Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘furler’

Sedan vi kom hit till Licata, Sicilien, i september, har vi haft ett ganska besvärligt jobb framför oss. Att montera ner motorn till furlern, sänka ner förstagsprofilen och inspektera infästning och wire dels uppe i masttoppen och dels längst nere som också är dold när allt är monterat. Det nervösa med det hela är att vi absolut inte får lov att tappa något i vattnet, för då får vi inte ihop det hela igen. Ni vet ju hur det är, om det är något som absolut inte får hända så händer det. Men denna gång hade vi tur. Inget åkte i vattnet.

Själva motorn och inrullningsenheten är stor, klumpig och tung, men med rep som fästs så att vi kan avlasta och använda att hissa med så går det bra att få loss det hela.

IMG_5402 IMG_5403
Fick bättre vinkel mot grannbåtens inrullnings-motor. Här är vår

 

IMG_5370

Här är el-motorn bortmonterad och bara själva växelhuset är kvar.

IMG_5371

Oljigt och geggigt när hela inrullningsmeknismen är borta.

 

Dags för Jonas att åka upp i masten och kontrollera wiren och infästningar. Han passade på att kolla de andra vanten också och fotograferade alla.

IMG_5368 IMG_5375

Växelhuset fick nytt fett och kugghjul, lager och axlar kontrollerades noga innan allt monterades ihop igen.

Det är konstigt att det är så mycket enklare att demontera än montera.
När vi skulle hissa upp aluminiumprofilen för att kunna montera motor och växelhus, ville det inte riktigt som vi ville.

IMG_5382

Profilen skulle ju uppåt, inte böja sig. Tillbaka ett steg, flytta upp svirveln nästan till toppen och fästa tampen igen i profilen. Så gick det bättre.

Jonas frågade mig några timmar senare om jag hade hört när han provkört motorn. Jag tittade förvånat på honom, “Har du provkört?” Alltså är den mycket tyst och fin nu och fungerar som den skall.

 

IN ENGLISH

Since we came here to Licata, Sicily, in September, we have had a quite difficult job ahead of us. To dismount the furler, lower down the aluminium profile and inspect the wire attachment both up in the top of the mast as at the lower end which is also hidden when everything is mounted. The nervous part of it all was that we are absolutely not allowed to drop anything in the water, because then we can’t mount it again. You know how it is, if it’s something that absolutely must not happen it happens. But this time we were lucky. Nothing went into the water.

The motor itself and the furler are large, bulky and heavy, but with ropes attached so that we can relieve the pressure and use to hoist with we managed to disconnect everything.

 

IMG_5402 IMG_5403
Got a better angle to the neighboring boat reefing engine. Here is our

IMG_5370

Here the electric motor is dismounted and only the gear housing is still there.

IMG_5371

Oily and gooey when the whole inrullningsmeknismen is gone.

 

Jonas went up the mast and check the wire and fixings. He took the opportunity to check out the other wires aswell and photographed all.

IMG_5368 IMG_5375

The gearbox got new grease and gears, shafts and bearings checked carefully before everything was assembled again.

It is strange that it is so much easier to remove than mount.
When we’d hoist up the aluminium profile to mount the engine and gearbox, wanted it not quite as we wanted.

IMG_5382

The profile was supposed to go up, not to bend. OK, take one step back, move up the swivel almost to the top and attach the rope back into the profile. then it worked.

Jonas asked me a few hours later if I had heard when he tested the engine. I looked at him with surprise, ”Have you tested it?” So it is very quiet and nice and now works as it should.

Read Full Post »

Vi har sedan Atlantöverfarten haft problem med vår svirvel som sitter på förstaget och är en del av vår furler eller Rullfocksbeslag/system. Den har inte velat rotera som den ska. Att ta ner och kontrollera vad som är fel är inte så himla enkelt. Vi måste ta loss den från aluminiumprofilen som seglet hissas i, och för att lossa den måste vi koppla bort motorn och växellådan och få loss förstagswiren som går rakt igenom växellådan. Ett jobb som Jonas av förklarliga skäl har gruvat sig inför. Att låta Amels serviceverkstad på Martinique fixa det var ju iofs ett alternativ men ändå inte. De skulle ha minst 20.000 SEK för jobbet……..

Så när vi fick höra att Graham, en av våra båtgrannar är en fd riggare och har haft en egen riggverkstad, så vågade Jonas sig på jobbet. Graham lovade att hjälpa till om det skulle behövas.

