Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#blogg’

När inkomsten från fisket inte räcker till underhåll av båtarna så blir de bara liggande. Den stora båten går nog fortfarande att rädda. Har visserligen legat uppdragen på slipen i några år. Men med en stor plånbok och mycket tålamod går det nog. Fast kanske inte som fiskebåt.

Den lilla är vacker med ogräsblommorna trist att någon tyckte att det var ett bra ställe att slänga ett gammalt nät.

Den tredje stävar in mot fiskehamnen i solnedgången och om man ser till antalet fiskmåsar har han nog fisk ombord.IN ENGLISH

When the income from fishing is not enough to keep up the maintenance of the boat they sre just abandoned. The big boat is probably still possibly to save. Even if  it had been on the slipway for a couple of years. But with a big wallet and a lot of patience, it is still possible to save it. Though perhaps not as a fishing boat.

The small bost is beautiful with weed flowers. Just sad that someone thought it was a good place to throw an old fishing net.

According to the amount of sea guls this, third boat has been successfull. Coming in towards harbour in the sunset.

Read Full Post »

Vi sitter och har precis avslutat kvällens middag. Grillad fisk med färskpotatis och hemmagjord aioli. Å så gott det var! 

Jonas tittar ut över ankarviken. Konstaterar att ”shit vad den båten där borta har draggat” jag vänder mig om och konstaterar att den ligger snart uppe på piren. Deras jolle hänger i däverten i aktern men ingen syns till. Jag säger till Jonas att vi slänger i jollen och kör bort. 2,5 min senare, max. Är Jonas vid den draggande båten som nu har ca 1,5 m kvar till stenarna. Han skriker och bankar på skrovet. Paret kommer nymornat upp i sittbrunnen. Jonas får dem att snabbt fatta att starta motorn och börja dra upp ankaret. När killen fått igång motorn och fått fart på båten, framåt, har de mindre än 1 m till första synliga stenen. Tacksam? Nej, bara störd över att ha blivit störd i vad de nu hade för sig …

Härmed utnämner jag maken till dagens hjälte!


Lessen för den dåliga bildkvalitén. Min gamla iPad fixar inte bättre bilder och var vad som fanns tillhands. Sorry for the bad quality of the pictur. My old iPad is doing its best …

IN ENGLISH

We had just finished the evening’s dinner. Grilled fish with potatoes and homemade aioli. Oh that was soooo nice! 

Jonas looked out over Bay. Notes that ”shit, that boat over there is dragging” I turned around and finds that it will very soon hit  the pier. Their dinghy hangs in the davits in the stern but no person visible. I told to Jonas to launch the dinghy, 2.5 min later, max. Jonas was at the dragging boat that now has approximately 1.5 m to the stones. He screams and punds on the hull. The couple showed up, new aweked, in the cockpit. Jonas tells them to start the engine and begin to pull up the anchor. When the guy got off the engine and speeded up the boat, forward, they have less than 1 m to the first visible stone. Grateful? No, just disturbed that he has  been disturbed in whatever they were doing …

I hereby appoint my dear husband today’s hero!


Sorry for the bad quality of the photo. My old iPad is doing its best to …

Read Full Post »

Portugal, Portimao. Hur kan en dag bara försvinna. Inte för att jag var sysslolös precis men jag hann ju inte med allt jag skulle ha gjort. Kan man få lite fler timmar på dygnet så skulle jag just nu vara ganska så glad.

Så av den anledningen blev det ingen blogg i går. Trots att jag förberedde med bilder och allt. Jaja, så blir det ibland

I onsdags och i går förmiddag hade vi helt vindstilla. Flaggorna slakade och vattnet låg spegelblankt och det var alldeles tyst. Útom när fiskebåtarna kom eller lämnade hamnen. Vissa dagar är det en sanslös trafik på fiskebåtarna. Det finns två stycken, ljusgröna, det är väl därför man kommer ihåg dem. Som kommer in lastade så att de flyter på relingen. Går in i fiskehamnen lossar sin last och går ut igen. Dag ut och dag in. Hoppas innerligt att det inte är samma gubbar på båtarna hela tiden.

