Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#Augusonfarm’

Sitter o tittar på ett klipp från TV4 och programmet Malou Efter 10. De diskuterar vad som krävs för att överleva i 3 dygn/72 timmar om alla samhällsfunktioner, som el o vatten, stängts ner.

Blir lite fundersam. De pratar om att ha ett Trangiakök. Dvs en primitiv form av campingutrustning som kanske passar bäst för de som är ute på vandring. Men här är det ju fråga om att överleva i sitt hem. Jag hade ju förespråkat att ha en 2-lågig gasol spis och en 3 kg gasoltub. Enkelt att använda slippa hålla på och klydda med rödsprit och sotiga grytor. Bara att koka The-vatten för 4 pers tar en evighet på ett Trangiakök.

Trangiakök

Man skulle även ladda upp med konserver. Men kära nån, då får väl Sverige först börja producera annat än frukt och grönsaks konserver. Oj, glömde det finns ju ärtsoppa, Ravioli och tonfisk oxå. Ja kanske något mer. Du kan inte köpa t.ex konserverat smör, eller äggpulver, mjölkpulver som inte klumpar ihop sig vid minsta lilla fukt.

Jag är normalt sett inte en stor USA vän, men i detta fallet är jag det. Det finns åtminstonde 2 stora producenter av konserverad mat. Bor du  i USA kan du köpa ett överlevnads kit med mat för t.ex 4 personer i , 72 timmar, 1 månad, 3 månader osv.  Och det är inga färdig lagade rätter utan, konserverad kyckling, fläskkött, bacon, oxkött till och med malet kött.

För att inte tala om UHT mjölk som smakar bra mycket bättre än pulvermjölk. UHT, dvs högpastöriserad mjölk som inte behöver lagras kallt och med en hållbarhet på några månader. Finns inte i Sverige

Kolla in denna sidan. http://www.augasonfarms.com/index.php?route=common/home  Tyvärr så levererar de inte utanför USAs fastland. Men om man kommer dit så kan man ju bunkra.  Eller om man köper via Walmart, vet dock inte hur deras shipping policy är.

Killen hos Malou som plockat ihop nödmaten, hade inte laddat med vatten mer än 2 st 3 liters dunkar. Varför inte satsa på att alltid ha ett förråd av ca 20 l vatten på flaska, som man ständigt cirkulerar.

Men det bästa rådet, glömde han. Provät konserverna och maten som du tänker använda vid en katastrof. Kan inte tänka mig en större katastrof än om man inte kan äta maten man införskaffat. Vissa konserver smakar eländigare än andra.

Är även mycket glad över att jag bor på en båt, som är mer eller mindre självförsörjande på el och vatten. Vana att bunkra har man också fått med åren. Vi har alltid färsk mat, fryst, för ca 10 dagar och dessutom konserver för ytterligare en vecka om vi bara seglar runt i kustnära områden. Man vet ju inte om man hittar den där underbara ankarviken och inte har lust att åka och handla stup i kvarten.

 

AugusonFarm

Bild från Augasonfarms hemsida / Picture from Augasonfarms’s site

 

IN ENGLISH

Looking at a video clip from the swedish TV4 and the program Malou After 10 (only in swedish, sorry). They discussed what it takes to survive for 3 days / 72 hours if all public services, such as electricity and water, was shut down.

They talked about having a Trangia kitchen which uses a sort of cerrosine as fuel. That is a primitive form of camping equipment that might suit best for those who are out hiking. But here it is a question of survival in your home. I would suggest to have a 2-burner gas stove and a small bottle of cooking gas instead. Easy to use and you don’t have to mess with this dangerous cerrosin type liquid. I mean, just to boil water for Tea for 4 persons takes for everl.

Trangiakök

 

You shuld also, store food. Canned food, I donät know how it is in other countries but the canned food in Sweden isn’t much to be happy about.

You can not buy such things as canned butter, or egg powder. I’m not normally a big US friend, but in this case I am. At least there are two major producers of canned food. If you live in the US you can buy a Survival kit with food for example 4 people for 72 hours or 3 months or what ever you like. And there is also canned  chicken, pork, bacon, beef and minced meat. So that you can cook what ever you like. Ofcourse they have ready meals aswell.

Not to speak of UHT milk that tastes a lot better than powdered milk. UHT, i.e. Pasteurized milk that do not need cold storage and with a shelf life of several months. Not in Sweden

Check out this page. http://www.augasonfarms.com/index.php?route=common/home Unfortunately they do not deliver outside the US mainland. But if you get there so one can stock up … Or if purchased through Walmart, do not know what their shipping policy are.

The guy at the TV-show, who put together the survival kit, had only 2 x 3 liter cans (less than 2 gallons). Why not try to always have a supply of about 20 liters (5 gallons) bottled water, which is constantly circulating.

But the best advice, he forgot. To taste the canned food that you intend to use during a survivel period. Can not think of a bigger disaster than if you can not eat the food you have bought home.  Some canned food tastes more miserable than others.

Is also very glad that I live on a boat, which is more or less self-sufficient in electricity and water. During the years we have been out sailing I have been used to shop so that I always have fresh food, frozen, for about 10 days, and additionally canned food for another week if we just sailing around the coastal areas. You never know when you find that wonderful anchorage and have no desire to go shopping every day.

Read Full Post »