Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#AIS’

36 timmar ute på havet för att komma från A till B är en för kort distans för att man ska komma in i  lång distans tempo och rutiner och för lång för att inte ha rutiner. Ett irriterande mellanläge. 

I morse vid frukost hade vi gjort ungefär 2/3 av trippen. Dvs en lång dags etapp kvar. Ingen sol, ingen vind men däremot lite regn och en åskvarning.

Den här gången lade vi rutten långt från lastfartygens rutt och vi har haft väldigt få möten. I natt hade jag en som korsade vår väg med bara 6-700 m tillgodo. Lite spännande och Jonas blev på sin vakt uppropad av ett lastfartyg som vi var på frontalkurs med. De kom överens om att mötas Babord – Babord dvs båda girade någon grad styrbord och kollisionen var undanröjd.

Nu börjar vi närma oss Gibraltar, där alla rutter in i och ut från Medelhavet koncentras. Då är man mycket glad för de elektroniska hjälpmedlen som finns idag.

AIS, Ett system som via VHF frekvensen sänder ut information om det egna fartyget och tar emot info från andra är ett otroligt bra hjälpmedel. Vi kan lägga upp AIS infon direkt på sjökortet och får då en tydlig bild över omvärlden i närområdet. Naturligtvis måste man ha manuell avspaning också, många fritidsbåtar saknar sändande AIS. Man ser även namnet på det andra fartyget, vilket ör praktiskt om man behöver ropa upp på VHFn.

På sjön finns det mycket klara regler om väjningsplikt men också att alla parter skall hjälpas åt att minska risken för kollision. 


Den lilla röda båten det är vi. Fartyg i närheten är blå el gröna trianglar. Den som är akter om oss och markerad med en rosa-aktig ring är ett fartyg vi har markerat för att vi ska se om han kan passera oss utan problem. Vi får då reda på hur fort han förflyttar sig, vilken kurs han håller, med vilket avstånd han passerar och hur lång tid som är kvar tills han passerat. Mycket praktiskt. Just detta fartyg kommer att korsa vår väg ca 700 m framför oss om ca 1 tim. 
Här har jag zoomat ut lite mer så man ser kuststräckan och Gibraltar Sund.

Read Full Post »