Så Jonas lossade på akterstagen lite grand. Spände ner en Vectran lina mot stora knapen på fördäck för att agera som temporärt förstag. Seglet togs ner och sedan började Jonas skruva loss prylarna i fören. Det tog några timmar och en massa fula ord men så var allt bortmonterat inklusive svirveln.

DSC_0002

 

När den togs bort från förstagsprofilen rasade kullagerkulorna ut ur svirveln. 44 st små kulor 9,5 mm i diameter över hela däcket! Ingen i vattnet!

DSC_00015  DSC_00221
Svirveln monterad på förstaget Isärtagen. röret till vänster är trasigt
DSC_00136  
Den eländiga lilla kulan  

Förstagsprofilen säkrades mot mantåget och sedan började operation svirvel.

Det visade sig efter ett tag att en liten plastplupp som gör att kulorna inte kan åka ut hade försvunnit, en kula hade hamnat i hålet, gnagt sönder ett plaströr som isolerar svirvelmetallen från aluminiumet i profilen och demolerat kulan. Så nytt plaströr beställdes från Amel, nya kullagerkulor inköptes hos den lokala skeppshandlaren och petades in på rätt ställe. Svirveln är som ny igen! 6 dagar från det vi beställt plaströret från Frankrike kunde vi hämta ut det i Tullen här i Chaguaramas! Plaströret sattes på plats och allt funkar galant igen. Kostnad? ca 700 kr.

DSC_0012 DSC_0011
Den lilla plastpluppen som hade försvunnit och orsakat så mycket problem Trasigt resp. helt plaströr.

 

Under tiden har Jonas plockat bort den gamla färgen på höljet till furlermotorn. Ja, plockat! Höljet är gjort av aluminium och det har börjat korrodera vilket gör att färgen bubblar upp och släpper. Så nu har höljet blivit ordentligt rengjort, och får ny fin färg.

DSC_0001

Hölje till furlingmotorn och växellådan.

  DSC_0014
Monterat och klart nu skall bara seglet på plats.

 

Längst bak på båten så har vi en fastmonterad fender, en bumper. Materialet i den börjar bli lite ålderstiget och går sönder väldigt lätt. För två år sedan gjorde vi vid den och nu var det dags igen. När Jonas monterade tillbaka den förra gången gjorde han det väldigt ordentlig för att vi inte skulle få vattenläckage via bultarna. Han ångrade sig lite nu. Det fick bankas ganska ordentligt från insidan för att den skulle lossna. Sista biten bändes den loss från utsidan. Vilket resulterade i att den naturligtvis hamnade i vattnet. Jonas var snabbt i vattnet han med och lyckades fånga den innan den flöt iväg. Puh hade kostat en halv förmögen het att ersätta den. Så nu ligger den i tryggt förvar i sittbrunnen och slipas, spacklas och målas den med.

DSC_0006

Det börjar bli lite trångt i sittbrunnen med allt som förvaras där. Det regnar såpass ofta och mycket att vi inte vill förvara sakerna på däck.

DSC_0005

Jo, vi har delvis nytt kapell oxå. Sytt i vinyl denna gången istället för Sunbrella Kapellväv. Får se om det håller längre.

DSC_0003

Det är ju inte bara Jonas som jobbar och fixar. Jag gör så gott jag kan med mina händer som inte mår så bra efter Chikungunyan. Här är några exempel.

En massa flaggor

DSC_0069 DSC_0001

Något att förvara flaggorna i

IMG_1888

Öglan i vår repschackel har töjt sig någon cm vilket gör att det blir lite problem uppe i masttoppen. Så jag fick göra en ny ögla. Den vita är originalet.

IMG_1892

 

 

Snart är vi klara för att kasta loss för nästa säsong. Skall bli spännande och se vart vi seglar.

 

 

Ordlista:

Svirvel: en mackapär som sitter på förstagsprofilen som man fäster seglet i. Hissar upp till toppen och gör så att man kan rulla in seglet på förstaget.

Förstagsprofil: Ett runt “rör” av aluminium, som sitter utanpå wiren som går från masttoppen ner till däck. Det finns två skåror i profilen som man fäster seglet i. Vi har två lika skåror vilket gör att vi kan hissa två segel på samma förstag och en anordning på svirveln som gör att vi kan fästa segel nr två utan att ta ner segel nr 1.

Furler: Hela anordningen som gör att man kan rulla upp seglet på förstagsprofilen, även kallat Rullfocksbeslag.

Förstag: Wiren som löper inuti förstagsprofilen och som är den viktigaste wiren för att hålla masten på plats.

Vectran: Ett otroligt starkt material som man tillverkar tamp av. Det kan utan problem ersätta en wire.

Read Full Post »