I onsdags kom det in ett blått kryssningsfartyg, inget konstigt med det egentligen. Det lade till vid kryssningsterminalen och gjorde inte mycket väsen av sig. I går morse kom ytterligare ett kryssningsfartyg. Nu blev det lite spännande. Det blåa såg inte ut att förbereda någon avfärd och kryssningsterminalen har bara plats för en båt. Så ser vi att det nya börjar vända och backa och fixa väldigt väldigt nära de båtarna som ligger ankrade lite längre upp i floden, strax utanför Ferraguda. Hade jag varit på en av de båtarna hade hjärtat varit i halsgropen.

IMG_6099 beskuren
Vi som var på väg till Ferragudo med soporna körde väldigt väldigt nära stranden med vår lille dinghe för att inte vara i vägen eller komma i vägen. Lågvatten som det var, underlättade inte situationen. Vi hade väldigt lågt vatten och då blir floden ganska så smal. När vi närmade oss såg vi att det var mer plats än vad vi trott. Men de är imponerande båtarna.

Vart den vita tog vägen? Jo de jagade iväg kustbevakningensbåtar och tog deras kaj. Det var bara för en natt. I dag på morgonen stävade de ut i Atlanten riktning Madeira.

IMG_6101

Den här stranden har vi inte sett förut.

IMG_6103

Vattnet brukar täcka det mörka på stenarna. Vi är inne i en period med väldigt lågt vatten, pga nymånen. Vi har haft så lågt som 49 cm över den absolut lägsta nivån.

 

IN ENGLISH

Portugal, Portimao. How can one day just disappear. Not that I was idly, but I didn’t have enough time to do everything I would have done. Please, can we get some more hours in the day, I would really appreciate it right now..

So for that reason there was no blog yesterday. Although I prepared with pictures and everything.

On Wednesday and yesterday morning we had no wind. The flags was just hanging and the water was flat calm and there was complete silence. Except when the fishing boats came or left the port. Some days there are a senseless traffic on the fishing boats. There are two boats, light green, that is why you remember them. Coming in loaded so that they float on the gunwale. Enters the fishing port, unload their cargo, and goes out again. Day out and day in. Really hope that it is not the same guys on the boats all the time.

On Wednesday a blue cruise ship arrived, nothing strange about it really. It tied up at the cruise terminal and did not make much noise. Yesterday morning came another cruise ship. Now it was a bit exciting. The blue did not seem to prepare any departure and the cruise terminal has just enough room for one boat. Then we noticed that the new one was beginning to turn around and go back and forth very very close to the boats that are anchored a little further up the river, just outside Ferraguda. Had I been on one of the boats my hart would have been in my mouth.

IMG_6099 beskuren

We were on the way to Ferragudo with garbage, drove very very close to the beach with our little Dinghy for not being in the way or get in the way. Low tide as it was, did not make things easier. We had very low water and then the river gets quite narrow. As we approached we saw that there was more space than we thought. But they are impressive boats.

Where the white went? Well they chased the Coast Guard boats away and took their berth. It was only for one night. This morning both the white and the blue sailed out into the Atlantic heading towards Madeira.

IMG_6101

 

This beach, we have not seen before.

IMG_6103

The water usually cover the dark mark on the stones. We are in a period of extremely low water, because of the new moon. We have been as low as 49 cm above the very lowest level.

Read Full Post »

Under 10 år har man varje år haft en unik utställning av sandskulpturer i den lilla staden Péra på Algarvekusten. Man har samlat en mängd konstnärer som har fått skapa figurer utefter ett givet tema. 2014 var senaste året som man byggde nya skulpturer. Det innebär att de statyer som vi tittat på är 3 år gamla!! Byggda av enbart sand och vatten. Jag säger bara en sak, Falsterbo Sandslottstävling kan slänga sig i väggen.

Man har använt 40.000 ton sand och områder är 15.000 kvm stort.
Sanden fuktas med vatten och för de höga skulpturerna så packas sanden mycket hårt i fyrkantiga formar. Man lyfter en form i taget och jobbar sig neråt.

Temat är Film och Musik

Titta och njut.

 

IN ENGLISH

During 10 years there has been a uniqe expose of sand sculptures in the small city of Pére, Algarve, Portugal. they have engaged a bunch of artists that have been given a theme to compose from.

2014 was the last time they built new sculptures. Meaning that the sculptures below are three years old!!!

They have used 40.000 ton of sand and the area is 15.000 sqm big.
The sand is humidified with water and is packed very very hard. For the high sculptures they use some square forms that they pack the sand into. They lift one form at a time and work from up to down.

The theme is Film and Music

Watch and enjoy!

