och inget mer än namnet påminner om vad man gjorde här i svunna tider. Men på den norra sidan av bukten, precis vid inloppet ligger några restauranger på pålar ut i vattnet. Den ena heter BB’s Crabback och är väl värd ett besök. Man sitter på verandan som är ut över vattnet.

DSC_0062

Deras paradrätt, fylld krabba till förrätt

DSC_0063DSC_0064DSC_0065

Grillad barracuda, grillad tonfisk och en getcurry. Vi blev alla lika nöjda och tyckte att de andra valt fel rätt.

Väggarna är fyllda med bomärken, hälsningar från tidigare gäste, självklart att även vårt bomärke finns där.

DSC_0028

 

Detta vår några av våra favoriter, samlade under 6 år segling från Sverige till Medelhavet till Karibien och tillbaka. Vilka är dina favoriter?

 

IN ENGLISH

 

We have got many questions about favourite country, island, beach, restaurant, etc,. We have now taken us the time to sort memories out and here is some of our favourite restaurants in Europe and Caribbean.

Bénodet, France. A seafood restaurant on the west side of the river to Benodet. I and Philip made a huge mistake that ordered burgers, Jonas drew the winning ticket when he ordered a seafood platters. The burgers were good but we felt a little sad when we looked at Jonas plate. The void of Jonas plate was filled with oysters.

 

DSC_0155  DSC_0156

 

Tobago Cays and the Beach Restaurant.
Tobago Cays consists of five small islands and is a nature reserve in St. Vincent and the Grenadines in the Caribbean. You anchor behind a large coral reef in the fine coral sand and clear water. Just move a little bit further west to a small strait between two of the islands, you can have dinner on the beach at sunset. It is a very primitive restaurant with tables and benches. the tableware is a  miscellany but looks just right here. Do not think that there are two identical plates. But it is charming. The cloths are oilcloths in the most amazing tasteless pattern imaginable.

You can either buy the drinks on site, or take your own with you.
The menu? The fish of the day that is BBQ or BBQ lobster and the additionals are the same regardless of your choice. Rice with vegetables, cheese gratinated potatoes and veggies.
Your are sitting under the palm trees enjoying your meal and when it gets to dark the small light bulbs in the palms are lit up and you can continue to enjoy the velvet night and your company.
In the background, as always, the always present Caribbean music.

When you are satisfied and happy you will be transported back to your boat or to Union Island by one of the taxi boats.
Price? approx 30 € per person. Whether you choose fish or lobster or the size of the lobster.

DSC_0223DSC_0152    DSC_0222DSC_0156 IMG_2099DSC_0181DSC_0245IMG_2024

 

Sardinia, Cannigione, Restaurant Tavola Azur.
On the east coast of Sardinia, at Costa Smeralda in the village of Cannigione we found a small unassuming restaurant with long tables, paper tablecloths, plastic plates and plastic cups but with real silverware. We walked past the restaurant a few times and we could not understand why it was packed and people stood in line to eat there.
So when our French friends asked us to keep them company on a dinner out, we gladly acceted and they took us to Tavola Azur. They had been here before and was forsight to make a reservation for us. They also took care of the ordering this evening. Oh Mamma Mia what a dinner! What they saved into simple table setting, they took back on the cooking. We got a big plate of mussels cooked in wine o garlic and an even bigger plate of Pasta Vongole. The wine was a local wine that suited very perfect and tasted excellent to drink from plastic cups together with seafood and pasta. Price, can not really remember, but it was certainly not expensive and very affordable.

IMG_5229

 

 

Gibraltar. There are so many to choose from. Everything from tablecloths to pubs. Completely dependent on your mood.
Fish & Chips is a bestseller and is available everywhere. If you want to be really touristic go to on of Fish’n Chips restaurants on the square at Main Streets beginning
On the boardwalk in Ocean Village marina you are close to Charlies Bar and Restaurant. Order their hamburgers, but avoid the Indian burger that was only hot no taste just hot. Jonas still talk lyrically about the hamburger he ate, and that is some months ago now.
Just next door is Berth 52, a restaurant changed owners and style several times between our visits. When we were here in 2015 so we got a very artistic and tasty meal.

 

Chicken to me and

T-bone steak to Jonas.

 

Croatia, Brac. Uvala Luca

karta kroatien

Where the red ring is, there is Eko Nautica, Restaurant Pipo located, at the back of the Uvala Luca. The tables that in the summer is outdoor is surrounded by flowerbeds filled with herbal plants and trees that provide cooling.
https://sailinglife.se/2012/05/08/sdra-kroatien/

You can also spend the night with them, read more on their website: http://www.pipo1.com/en/restaurant.html

 

Under one of the bridges when you are on the way to Sibenik and the nature reserve KRK, there is a wonderful restaurant right on the water’s edge. Going by boat a berth for one night is included in the bill.

Snö på kreta Snö på kreta

Snö på kreta

They specialize in seafood. Their scallops were absolutely wonderful. Unfortunately, the price are in the upper price ranges, so you should bring big wallet.

 

 

Grenada, St. George’s and BB’s Crabback on the waterfront Carenage
Part of the capital, St. Georges, situated around a large bay, or rather two bays, one called The Lagoon, where there are currently two marinas and the other is called the Inner Harbour. The land around the inner harbour called the Carenage. That is a place where you could winch up the great sailing ships and make maintenance of the hull below the water.

stgeorges

Today, the entire shoreline is paved and nothing more than the name is reminiscent of what was going on here in the past. But on the north side of the bay, right at the entrance are few restaurants on stilts in the water. One is called BB’s Crabback and is well worth a visit. You are sitting on the porch that is out of the water.