IMG_5916IMG_5919

IMG_5917IMG_5922IMG_5926IMG_5927IMG_5929IMG_5930IMG_5933

Read Full Post »

Sagres är en liten by som ligger så långt sydväst du kan komma i Portugal och Europa. Sagres är en gammal ort. Gammal redan när Henrik Sjöfararen etablerade sitt universitet där på 1400-talet.

Idag är byn ett populärt tillhåll för surfare.

Henrik Sjöfararen, son till Kung Johan 1 och föddes 1394 och dog i Sagres 1460. I Sagres byggde han ett universitet för sjöfarare, men själv kom han aldrig ut på havet. På universitet tog man fram hjälpmedel till sjöfararna genom att sammanställa fakta från alla de  resor som gjorts. Man fick på så sätt fram information om vindar och kuster och kunde börja rita kartor.

Byggnaderna finns fortfarande kvar och ligger otroligt vackert på en klippudde med ca 75 m stup ner till vattnet. Man har byggt en 4 km promenadväg runt hela området,  Så här på våren njuter man av alla vackra blommor och färger.

Höjden på klipporna hindrade inte fiskare från att stå ute på kanten och fiska med kastspön! Jag fick svindel bara av att se dem


Det fanns sk blåshål lite över allt och det är grottor och sprickor i kalkstenen där man kan höra och känna vågorna som slår in i klippan en bit bort.


Detta var det största, det fanns även mindre, ca 50×50 cm och där kände man tydligt vinddraget från vågorna. Otroligt häftigt

Vi fortsatte att köra västerut till fyren som markerar slutet på Europeiska fastlandet i sydväst; Cabo Sao Vicente.

Här sitter vi och njuter, drömmer och minns och tittar ut över havet. Sju dygns segling rakt västerut har vi Azorerna och ytterligare ca 14 dagars segling USA. Tittar vi lite mer sydväst har vi Madeira ca 3 dygn bort och ytterligare 2 dygn Kanarieöarna.

Det blev en långdag och vi var ganska så trötta när vi var hemma på båten igen vid 18-tiden.

IN ENGLISH

Sagres is a little village located as far south you can get in Portugal and Europe. Sagres is an old city. Old already when Henry the Navigator established his university where in the 1400s.

Today the village is a popular haunt for surfers.

Henry the Navigator, son of King John 1 and was born in 1394 and died in 1460. In Sagres Sagres, he built a university for sailors, but of course he never came out of the sea. At the university took up aids to mariners by compiling data from all the trips made. It got so that it is information about winds and coasts and could start drawing maps.

The buildings are still there and is incredibly beautiful on a rocky headland about 75 meters steep down to the water. It has built a 4-km walk around the whole area, then in the spring you can enjoy all the beautiful flowers and colors.

The height of the rocks did not prevent fishermen from standing byline and fishing with spinning rods! I got dizzy just watching them

There were so-called blow holes all over the place and there are caves and cracks in the limestone where you can hear and feel the waves crashing into the rock some distance away.

This was the largest, there was even less, about 50×50 cm and there knew clearly the wind from the waves. Incredibly awesome

We continued to drive west to the lighthouse that marks the end of the European mainland in the southwest; Cabo Sao Vicente.

Here we are sitting and enjoying, dreaming and remembering and looking out to sea. Seven day sailing due west, we Azores and approximately another 14 days of sailing the USA. If we look a little more south we Madeira about three days away and a further two days Canary Islands.

It became a långdag and we were quite tired when we were at home on the boat again at 18 o’clock.

Read Full Post »

Vi fick lite bråttom iväg när vi kollat vädret, enligt väderprognosen skulle vi få sydostliga vindar fram till kl 14. Därefter skulle det vrida till rak västlig i två dagar. Vi valda att lämna Culatra lite snabbare än tänkt.

Fördelen med att ligga för ankare är att det är så enkelt att ge sig iväg. Inte en massa tampar att lossa och skjuta upp eller fendrar att lossa och stuva undan. Nej bara att lossa avlastningstampen på kättingen och sedan dra upp ankaret och ge sig iväg. Vi hade dessutom tur att det var slackvatten dvs den stunden det tar för ebb att vända och bli flod (eller tvärtom). Så vi hade en lugn och fin passagar ut genom pirarmarna denna gång också. Tror att vi börjar få pejl på detta med tidvatten.

Vi fick inte så mycket vind. Fel. Vi fick ingen vind alls. Så vi gick för motor hela vägen till Portimao en resa på ca 7 timmar. Men vi hade det trevligt och kunde slappa med att läsa bok, handarbeta eller spana efter delfiner. Vi såg delfiner men bara på håll. De höll väl på att jaga efter frukosten och hade inte tid att leka med vår båt.

När vi seglade in genom pirarmarna till Portimao var det verkligen som att komma hem. Vi har ju varit här ganska så mycket och förra året blev det väl nästan 3 månader.

IMG_5813[1]

Vi ankrade strax nedan för fortet, som alltid imponerar. Även på oss. Tänk om man kunde få komma in och titta.

IMG_5816[1]

Att komma in till själva Portimao är en bit och med vår lilla jolla och 4 vuxna personer skulle ta säkert en halvtimme. Vi beslöt att ta Taxibåten istället. Han kommer och hämtar oss vid båten och kör ända in till stan och lämnar oss sedan på Lady Annila igen. 8 € per person för en tur o retur tyckte vi var helt OK.

IMG_5817[1]

IMG_5819[1]

 

Det blev en rundvandring i den äldre delen av Portimao, och man hittar alltid nya saker.

IMG_5821[1]

Ett bebott storkbo i toppen på en gammal kran. Storkbona är fridlysta, vilket innebär att överallt där det finns ett storkbo så måste man låta kranen, stolpen, skorstenen vara tills boet ramlar ner. Det räcker inte med att det ser övergivet ut. Därför finns det väldigt gott om gamla runda tegelskorstenar lite här och var. Med ett storkbo på toppen

IMG_5823[1]

Vackra dörrkläppar

IMG_5824[1]

Vit kyrka mot knallblå himmel

Vi gick in i en liten park, som jag och Jonas har passerat ca 100 gånger utan att egentligen lägga märke till den. Där fanns en massa bänkar som var täckta med vackra kakelplattor över bänkarna fanns det ett litet tak täckt av någon klängväxt. Varje bänk var dekorerad med ett motiv ur Portugals historia från 1100-talet och framåt.

IMG_5826 IMG_5827

Vi avslutade stadsvandringen med lunch på Kibom. En fiskrestaurang. Det blev grillade sardiner och en grillad Dorado

IMG_5829

Eftermiddagen tillbringades i sittbrunnen görandes väldigt lite.

 

IN ENGLISH

We got to hurry away when we checked the weather, according to the weather forecast we would southeast winds until at 14. Then it would turn to straight west for two days. We elected to leave Culatra little faster than thought since our sailing direction was west.

The advantage to be at anchor is that it’s so easy to leave. Not a lot of ropes to loosen or fenders to remove and stow away. No, just loosen the snub line on the chain and then pull up the anchor and leave. We were also lucky that it was slack water ie the moment it takes for the tide to turn and become Low (or vice versa). So we had a nice and calm passage through the peer arms this time too.

We didn’t have so much wind. Wrong! We had no wind at all. So we motored all the way to Portimao, a journey of about seven hours. But we had a nice time and could relax with reading a book, do som knitting or look for dolphins. We saw dolphins but only from a distance. They were probably out chasing for breakfast and did not have time to play with our boat.

When we sailed through peer arms to Portimao it really was like coming home. We’ve been here quite as much and last year  almost 3 months.

IMG_5813[1]

We anchored just below the fort, which always impresses. Also on us. It would be really nice to see how it looks inside.

IMG_5816[1]

To take our little dinge and 4 adults alll the way inte Portimao would surely have taken half an hour. We decided to take the water taxi instead. He came and picked us up at the boat and drove us all the way into town and took us back to the Lady Annila again. € 8 per person for a round trip was well worht the money.

IMG_5817[1]

IMG_5819[1]

 

We took a tour of the old center of Portimão, and you will always find new things.

IMG_5821[1]

An inhabited stork’s nest on top of an old crane. Stork nests are protected, which means that wherever there is a stork’s nest, you have to let the crane, post, chimney or els be until the nest falls down. It is not enough that it looks abandoned. Therefore, there are very many old circular brick chimneys here and there. With a stork’s nest on top

IMG_5823[1]

beautiful dörrkläppar

IMG_5824[1]

White Church against the bright blue sky

We went into a small park, which Jonas and I have passed about 100 times without really noticing it. There were a lot of benches were covered with beautiful tiles of benches, there was a small roof covered by any climber. Each bench was decorated with a painting from Portugal’s history from the 1100s onwards.