DSC_0062

Their signature dish, stuffed crab appetizer

DSC_0063DSC_0064DSC_0065

Grille Barracuda, Grilled Tuna and a goat curry. We were all equally satisfied and thought that the other chosen the wrong right.

 

The walls are filled with the owner’s marks, greetings from former guests, of course, that even our signature is there.

DSC_0028

 

These were some of our favourites, gathered under 6 years sailing from Sweden to the Mediterranean to the Caribbean and back. What are your favourites?

Read Full Post »

Sådan skillnad väder kan göra. När vi var här med V får någon vecka sedan blåste det riktigt ordentligt. När man då ligger ankrad med bara ett rev som våglä och inget vindlä kan det bli lite väl blåsigt. Tyvärr så påverkar vinden även siktdjupet i vattnet. Det var ganska så grumligt då.

Men vilken tur att vi bestämde oss för att segla hit igen. Denna gången är det nästan vindstilla inga vågor alls att tala om och vattnet är kristallklart.

Det blev både snorkling, ö-vandring och hummerkalas!

Strax akter om oss är det en liten ö med en helt öde sandstrand. Strax utanför stranden ser vi att vågorna bryter vilket då betyder ett rev, vi tar jollen dit tillsammans med Ann o Tony från Argosea för att snorkla. Upp med jollen på stranden, på med utrustningen och ut i vattnet. Vi upptäckte väldigt fort varför det inte var något folk här. Vattnet var otroligt strömt. Gick knappt att stå still med fötterna på bottnen och vatten till midjan. Jag snorklade i kanske 3 minuter och hann se en otrolig mängd med sjöborrar innan jag gav upp och simmade in till stranden igen. De andra kom strax efter.
Sjöborrarna är inte de svarta med långa piggar som man ser i Medelhavet utan dessa är runda, beige-rosa och med korta taggar. Uppifrån ser de ut som en apelsin där man skurit skalet i klyftor och man bara väntar på att de skall öppna sig. Men det verkar de inte göra, däremot så ligger det stenar ovan på dem. Ser lite lustigt ut, kanske för att kamouflera sig.

Nåväl, snorkla ville vi så vi tog oss till området som är avspärrat för snorkling och där sköldpaddorna verkar tycka om att vara. Ett ganska dött område men massor av Conch snäckor som innehåller en “snigel” som kallas Lambi, vilket är en delikatess här på öarna.

På väg tillbaka till jollen så tittade jag upp för att se så att jag var på väg åt rätt håll. 50 m framför mig backar en stor rib-båt rakt mot mig. Killen som styr tittar över allt utom bakåt. Varvid jag ropar till honom han vinkar och säger ja jag har sett dig. Inte en trevlig upplevelse alls. Till saken hör att området vi snorklade i är avspärrat för trafik och jollar får bara köra väldigt sakta och bara direkt till och från ingången till en sandrevel.

Dagen efter så förflyttade vi oss till ett sund mellan två öar, där vi skulle få dels lite vindlä och dels närmare till hummer-restaurangen. Jag och Jonas tog jollen till ett korallrev en liten bit bort och vilken skillnad! Inte så mycket mer fisk men vilka koraller! Underbara. En video är under bearbetning och kommer när vi har bättre internet.

DSC_0015DSC_0094

Efter lunch tog vi jollen till restaurang-ön. Jonas, Ann o Tony snorklade på ett annat rev och fick se en Manta Ray, vilken var ganska så mäktig om man får tro dem.
Jag lade mig på stranden i skuggan av ett träd, en ljudbok i hörlurarna och fötterna i vattenbrynet och gud vad jag njöt. Snorklarna var tillbaka alldeles för fort.

IMG_2106  DSC_0181

Vi lämnade snorkelprylarna i jollen och tog en promenad. Ann o Tony var kloka och hade skor på fötterna, jag och Jonas som tänkte strandpromenad var barfota. När vi kommit över till stranden på andra sidan ön, hittade Tony en stig som slingrade sig upp för berget, klart att man skulle gå den! Inga problem men ju högre upp desto otrevligare blev det för våra bara fötter. Vi vände efter 2/3 och A&T fick fortsätta ända upp. Men vi fick iallafall fina bilder över Tobago Cays.

IMG_2104

Dagen avslutades med en hummer-middag. En halv grillad hummer per skalle och en massa gott till, friterade Plantains skivor, bakad potatis och morötter kokta alldeles precis lagom.

Read Full Post »

Efter några dagar på Carriacou fortsatte vi norrut. Denna gång inte så långt, bara 10 sjömil till ön Union Island som tillhör landet St Vincent & The Grenadines (SVG).

SVG är ett fattigt land med många öar och massor av korallrev. Här finns förutom Union Island även Tobago Cays, Bequia, Mustique, Mayreau, Petit Tabac, Palm Island osv osv.

karta-over-saint-vincent-och-grenadinerna

 

Denna gången nöjer vi oss med Union Island och Tobago Cays.

Union får ett snabbt besök för att checka in och dagen efter går vi vidare till Tobago Cays som är målet.

Ganska många båtar men skönt ändå. Den huvudsakliga sysselsättningen här är snorkling och dykning och på kvällen äter man på någon av de pittoreska strand barerna. Dit skall inte någon svensk hälsoinspektör ta sig. Han lär avlida av fasa. 

Jag låter bilderna tala.

DSC_0094 DSC_0096 DSC_0151 DSC_0155 DSC_0160 DSC_0170

DSC_0181 DSC_0248

 

Seglingen tillbaka till Grenada blev betydligt behagligare. Vinden in från aktern och vi susade fram.

Viktor flyger hem och det blir tomt och tyst på båten igen.

Read Full Post »