IMG_5826 IMG_5827

We ended the city walk with lunch at Kibom. A fish restaurant. We choosed grilled sardines and a grilled Dorado

IMG_5829

The afternoon was spent in the cockpit doing very little.

Read Full Post »

Våra gäster har aldrig varit i Gibraltar så naturligtvis fick vi ta en seightseeing tur idag.

Här i Gibraltar är taxichauförerna utbildade guider och det är jättebra. Anekdoter och historia har de på sina fem fingrar.

Idag var det faktiskt mer uppehåll än regn och vi hade sådan tur att regnskurarna kom när vi satt i taxibussen.

Om våra tidigare besök kan ni läsa på bloggen. Enklast är om ni söker på Gibraltar. Blev så många länkar att lägga upp.

Nåväl, i ca 1,5 timme var vi ute och tittade oss omkring. Chaffisen bjöd på en tur till Europa Point. Dvs Europeiska fastlandets absolut sydligaste punkt. Bara 19 nautiska mil till Marocco och Nordafrika.

IMG_5687

Vänder man sig om så ser man Gibraltars högsta topp, 447 möh

IMG_5690

Moskén som ni ser här, är byggd av en privatperson, arab. Han ville ha en moské i Europa med fri sikt till ett islamiskt land. Markbiten han köpte för att uppföra sin moské på kostade honom 5 miljoner USD!!

Här ute finns även Gibraltars Universitet. Har kurser i Truism and Hospitality och Banking and Finances.

Vi åkte vidare till St Michaels Cave, en stalaktitgrotta modell större och sedan upp till Gibraltarklippans berömda apor. De är ganska så sällskapliga av sig, och hoppar gärna upp på oss besökare och letar loppor i håret, eller bara klänger. Eller använder oss som avstamp till något annat. Det senare råkade jag ut för. Stod och filmade ett gäng apbäbisar som for runt som torra skinn. Helt plötsligt låg min iPhone på marken och en apa skuttade iväg. Naturligtvis så sprack glaset, men bara i ena hörnan. typiskt.

IMG_5700IMG_5701IMG_5702

Även the Siege Tunnels ingick i turen. Dvs tunnlar som grävts och borrats igenom den höga klippan för att kunna försvara den mot angripare.

De har en hel massa dockor i tidstypiska uniformer utplacerade lite varstans. Faktiskt fler än senast vi var här.
IMG_5705IMG_5706

 

Det myckna regnandet visade sig i tunnlarna. Det droppade friskt från taket. vilket då betyder att klippan inte är solid. Trots att det känns om granit eller nåt sånt.

Tillbaka till stora torget vid Main Street och det var dags för lunch. Naturligtvis Fish en Chips och en öl. Efter lunchen blev det fönstershopping längs Main Street.

IMG_5711  IMG_5713

Dagen avslutades på en pub med öl till pojkarna. Cider och Irish Coffe till flickorna.

Å så skönt att vara tillbaka på båten efter heldags upplevelser.

 

IN ENGLISH

Our guests have never been in Gibraltar, so of course we had to take a seightseeing tour today.

Here in Gibraltar the best guides are also Taxi drivers. they are well trained and there knowledge is great. Anecdotes and history, they have at all at their finger tips.

Today it was actually more sun than rain and we were so lucky that the rain showers came as we sat in the taxi bus.

Well, in about 1.5 hours we were out and looked arthe tour took about 1.5 hours. The driver offered a trip to Europa Point. Ie the European Mainland’s absolutely southernmost point. Only 19 nautical mil to Morocco and North Africa.

IMG_5687

If you turn if you see Gibraltar’s highest peak, 447 meters above sea level

IMG_5690

The mosque which you see here, is built by a private person, an Arab. He wanted a mosque in Europe, with a clear view to an Islamic country. The piece of land he bought for the construction of the mosque at cost him $ 5 million !!

Here there is also the Gibraltar University. Have courses in Truism and Hospitality and Banking and Finance.

We went on to St. Michael’s Cave, a Stalactite cave of a larger model. Next stop was up to the cliff and Gibraltar’s famous monkeys. They are quite gregarious off, and jumping happily on visitors and looks for fleas in your hair, or just cling. Or use us as a stepping stone to something else. The latter happened to me. Stood and filmed a bunch monkey youngster who went around like dry skins. Suddenly my iPhone layed on the ground and a monkey jumped off. Ofcours my phone got a cracked glass, but only in one corner. typical. I can still use it.

IMG_5700IMG_5701IMG_5702

Even the Siege Tunnels was included in the tour. Ie tunnels dug and drilled through the high cliff to defend it against attackers.

They have a whole bunch of dummies in time typical uniforms deployed all around. Indeed, more than the last time we were here.

IMG_5705IMG_5706

The heavy rain showed the tunnels. It dripped freely from the ceiling. which then means that the rock is not solid. Although it feels like granite or something like that.

Back to the big square at Main Street and it was time for lunch. Of course, a Fish Chips and a beer. After lunch, it was window shopping along Main Street.

The day ended at a pub with beer to the boys. Cider and Irish Coffee to the girls.

After a full day of adventures it was so nice to come back to the boat.

Read Full Post »

Jösses vad det har regnat de tre senaste dagarna. I lördags fick vi lite uppehåll på förmiddagen men från kl 15 ungefär så har det stått som spön i backen. Några uppehåll emellanåt, lagom långa för att man ska göra sig klar att gå iväg och handla. Så snart som man klivit av båten öppnar sig himmelen igen och man får vända tillbaka.
I och för sig positivt då man får klart inomhus projekt som de nya dynorna och filmen är ett steg närmare färdig. 
Vi får gäster ombord i morgon. Skulle ha handlat inför deras besök och stundande segling men. Nej inte gjort. Får sikta på imorgon förmiddag med att få det klart. Men gästrummet (förpiken) har vi fått i ordning. Alla prylar undan stuvade och kojerna bäddade.

En massa läsning har det också blivit. Marianne Cedervalls böcker om Hervor och Mirjam är mycket underhållande och svåra att lägga ifrån sig.

Midagen kunde vi inta i sittbrunnnen i kväll då regnet har behagat att göra ett uppehåll. 

Fick ett ”minne från Facebook” från 2013, då hade vi drygt 30 gr varmt. Nu 20 gr om vi har tur.

Men det kan bara bli bättre


IN ENGLISH

Jeez what it has been raining the last three days. Saturday we got some rain in the morning but from  around 15 pm  it has been raining cats and dogs. Some light rain occasionally, pauses beyween the showers long enough so  that one would get ready to go out and shop. But as doon as we were ready to leave the boat it started again. 

In a way positive n the meaning that you can finish indoor projects.

We are getting guests on board tomorrow. Would have provisioned the boat before their visit and the upcoming sailing but due to the weather it us not done yet. Hoping to arrange it tomorrow morning. But the guest room (forepeak), is ready for them, all stuff stowed away and the sherts in the beds. Looks reslly nice.

Dinner was served in the cockpit tonight the rain has made a temporarily pause.

Got a ”memory” from Facebook from 2013, when we had more than 30 gr . Now 20 gr if we are lucky.

But it can only get better. I am do glad for you up north having such a nice weather. You are worth it!

Read Full Post »

Efter middagen fick det bli en kvällspromenad. Det regnade i princip hela eftermiddagen igår och hela dagen idag. Klarnade upp vid 18-tiden. Vi tog en runda bland båtarna, och hamnade bland de riktigt stora. Det låg en 64 fots / 20 m motorbåt mittemot den största. Den såg ut som en jolle. 


Förtöjningstsmparna var ca 5 cm i diameter. Våra är ca hälften.


Fendrarna var även de imponerande


Mycket stor båt. Fascinerande stor.

IN ENGLISH

After dinner, we took an evening walk. It had been raining almost the entire afternoon yesterday and all day today. Brightened up around 18 o’clock. We took a tour amongst the boats, and ended up among the really big. There was a 64 foot / 20 meter motor yacht opposite the largest. It looked like a dinghy.

The mooring lines was about 5 cm in diameter. Our’s is about half the size

The fenders were also impressive


Very big boat

Read Full Post »

Lördag morgon och vi måste ta oss till Gibtel för att införskaffa ett lokalt SIM-kort. Vi är bara lite trötta på detta eviga SIM korts köpande och letande och ser verkligen fram emot det roaming fria Europa 2017. Vi trodde att vi var försedda med möjligheter till internet uppkoppling. Men både det spanska och italienska Vodafone korten spärrades här i Gibraltar. Marinans WiFi funkar sisådär. Dvs helt OK om man lyckas logga in. “This is a very compicated process, Madam. You have to come to the office with your computer”. Mycket bull-shit har man hört men där gick nog gränsen. Hur komplicerat är det att klicka på rätt nätverk och sedan skriva in Username och Lösenord. No Madam, it is much more complicated. Suck

Efter frukosten blev det en promenad upp i city. Jösses vad med folk. Det måsta ha kommit minst 3 kryssningsfartyg och 20 bussar som lämpat av sina passagerare. Kul för Gibraltar för säsongen är väl ändå bara i sin linda.

Rätt som det är hör vi marsh musik och folk viker undan. Ett litet militär band kommer marsherande.

Kolla in nyckelknippan.

IMG_5645

IMG_5647

Väntade länge på att han skulle fälla ut flaggan men så blev det inte.

På stora torget var det ett annat militärband som spelade.

IMG_5640

en massa kamoflage tält och när vi gick runt till framsidan massvis med vapen och montrar. OK Gibraltar är väldigt militäriskt. Har alltid varit. Men ???

IMG_5641 IMG_5643

Så vände en kille ryggen åt mig och jag förstod. Rekryteringsmöte.

IMG_5642

Man kan handla en massa saker billigt här i Gibraltar då det är en skattefri zon.

Juvelerar-, skinn-, sprit-, elektronik-, glasögon- butiker avlöser varandra längs gatan. ibland är det en souvenirbutik insprängd där emellan.

Det här skyltfönstret avspelar utbudet av sprit här. 1liter Famous Groose, GBP 6,40. 1 liter Tanquery Gin GBP 11,50. Jo det är billigt.

IMG_5635 

Och lyfter man blicken från alla skyltfönster så kan man se fina hus också.

IMG_5634

Och över alltihopa vaktar den stora Gibraltarklippan. Alltid närvarande

DSC_0079

 

Gibraltar är ett fascinerande ställe. En plats med nytt och gammalt i en otrolig blanding. Med en stadsarkitektur som är förbluffande, att de lyckas få plats med så otroligt mycket på så liten yta, 6,8 km2.

Hur kommer man hit om man inte seglar? Absolut enklast är att flyga till Malaga och sedan ta bussen till La Linea. Den spanska staden på promenad avstånd från Gibraltar. Eller så flyger man via England och vidare med antingen Monarch, Easyjet eller Brittish Airlines.

 

IN ENGLISH

Saturday morning and we have to visit Gibtel to obtain a local SIM card. We’re just a little bit tired of this eternal SIM card buying and searching, and really looking forward to the roaming-free Europe in 2017. We thought that we were provided with opportunities for Internet connectivity. But both the Spanish and Italian Vodafone cards were detained here in Gibraltar. Marina WiFi works so-so. That is perfectly OK if you manage to log in. "This is a very complicated process, Madame. You have to come to the office with your computer ". I have heard much bull-shit but this was the best for a long time. How complicated is it to click on the correct network and enter the User Name and Password. –“No madam, it is much more complicated”. Sigh

After breakfast, we took a tour to the city. Jeez what an amount of people. Crowded. There must have been at least 3 cruise ships and 20 buses that has dumped their passengers. Fun for Gibraltar since it is still low season turist vice.

All of a sudden, we hear music and people recedes. A small military band came marching along.

Check out the key ring.

IMG_5645

IMG_5647

 

Waited a long time for him to unfold the flag, but that did not happen.

On the main square there was another military band played.

IMG_5640

a lot of camouflage tent and when we went around to the front tons of weapons and stands. OK Gibraltar is very militaristic. Have always been. What for???

IMG_5641 IMG_5643

Then a guy turned his back to me and I understood. Recruitment Meeting.

IMG_5642

You can buy a lot of things cheap here in Gibraltar since it is a tax free zone.

The jewelry, leather, alcohol, electronics, eyewear shops follow one another along the street. sometimes it is a souvenir shop interspersed in between.

This shop window plays back the supply of booze here. 1liter Famous Groose, GBP 6.40. 1 liter Tanquery Gin GBP 11.50. Well it is cheap.

IMG_5635

And you lift your eyes from all the shop windows so you can see nice houses too.

IMG_5634

And the whole thing guarding the big rock of Gibraltar. Always present

DSC_0079

 

Gibraltar is a fascinating place. A place with old and new in an incredible mix. With a city architecture that is astounding, they manage to fit so much in such a small area, 6.8 km2.

How to get here if you do not sail? From UK it is really easy. Just book with Monarch, Easyjet or Brittish Airways.

Read Full Post »

Older Posts »